To nejlepší ze zastupitelstva 8. června 2015

09.06.2015 22:43

Program červnového zastupitelstva byl opět velmi nabitý. Zasedání probíhalo od 18 do 23.15 hod. Těší nás, že se zvyšuje účast veřejnosti. Stále ale ještě zůstává dostatek volných míst. 

Hned v úvodu Sylva Bernátová navrhla doplnění programu jednání o bod Úprava jednacího řádu. V rámci tohoto bodu navrhovala archivaci zvukového záznamu z jednání zastupitelstva po zákonnou lhůtu 10 let. I když se jedná o délku archivace danou zákonem, koalice schválila lhůtu pouze 3 měsíce! Další její návrh, který již prošel, umožňuje poskytnout na vyžádání každému zastupiteli koncept zápisu z jednání zastupitelstva.

GAS Transport, s kterým město vede již několik let spor o neoprávněný závoz městského pozemku v lokalitě u Primálu, svůj závazek opět nesplnil, přesto s ním vedení naší radnice uzavřelo další smlouvu o splacení dluhu do 25. 6. 2015 a dokončení terénních úprav do 31. 8. 2015. Zde prošel návrh Sylvy Bernátové, že v případě nedodržení smlouvy již radnice nemůže uzavírat další smlouvu, ale musí celou záležitost řešit soudní cestou.

Na březnové zasedání zastupitelstva podal Richard Tomandl návrh na opravu pomníku osvoboditelům města za druhé světové války, který stojí na náměstí. Radnice oslovila odbornou firmu, která zjistila, že je pomník v havarijím stavu. Jeho renovace by přišla na 610 nebo 660 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se nejedná o žulový nebo mramorový pomník, ale o pomník z teraca ve stylu doby svého vzniku, který navíc významným způsobem dotváří vzhled náměstí, navrhnul jsem jeho rekonstrukci do modernější a estetičtější podoby. Byl jsem ale překvapen negativní reakcí části přítomných občanů. Bohužel nevím, jestli se jim stávající pomník tak líbí, že si nedokáží představit již nic lepšího nebo by jim naopak bylo líto peněz na něco lepšího :-(. V každém případě byl můj návrh zamítnut a byla schválena 1. etapa rekonstrukce za 240 tis. Město tak přišlo o jednu z možností vylepšení svého centra.

V tzv. majetkových transakcích byl návrh na zakoupení dalšího pozemku v severní části města v okolí "vodní nádrže a tůně" za cenu 243 600,- + související náklady s převodem. Vzhledem k tomu, že se v rybníčkách již letos asi nikdo koupat nebude (nedostatečná čistota vody, chybějící zatravněné okolí), rozloha již zakoupených pozemků se aktuálně jeví jako dostatečná a město má v plánu realizaci tří velkých investic - zahájení výstavby multifunkční haly (pravděpodobně jaro 2016), rekonstrukci objektu na Hybešově ulici (bývalý areál Saromex), nákup a rekonstrukci "domu s podloubím" na náměstí, navrhl jsem ODLOŽENÍ nákupu pozemku až do vyjasnění celkových potřebných nákladů na uvedené akce. Zdá se, že se ale není třeba ohlížet na každou drobnou korunu a dle hesla "nějak bylo, nějak bude" můj návrh nebyl přijat a pozemek bude zakoupen již nyní.

Při projednávání nákupu "domu s podloubím" na náměstí nás pobavila poznámka kolegy z hnutí ANO 2011, že se jedná o realizaci jejich nápadu :-). Jednání kolem tohoto domu spadají hluboko do minulého volebního období, kdy se nejdříve Sylva Bernátová snažila o poskytnutí dotace majitelům domu na opravu. Když se ukázalo jako problematické poskytnout z úrovně města potřebnou výši dotace na opravu soukromému subjektu, navrhnul jsem starostovi, aby město zvážilo odkup a tím si umožnilo následnou opravu tohoto historického objektu, kde by bylo vhodné zřídit např. městské muzeum.

S nečekaným závěrem dopadlo i připravované projednání záměru zhodnocení volných finančních prostředků města. Ještě v březnu byl požadavek vymyslet co nejlepší zhodnocení cca 20 mil., kdy nyní v červnu se konstatovalo, že z 20 mil. zůstalo již "jen" 8, a ty již nemá význam nějakým způsobem lépe zhodnocovat. Ještě, že zůstalo aspoň těch 8...

V rozpočtovém opatření platů mě zaujala nová položka "Náhrady ušlého výdělku" ve výši 60 tis. Kč. Diskuze na toto téma vyvrcholila na březnovém zasedání ZMM, kdy o čerpání náhrad projevili zájem pouze dva zastupitelé (pozn. žadatel nesmí být ani v částečném zaměstnaneckém poměru, čímž se okruh možných příjemců zužuje). Paní Bernátová z toho bude čerpat pouze 2 400,- Kč hrubého za celý rok. Uvidíme, jaká bude skutečnost druhého zájemce z řad koalice, popř. nových jiných zájemců...

Dle přísloví Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, by se dal nazvat "humbuk" kolem zvýšení nákladů na výrobu Zpravodaje uveřejňováním celých zápisů ze ZMM. Dle slov zastupitelky a členky Redakční rady pí Konvalinkové by měl v červnovém čísle vyjít článek vedení města, v kterém je zvýšení ročních nákladů vyčísleno na 80 až 100 tis. Kč. Pro porovnání těchto nákladů proto oslovila dvě konkurenční tiskárny, kdy měla obdržet nabídky, podle kterých by došlo ke zvýšení ročních nákladů o pouhých cca 5 tis.Kč! Bylo proto navrženo a přijato usnesení o vypsání nového výběrového řízení na tiskárnu pro výrobu Zpravodaje.

(LiPro)