Dobrá zpráva pro developery, horší už pro občany, Modřice mají nový územní plán!

29.06.2016 22:05

Nejtěsnější možnou většinou osmi hlasů pouze koaličních zastupitelů, byl dnes na mimořádném zasedání Zastupitelstva města Modřice schválen nový územní plán. Víceméně je kopií toho minulého z roku 1995, který nijak pozitivně nerozvíjí, resp. určitě ne pozitivně ve vztahu ke zlepšování životního prostředí. Právě naopak. Rozvíjet se bude zejména průmyslová zóna U Vlečky a komerční aktivity v okolí obchodního centra Olympia. Začít stavět se též může multifunkční hala, kterou brzdil v minulém plánu parčík u školy. Na klidu nepřidají ani plánované trasy tzv. Jihozápadní a Jižní tangenty, pro které byly vyčleněny územní rezervy v bezprostřední blízkosti stávajících obytných čtvrtí na jihu města i plánovaných obytných čtvrtí na západním okraji města v lokalitě Zahrádky.

Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu posledních tří let uplatnili takřka 30 připomínek k návrhu územního plánu, které byly všechny zamítnuty, hlasoval jsem proti návrhu (pouze já a p. Tomandl). Kolegyně Sylva Bernátová byla ze zasedání z pracovních důvodů řádně omluvena. Zbývající opoziční zastupitelé se zdrželi hlasování.

Veškeré podklady k novému územnímu plánu naleznete na  webu města .

(LiPro)