Město 23. 3. 2015 vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh Víceúčelové sportovní haly

25.03.2015 00:41

Text zadání formulovala Rada města Modřice. Kompletní dokumentaci k soutěži si můžete stáhnout na

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-modrice_399/architektonicka-soutez-o-navrh-viceucelova-sportovni-hala-modrice_8595/

Máme zástupce v hodnotící komisi, která bude vybírat nejlepší architektonický návrh. Ten musí splňovat zadání a měl by co nejcitlivěji zapadat do stávající okolní zástavby.

(LiPro)