Článek v únorovém čísle Zpravodaje - Co nového v přípravě výstavby multifunkční haly?

07.02.2016 18:38

Jak jsme vás již informovali v listopadovém čísle Zpravodaje, architektonickou soutěž za nezvyklých okolností vyhrál ne zcela estetický projekt. Ano, je to jistě subjektivní pohled, ale většina občanů, s kterými jsem se bavil, by upřednostnila projekt druhý v pořadí. Ten také veřejně podpořilo šest opozičních zastupitelů. Při prezentaci výsledků architektonické soutěže na mimořádném zasedání ZMM dne 26. 10. 2016 jsme se nechali ukonejšit vedením radnice, že ještě není vše ztraceno, že se bude jednat se všemi autory tří nejlépe hodnocených návrhů. K tomu byla vypsána veřejná zakázka na projektovou dokumentaci haly, v rámci které byli osloveni pouze tito tři autoři. Výběrové řízení mělo definitivně vybrat projekt, který se bude realizovat. Byla sestavena komise, v které mohli být zástupci všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu. Hodnotící kritéria pro posouzení vítězného dodavatele projektové dokumentace si ale stanovila Rada města sama! Sestávala ze dvou dílčích hodnotících kritérií – konečné pořadí v architektonické soutěži (váha 45%) a celková nabídková cena (váha 55%). Řeklo by se – v pořádku. Ten návrh, který nabídne nižší cenu, vyhrává a bude se realizovat. Ale chyba! Kritéria byla obodována podle rozdílných vzorců:

a) pořadí v architektonické soutěži

100 * (1/hodnocené pořadí) * 0,45

b) nabídková cena projektové dokumentace

100 * (nabídka s nejnižší cenou/hodnocená nabídka) * 0,55

 

Vítězná nabídka měla být ta, která získá v součtu nejvíce bodů.

Z pořadí v architektonické soutěži vítěz získal dle vzorečku 45 bodů, druhý 22,5 bodu a třetí 15 bodů.

Otázka:

Jakou cenu projektové dokumentace a tím i realizace návrhu by museli předložit druhý a třetí v pořadí architektonické soutěže, aby bodově srovnali jejího vítěze?

Odpovědi:

Druhý v pořadí, aby dorovnal bodově vítěze v architektonické soutěži, musela by jeho nabídka být ve výši max. 59% nabídky vítěze, resp. vítěz mohl podat nabídkovou cenu cca 1,7 krát vyšší než v pořadí druhý, aby měl stejný počet bodů.

Třetí v pořadí, aby dorovnal bodově vítěze v architektonické soutěži, musela by jeho nabídka být ve výši 45% nabídky vítěze, resp. vítěz mohl podat nabídkovou cenu cca 2,2 krát vyšší než v pořadí třetí, aby měl stejný počet bodů.

Nejvíce bodů tak logicky získal vítěz architektonické soutěže.

Otázky, které jsem položil panu starostovi na mimořádném ZMM dne 25. 1. 2016:

Připadají vám tyto podmínky férové pro všechny účastníky?

Měli všichni účastníci stejnou šanci v tendru zvítězit?

V obou případech zněla odpověď ANO.

K tomu již není co dodat.

 

Poznámky:

25. ledna 2016 se konalo mimořádné zasedání ZMM, kde jsem se snažil zastupitelům vysvětlit, že výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace multifunkční sportovní haly bylo se stanovenými hodnotícími podmínkami formální, protože vítěz byl již vybrán v architektonické soutěži. Ostatní dva účastníci neměli reálnou šanci ve výběrovém řízení zvítězit. Za těchto okolností jsem proto navrhoval zrušit výběrové řízení a vypsat nové. Upravená hodnotící kritéria by byla schválena na řádném březnovém zasedání ZMM. Termín podání žádosti o dotaci do 31. 1. 2016 by to neovlivnilo, protože v žádosti stačilo uvést pouze celkovou výši investice a plánovaný harmonogram výstavby. Jméno dodavatele ani grafický návrh díla nebyl požadován. Bohužel, můj návrh podpořili pouze pánové Tomandl a Mikuš, zdrželi se Ventruba a Skalník, proti byli Šiška, Chybíková, Havlátová, Brabec, Šulová, Slaný a Doleček.

Druhá moje připomínka byla k samotnému vypracování žádosti o dotaci na výstavbu haly na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Město si na to najalo externí firmu za 37 000,- Kč bez DPH, kdy se přitom jednalo o vyplnění několika stran formuláře a vypracování průvodní zprávy. To by měla zvládnout radnice vlastními, dobře placenými úředníky, sama! Jistě jim to připomenu, až se budeme dohadovat o příštím rozpočtu např. o dotace pro činnost zájmových spolků pro mládež, kde vystupovali jako "správní hodpodáři" a šetřili každou korunu...

(LiPro)