Jak v tichosti proběhlo veřejné projednání vlivů Jižní tangenty na životní prostředí

04.10.2021 23:06

7. září 2021 se od 16:00 hod v Hotelu Gregor konala nevšední událost. Sešli se tu zástupci Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic, Projektové kanceláře Ossendorf, zpracovatel posudku vlivů záměru na životní prostředí, zástupci MČ Brno-Chrlice, obce Popovice a města Modřice. Dle organizátorů se akce zúčastnilo asi 40 osob. Převládali občané z Popovic. Modřických jsem z nich napočítal včetně mě asi jen devět.

 

Akci svolalo Ministerstvo životního prostředí a jejím účelem bylo Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ na životní prostředí.

 

Jak se pravilo v pozvánce, veřejné projednání bylo nařízeno z toho důvodu, neboť k dokumentaci bylo uplatněno odůvodněné nesouhlasné vyjádření ze strany veřejnosti. Pozvánka byla zveřejněna 15 dnů od 25.8. 2021 pouze na úřední desce našeho města a zastupitelé ji dostali v podkladech na zasedání ZMM dne 6. 9. 2021. Když jsem se na zastupitelstvu dotázal vedení radnice, proč nebylo tak důležité jednání např. vyhlášeno i místním rozhlasem, bylo mi odpovězeno, že informace z úřední desky se rozhlasem nevyhlašují a mobilní rozhlas v té době byl ještě ve zkušebním provozu.

 

Po jednání jsem se ptal starostky Popovic, jak je možné, že na jednání přišlo od nich víc lidí než z mnohem větších Modřic? Bylo to tak proto, že je osobně pozvala emailem.

 

Tzv. Jižní tangenta povede ze stávající D52 od Rajhradu kolem Popovic za rybníkem Primál k D2 u Chrlic a bude navazovat v Brně-jih na D1. Bude součástí transevropského Baltsko-jadranského koridoru TEN-T, který propojí dálnicí Balt s Jadranem. Výstavba má být zahájena v r. 2030 a její dokončení se plánuje v roce 2035. Očekávat můžeme zejména těžkou tranzitní kamionovou dopravu. Náš spolek, na rozdíl od vedení našeho města, od začátku zaujímal k tomuto záměru zásadně odmítavé stanovisko, které průběžně písemně posílal příslušným orgánům.

 

Odkaz na kompletní dokumentaci EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7200?lang=cs

V příloze najdete naše připomínky k dokumentu o vlivu záměru na životní prostředí, pozvánku na veřejné projednání i zápis z něj a informační leták k Jižní tangentě od ŘSD.

 

(LiPro)

 

Pripominky_JT_Brno_Za_ciste_a_klidne_Modrice_2021_07.pdf (163167)

Pripominky_JT_Brno_Za_ciste_a_klidne_Modrice_2020_06.pdf (170262)

Oznámení o konání veřejného projednání vlivů na ŽP.pdf (770582)

OV7200_zapis1VP.pdf (172026)

2021 01 19 infoletak_d52-jizni-tangenta.pdf (863358)