Městská hala dělí občany Modřic do dvou kategorií

10.04.2022 21:59

Na březnovém zasedání zastupitelstva se mimo jiné projednávala zpráva o provozu, hospodaření a využívání Městské haly Modřice v roce 2021. Z ní vyplývá, že naši občané platí za využívání haly dvě různé ceny. Nižší ceny platí spolky, které dlouhodobě vyvíjí tuto svou činnost nebo mají vysoký počet modřických dětí. Toto vždy schvaluje rada města.

Podle předloženého seznamu se jedná současně o ty kluby, které též pobírají od města na svoji činnost dotaci. Na můj dotaz, zda se nižší ceny týkají jen dotovaných spolků, starosta odpověděl, že zájemci o cvičení v hale nemusí mít podporu v rámci dotace, ale musí v Modřicích dlouhodobě působit a musí si požádat město tj. radu města o nižší cenu. Toto je dobré vědět. 

Vyzývám proto všechny cvičenky a cvičence, kteří chodí do haly a nejsou nikde organizováni (např. cvičit jógu), aby si požádali radu města o zvýhodněnou cenu. Je s podivem, že zvýhodněná cena neplatí automaticky pro všechny naše občany a že si musí o ni podávat žádost.

Věřím, že modřická hala bude sloužit i nadále všem našim občanům bez rozdílu a že se dočkáme i toho, že nebude nutné o zvýhodněnou cenu speciálně žádat.

(LiPro)