Blog

Pozvánka na výstavu obrazů Zdeňka Bernáta

29.06.2022 23:51

Zveme vás na výstavu obrazů Zdeňka Bernáta "Člověk a krajina", která se koná 22. 6. - 18. 9. 2022 ve sklepení a chodbě Památníku A. Muchy v Kulturním a informačním centru v Ivančicích.

Od r. 1981 Zdeněk žije a tvoří v Modřicích.

Přijďte se podívat na Zdeňkovy obrazy. Možná vás budou v něčem inspirovat, možná jen donutí k zamyšlení, v každém případě s nimi alespoň na chvíli zapomenete na starosti všedních dnů.

Letáček k výstavě:
Výstava p. Bernát.pdf (612852)

Co řekl o Zdeňku Bernátovi bývalý ředitel Muzea Města Modřice Petr Fiala:

(LiPro)

 

Modřice rozhýbal návrh změny územního plánu

08.06.2022 00:44

25. května jsem se zúčastnil poměrně bouřlivého veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Modřic. Nabízím pohled opozičního zastupitele, který rozhodně nehájí vedení radnice.

 

Bylo fajn, že se po dlouhé době na radnici dostavil větší počet občanů (odhadem 80?), kteří chtěli veřejně vyjádřit svůj názor na připravované změny ve městě, v kterém žijí. Diskuze v sále i následně na sociálních sítích se nesla v duchu, že zastupitelstvo nedávno schválilo zásadní změny územního plánu a občanům se dal pouhý týden na možnost podat námitky a připomínky. Protože proces tvorby územně plánovací dokumentace nebyl na místě dostatečně vysvětlen, i jako opoziční zastupitel cítím povinnost některé věci objasnit a uvést na pravou míru.

 

Stávající územní plán města Modřice nabyl účinnosti 19. 7. 2016. Po čtyřech letech byla v souladu s platnou legislativou vypracována Zpráva o uplatňování územního plánu Modřic za období 2016-2020 a vypracovaly se pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu. Ještě v r. 2020 tak vznikl jeden dokument, který obsahoval obě tyto části. Tento dokument byl zveřejněn a bylo možné jej připomínkovat stejně jako již stávající návrh Změny č. 1. Kdo a co k tomuto dokumentu připomínkoval, najdete přehledně na webu:

https://www.slapanice.cz/platna-upd-modrice.

 

Zde najdete též kompletní dokumentaci k dosud platnému ÚP i návrhy změny č. 1:

https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-modrice.


Žádná jiná platná dokumentace v oblasti ÚP Modřice neexistuje. Reaguji tak na některé publikované detaily plánovaných staveb, které rozhodně nejsou součástí ÚP a ani se na žádném ZMM nikdy neprojednávaly.

 

Připomínky k zadání změny č. 1 ÚP Modřice za „Nezávislí za čisté a klidné Modřice“ jsme zasílali již 6. 1. 2021. Jsou obsaženy v dokumentu Zpráva o uplatňování ÚP Modřice včetně pokynů pro změnu č. 1 a jsou též uvedeny pod tímto článkem.
Zprávu schvalovalo ZMM dne 8. 3. 2021. Protože tehdy nebyla přítomna kolegyně Bernátová, hlasoval jsem jediný proti.

 

Jak je vidět, nešlo o žádnou hurá akci, kterou narychlo někdo schválil. Proces trval od roku 2020 a (ne)schvalovalo se jen to, co je obsaženo ve zveřejněné dokumentaci.

 

Námitky a připomínky k aktuálnímu návrhu Změny č. 1 ÚP Modřice zaslané za naše dva zastupitele najdete níže.

 

Řádná zasedání zastupitelstva jsou čtyřikrát do roka. Bývají vždy v březnu, červnu, září a prosinci. Začínají v 18 hod a jsou veřejná. Pokud chcete aktivně ovlivnit vývoj našeho města, choďte, prosím, na ně. Jedině tak můžete zavčas reagovat na zamýšlené změny a v požadovaném směru je i ovlivnit. Že to funguje, zeptejte se např. občanů z ulice Hřbitovní…

 

Libor Procházka

 

P. S. Po vypořádání námitek a připomínek bude finální text Změny č. 1 ÚP Modřice schvalován na zasedání ZMM. Předpokládám, že by to mohlo být 5. září 2022.

 

Naše připomínky k zadání změny č. 1 ÚP Modřice:

Pripominky_zmena_1_UP_Modrice_Za_ciste_a_klidne_Modrice.pdf (131040)

 

Naše námitky a připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Modřice:

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Sylva_Bernatova_1w.pdf (119129)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_1w.pdf (122728)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_2w.pdf (118420)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_3w.pdf (118110)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_4w.pdf (118500)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_1w.pdf (103167)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_2w.pdf (103205)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_3w.pdf (101804)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_4w.pdf (102601)

 

 

 

 

 

Městská hala dělí občany Modřic do dvou kategorií

10.04.2022 21:59

Na březnovém zasedání zastupitelstva se mimo jiné projednávala zpráva o provozu, hospodaření a využívání Městské haly Modřice v roce 2021. Z ní vyplývá, že naši občané platí za využívání haly dvě různé ceny. Nižší ceny platí spolky, které dlouhodobě vyvíjí tuto svou činnost nebo mají vysoký počet modřických dětí. Toto vždy schvaluje rada města.

Podle předloženého seznamu se jedná současně o ty kluby, které též pobírají od města na svoji činnost dotaci. Na můj dotaz, zda se nižší ceny týkají jen dotovaných spolků, starosta odpověděl, že zájemci o cvičení v hale nemusí mít podporu v rámci dotace, ale musí v Modřicích dlouhodobě působit a musí si požádat město tj. radu města o nižší cenu. Toto je dobré vědět. 

Vyzývám proto všechny cvičenky a cvičence, kteří chodí do haly a nejsou nikde organizováni (např. cvičit jógu), aby si požádali radu města o zvýhodněnou cenu. Je s podivem, že zvýhodněná cena neplatí automaticky pro všechny naše občany a že si musí o ni podávat žádost.

Věřím, že modřická hala bude sloužit i nadále všem našim občanům bez rozdílu a že se dočkáme i toho, že nebude nutné o zvýhodněnou cenu speciálně žádat.

(LiPro)

 

Jak jsme o dubnovém víkendu uklízeli Modřice

06.04.2022 22:14

I v letošním roce jsme v rámci akce Ukliďme Česko sbírali odpadky v Modřicích. Náš spolek byl jedním z organizátorů akce. Osm členů a příznivců našeho spolku nasbíralo v neděli 3. dubna 2022 za čtyři hodiny 22 pytlů odpadu, z přírody jsme dále odstranili tři pneumatiky a nákupní vozík. Celkem bylo všeho odhadem 350 kg. 

Dík patří všem účastníkům:

Sylva Bernátová, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Libor Procházka, Alena Sedlinská, Jitka Vorlíčková, Tomáš Žák, Eva Žáková.

Na fotkách jsou účastníci akce a mapka, kde jsme uklízeli s vyznačením míst pro svoz odpadu a objevených černých skládek.

Více fotek najdete na našem FB profilu: https://www.facebook.com/zacisteaklidnemodrice

(LiPro)

Místo srazu - obrázek z mapy.cz.

Novinky

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...

Volební letáček 2014

27.09.2014 11:38
Připravili jsme pro vás volební letáček, který budeme distribuovat do všech domácností v Modřicích. Prohlédnout, popř. stáhnout si jej můžete v hlavní nabídce tohoto webu "Volební letáček 2014".    

Zřídili jsme profil na Facebooku

14.08.2014 01:21
Dnes jsme založili profil na Facebooku. Budeme rádi, když se stanete našimi fanoušky  .

Připomínky k návrhu územního plánu města Modřice

07.07.2014 23:40
V zákonné lhůtě jsme za náš spolek podali následující připomínky: pripominky k UP Modrice.pdf (282201)

Znečištění ovzduší

17.03.2014 23:09
Týká se sice Brna, ale u nás to není o nic lepší. Přečtěte si na www.dejchejbrno.cz.

Změna názvu

11.01.2014 23:40
V souladu s novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014, byl na členské schůzi 9.1.2014 přijat nový název - místo původního názvu "Za čisté a klidné Modřice, občanské sdružení" je nový název "Za čisté a klidné Modřice, z. s." (z. s. = zkratka zapsaný spolek).

Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice - Šlapanice - Tvarožná

24.08.2013 00:13
Ve čtvrtek 8. 8. 2013 proběhl výrobní výbor ve věci „ Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice- Šlapanice – Tvarožná“ . Tento výbor svolal odbor dopravy JMK a vyhledávací studii prezentovali projektanti Dopravoprojektu Brno. Zdá se, že by to měla být náhrada původně plánované...

Oslavili jsme pětileté výročí

08.06.2013 22:51
Dne 6. 6. 2008 bylo naše občanské sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra. Pětileté výročí jsme oslavili na naší členské schůzi jak jinak, než prací :-).
<< 1 | 2 | 3 >>