Blog

Pojďte s námi uklízet Modřice 20. 9. 2020 od 9.00 hod

14.09.2020 16:16

Jarní termín celostátní akce Ukliďme Česko byl z důvodu přijatých mimořádných opatření zrušen. Jako náhradní termín byla sice vyhlášena sobota 19. září., ale členům našeho spolku „Za čisté a klidné Modřice“ již tradičně více vyhovuje neděle.

Zveme všechny občany, kteří nám chtějí s úklidem pomoci, aby se dostavili v neděli 20. září 2020 v 9.00 na místo srazu na roh ulice Havlíčkova (viz přiložená mapka), odkud vyrazíme směrem k Želešicím. Pytle na odpadky a rukavice by měly být zajištěny. Protože se budeme pohybovat kolem rušné silnice, z důvodu větší bezpečnosti doporučujeme s sebou vzít reflexní vesty.

Čím víc nás bude, tím dříve budeme hotovi, takže ještě stihneme trochu posunutý nedělní oběd :).

Využijte této příležitosti nás blíže osobně poznat a v neformální atmosféře se seznámit s naší prací. Rádi si též vyslechneme vaše náměty a připomínky ke zlepšení nejen životního prostředí našeho města.

Místo srazu v neděli 20. 9. 2020 v 9.00 hod

 

(LiPro)

 

Zveme vás na 9. řádné zasedání ZMM dne 7. 9. 2020 od 18.00 hod na radnici

01.09.2020 23:45

Prázdniny skončily a máme tu opět zářijové zasedání zastupitelstva, na které srdečně zveme všechny občany. Již mnohokrát se potvrdilo, že pokud máte něco na srdci, je nejlepší to sdělit veřejně na zastupitelstvu. Problémy, které mají otevřenou podporu občanů, jsou řešeny s větší prioritou. Nestyďte se, přijďte a řekněte nahlas, co vás trápí nebo co si myslíte. Uvidíte, že to pomůže. Program zasedání včetně podkladů k projednání najdete na webu města.

(LiPro)

 

Vyplňte, prosím, anketu k zájmu o dotaci MHD

13.08.2020 12:17

Plný text k anketě pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK vyšel ve Zpravodaji 7-8/2020, pro jistotu jej ale celý publikuji i v tomto příspěvku.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom zjistili Váš názor, zda byste Vy sám/sama, popř. Vaše dítě* využíval/a dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK, tj. mezi tarifními zónami (100+101) a (100+101+510). Žádáme Vás proto o vyplnění přiloženého krátkého anketního lístku.

Zdůvodnění návrhu

Záměrem návrhu je podpořit cestování městskou hromadnou dopravou (MHD), protože dopravní situace v Modřicích a jejich blízkém okolí se dramaticky zhoršuje. Cestovat MHD se tak stává klidnějším a rychlejším. V Brně navíc odpadá starost s parkováním, které se zavedením modrých zón ještě ztížilo. Využívání MHD současně přispívá ke zlepšování životního prostředí nás všech. Chůze spojená s cestováním MHD prospívá i našemu zdraví.

Dosavadní jednání vedení města se zástupci společnosti KORDIS s.r.o. o prodloužení 2. zóny IDS JMK až do Modřic se ukázala jako neprůchozí, proto je zde návrh alespoň na dotaci rozdílu ceny jízdného 2. a 3. zóny IDS JMK, a to pouze u ročních a čtvrtletních předplacených jízdenek zakoupených občany Modřic. Jednotlivé jízdenky by nebylo možno dotovat, protože se neprodávají na jméno, tj. nešlo by prokázat, že na ně opravdu cestoval obyvatel Modřic.

Pokud bude o dotaci dostatečný zájem, bude návrh na její zavedení projednán na ZMM.

Jak by celý proces mohl probíhat

Podmínkou žádosti o dotaci by bylo trvalé bydliště v Modřicích a vlastnictví bankovního účtu (u dětí účet rodičů), na který by se dotace zasílala. Zájemce o dotaci by předložil na městském úřadě doklady za nákup ročních nebo čtvrtletních předplacených jízdenek úhrnně pouze jedenkrát ročně s řádně vyplněnou žádostí o dotaci, čestným prohlášením o pravdivosti uvedených údajů a kopiemi předplatných kuponů, a to v období od 1. 1. do 30. 9. daného roku. Pozdější žádosti by již nebyly přijímány. Po zpracování žádosti finančním odborem a po jejím schválení RMM by na účet žadatele byly finance zaslány nejpozději do 31.12. daného roku. 

Anketní lístek je dostupný na webu města. Společně se správcem webu jsem se podílel na jeho vytvoření. Můžete jej vyplnit až do 30. 9. 2020.

Děkujeme za Vaši účast v anketě.

(LiPro)

 

Výběr informací ze zasedání ZMM dne 8. 6. 2020

15.07.2020 18:22

I když od 8. 6. uběhlo více než měsíc, před vydáním městského Zpravodaje máme i tak ještě slušný náskok :). 

Přináším zde výběr informací, které se z mého pohledu dotýkají více občanů, proto by měli být o nich přehledně informováni.

Byl schválen text ankety pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu mezi 2. a 3. zónou IDS JMK. Anketa bude zveřejněna ve Zpravodaji, na Facebooku a na webu města.

ZMM zamítlo kompenzaci rozdílu razantního zvýšení daně z nemovitostí mezi roky 2019 a 2020 malým podnikatelům. S kolegyní Bernátovou jsme byli jediní proti tomuto rozhodnutí. Návrh na kompenzaci jsem předložil již 2. 12. 2019. Chtěl jsem, aby se svoz odpadů, který mají občané města zdarma, rozšířil i na drobné podnikatele. Tím by se pro ně kompenzovalo zvýšení daně a současně by se posílil i odvoz odpadů. Někteří podnikatelé totiž nemají zajištěnu likvidaci svého odpadu a odpad dávají do kontejnerů, které jsou určeny pro občany. Navrhovaná kompenzace by tak pomohla s řešením obou problémů.

Rozbitá komunikace podél garáží v lokalitě u fotbalového hřiště byla na návrh občana Pavla Havlíka zařazena alespoň do rozpočtového výhledu města. Nyní je problematické tam jezdit i chodit.

Upozornil jsem na nutnost úpravy nebezpečných křižovatek příjezdů z I52, které se napojují na Jižní obchvat. Jedním směrem jsou Želešice, druhým Modřice. Nedávno zde byl smrtelný úraz motocyklisty. Bylo řečeno, že je již v řešení Policií ČR. Měla by zde být snížena maximální povolená rychlost. Já bych si přes křižovatky představoval z důvodu špatné viditelnosti max. rychlost 50 km/hod.

Apeloval jsem na řešení křižovatky Jižní obchvat x Havlíčkova. Před lety již byla vypracována studie, která se ale z důvodu předpokládaných vysokých nákladů nerealizovala. Nyní požaduji najít úspornější řešení.

Křižovatka Havlíčkova x Hybešova, na které se nedodržuje dej přednost jízdy zprava. Na RMM dne 19. 5. jsem požadoval alespoň prořezání stromů a keřů. Bylo provedeno 8. 6. 2020. Došlo tak ke zlepšení viditelnosti dopravního značení.

Z důvodu snadnější dostupnosti textů hlášení místního rozhlasu na webu města, jsem navrhnul je umístit do tzv. rychlých odkazů, aby byly přístupné přímo z úvodní stránky webu. Přínos tohoto vylepšení byl zpochybněn a nebylo tedy provedeno.

Dal jsem podnět ke zlepšení služeb sběrného dvora. Byla zkrácena otvírací doba v sobotu, bývá častěji zcela zavřeno, obsluha by mohla být více vstřícnější. Nebylo by lepší dvůr převést pod správu města? Nyní je zajištěno externě.

Část území města Modřice není pokryta rychlým internetem. Požadoval jsem, aby město podniklo kroky ke zlepšení situace. V opačném případě nám nezbude nic jiného, než si počkat na pokrytí signálem mobilních operátorů s technologií 5G.

(LiPro)

 

Novinky

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...

Volební letáček 2014

27.09.2014 11:38
Připravili jsme pro vás volební letáček, který budeme distribuovat do všech domácností v Modřicích. Prohlédnout, popř. stáhnout si jej můžete v hlavní nabídce tohoto webu "Volební letáček 2014".    

Zřídili jsme profil na Facebooku

14.08.2014 01:21
Dnes jsme založili profil na Facebooku. Budeme rádi, když se stanete našimi fanoušky  .

Připomínky k návrhu územního plánu města Modřice

07.07.2014 23:40
V zákonné lhůtě jsme za náš spolek podali následující připomínky: pripominky k UP Modrice.pdf (282201)

Znečištění ovzduší

17.03.2014 23:09
Týká se sice Brna, ale u nás to není o nic lepší. Přečtěte si na www.dejchejbrno.cz.

Změna názvu

11.01.2014 23:40
V souladu s novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014, byl na členské schůzi 9.1.2014 přijat nový název - místo původního názvu "Za čisté a klidné Modřice, občanské sdružení" je nový název "Za čisté a klidné Modřice, z. s." (z. s. = zkratka zapsaný spolek).

Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice - Šlapanice - Tvarožná

24.08.2013 00:13
Ve čtvrtek 8. 8. 2013 proběhl výrobní výbor ve věci „ Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice- Šlapanice – Tvarožná“ . Tento výbor svolal odbor dopravy JMK a vyhledávací studii prezentovali projektanti Dopravoprojektu Brno. Zdá se, že by to měla být náhrada původně plánované...

Oslavili jsme pětileté výročí

08.06.2013 22:51
Dne 6. 6. 2008 bylo naše občanské sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra. Pětileté výročí jsme oslavili na naší členské schůzi jak jinak, než prací :-).

Spuštění nových webových stránek

08.06.2013 22:50
Dnes byly spuštěny naše nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit. Budeme je postupně dále vylepšovat. Sledujte je!  
<< 1 | 2