Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23

Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)