Vítejte na našem webu

Jsme spolek, který vznikl v roce 2008 na ochranu životního prostředí v městě Modřice. Jsme zcela nezávislí, bez jakékoliv finanční podpory zvenčí. Fungujeme pouze z příspěvků našich členů. Chceme v Modřicích omezit hluk, prach, zachovat a rozšířit zeleň, prosadit hospodárnější vynakládání finančních prostředků. Abychom mohli naše představy realizovat, kandidovali jsme v komunálních volbách v roce 2010 a v letech 2014 a 2018 jako "Nezávislí za čisté a klidné Modřice", kdy jsme vždy získali dva mandáty. Jsme opozicí stávající koalice na radnici.

Blog

Město 23. 3. 2015 vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh Víceúčelové sportovní haly

25.03.2015 00:41
Text zadání formulovala Rada města Modřice. Kompletní dokumentaci k soutěži si můžete stáhnout na https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-modrice_399/architektonicka-soutez-o-navrh-viceucelova-sportovni-hala-modrice_8595/ Máme zástupce v hodnotící komisi, která bude vybírat nejlepší...

Svoz bioodpadu nebyl proveden! Zjišťovali jsme proč?

14.03.2015 11:08
Od března 11. 3. 2015 měl být zahájen pravidelný týdenní odvoz biopopelnic. Ještě týž den to bylo hlášeno v místním rozhlase, je to uvedeno na webových stránkách města a vyjde to i v březnovém Zpravodaji, viz obrázky níže. Jenže - popelnice se nevyvezly. Pokusil jsem se proto ve čtvrtek 12. 3. v...

To nejlepší ze zastupitelstva 9. března 2015

12.03.2015 22:44
Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva - 8 členů koalice a 6 opozice. Do předloženého programu jsem navrhnul přidat další bod - "Publikování informací ve Zpravodaji Modřice" - bylo schváleno. V tomto bodě jsem navrhoval usnesení: "ZMM ukládá Radě města Modřice aktualizovat dokument "Informační řád...

Ostrý březnový start

11.03.2015 23:38
Začátek března byl velmi výživný na nejrůznější akce. Pokud jsem v předchozím příspěvku psal, že absolvuji pro blaho města v průměru 4,5 jednání za měsíc, tak do dnešního dne jich bylo již pět! Začalo to hned v pondělí 2.3. schůzkou našeho spolku, 3.3. jsem se zúčastnil ustavující schůzky hodnotící...

Přijďte nás podpořit na veřejné zasedání zastupitelstva!

04.03.2015 10:49
V pondělí 9. března 2015 od 18.00 hod vás zveme na radnici na veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice. Podklady k jednání jsou dostupné na webových stránkách...

Pro blaho města

26.02.2015 23:37
Někteří modřičtí občané mají pocit, že pokud se o práci opozice nedočtou ve Zpravodaji, je pasívní a nic nedělá. Jak je dobře známo, Zpravodaj byl dosud "hlásnou troubou radnice", tj. vládnoucí koalice. K jeho celkové úrovni mám velké výhrady, což vedlo v minulosti k mému odchodu z jeho redakční...

Skandální odmítnutí článku Redakční radou modřického Zpravodaje

06.02.2015 00:08
Opoziční zastupitel Ing. Erik Mikuš z Hnutí ANO2011 se obrátil na redakci Zpravodaje města Modřice s žádostí o publikování článku, ve kterém chtěl občany Modřic seznámit se svými názory na některé investiční akce města. Jeho žádost však byla zamítnuta. Ve čtvrtek 5. 2. 2015 tedy poslal stížnost...

Jak dopadla anketa k multifunkční hale?

02.02.2015 00:44
Do 15. ledna trvala anketa k multifunkční hale. Přišlo celkem pouze 10 připomínek a námětů + jedna nabídka. Máte možnost se s nimi zde seznámit včetně stanovisek vedení města. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou uváděny pouze iniciály pisatelů s výjimkou zastupitelů města. Připomínky byly...

Naše připomínky k záměru výstavby multifunkční haly

17.01.2015 21:46
Do 15. ledna 2015 bylo možné zasílat na radnici připomínky k záměru výstavby multifunkční haly. Vzhledem k tomu, že zde hrozí reálné nebezpečí zbytečného záboru ploch zeleně, zaslali jsme za náš spolek tyto připomínky: pro parkování požadujeme podzemní garáže, které zajistí dostatečný počet...

Co se záměrně ve Zpravodaji nedočtete

25.12.2014 21:52
S překvapením jsem si přečetl v prosincovém Zpravodaji informaci o volbě starosty, místostarostů, radních a předsedů výborů. Podaná informace občanům ve formě tzv. usnesení ze ZMM je silně zavádějící a o skutečném průběhu volby zcela nevypovídající. Jak to skutečně bylo? O průběhu 1. ustavujícího...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Anketa

Líbí se vám naše stránky?

ano (226)
95%

ne (12)
5%

Celkový počet hlasů: 238

Novinky

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete...

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11....

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby...

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost...