Jak správně volit aneb jak upravovat hlasovací lístky?

28.09.2014 22:37

Hodně lidí se mě ptá, jak nejlépe upravovat hlasovací lístky, aby jeho vybraná strana a kandidáti dostali nejvyšší počet hlasů. Komunální volby se řídí zákonem č. 491/2001 Sb."Zákon ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů". Správná úprava hlasovacích lístků je popsána v hlavě V - "Zjišťování výsledků voleb do zastupitelstev obcí", § 40 "Sčítání hlasů okrskovou volební komisí" a § 41 "Posuzování hlasovacích lístků". 

zakon_491_2001.pdf (307865)

Do Zastupitelstva města Modřice se volí 15 členů, každý volič má tedy k dispozici 15 hlasů.

Pokusím se vše podstatné shrnout do pěti bodů:

1) Pokud se zatrhne v záhlaví hlasovacího lístku celá volební strana, dostane každý kandidát na hlasovacím lístku jeden hlas a celá strana tím 15 hlasů. Pokud by takto volil každý, všichni kandidáti dané strany by měli stejný počet hlasů a podle počtu získaných mandátů by se dostali do zastupitelstva kandidáti podle pořadí na hlasovacím lístku. Tímto způsobem volby strana získá nejvíce hlasů!

2) Pokud se zatrhne na hlasovacím lístku celá strana a k tomu několik vybraných kandidátů této strany, na jejich preferenci se nepřihlíží. Celá strana získává 15 hlasů, každý kandidát této strany dostává 1 hlas.

3) Pokud chce někdo preferovat pouze vybrané kandidáty dané strany, nemůže zatrhnout v záhlaví celou stranu, ale pouze ty kandidáty. Zde ale pozor! Vybraní kandidáti sice získají preferenční hlasy, ale zbývající hlasy propadají! Příklad - zatrhnu pouze 4 kandidáty - ti dostanou po jednom hlasu, celá strana tímto pouze 4 a mých dalších 11 hlasů propadne!

4) Pokud chce volič využít všech svých 15 hlasů a vybírat si jednotlivé kandidáty, nezatrhne žádnou stranu, ale do obálky vloží více hlasovacích lístků různých politických stran, na kterých vyznačí dohromady 15 jmen nebo označí méně než 15 jmen a k nim zatrhne jednu politickou stranu.Ta pak dostane zbývající hlasy. Příklad - zatrhnu 10 kandidátů různých politických stran a navíc jednu politickou stranu. Ta pak dostane 5 zbývajích hlasů pro svých prvních 5 kandidátů. U tohoto způsobu volby se musí dávat pozor, aby se nezatrhlo více než 15 jmen - pak je volební obálka neplatná! Pokud označím méně jmen (viz bod 3), volební obálka je platná, ale zbývající nevyužité hlasy propadají.

5) Hlasovací lístek je též neplatný, pokud není vložen do úřední obálky, volič neoznačil žádnou politickou stranu ani žádného kandidáta, volič označil v záhlaví hlasovacích lístků více volebních stran než jednu, do obálky bylo vloženo více hlasovacích lístků téže strany, hlasovací lístek je přetržen. Přeložený hlasovací lístek je ale platný.

Názorná simulace úpravy hlasovacích lístků je popsána na https://volby.rovnou.cz/

 

(LiPro)