Umíme najít rychlá a levná řešení (aktualizovaná verze po jednání ZMM 5. 9. 2022)

07.09.2022 22:03

Důkaz toho, že opozice pouze nekritizuje, ale najde i lepší řešení, je případ křižovatky Havlíčkova x U Vlečky x II/152. Podařilo se mi sehnat variantu její úpravy pouze za šestinu ceny prvního návrhu starého 10 let.

Patřím již několik let k trvalým kritikům neutěšeného stavu při výjezdu a vjezdu do Modřic z tzv. Jižního obchvatu (II/152). Aby se motoristé vyhnuli dvěma křižovatkám s Jižním obchvatem, jezdí často až na kruhový objezd k OC Olympia Brno. V dohledné době by to mohlo být konečně jinak.

Právě za svoji kritiku jsem „za odměnu“ dostal na zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) 14. března 2022 od devíti koaličních zastupitelů následující úkol: „ZMM pověřuje předsedu KV zast. Procházku předložením technického řešení plynulosti průjezdu křižovatky silnice II/152 – ul. U Vlečky a Havlíčkova.“ Ve Zpravodaji č. 4/2022 byl pak úkol komentován: „Jelikož zast. Procházka ve Zpravodaji č. 1/2022 nařkl vedení města z nečinnosti v otázce řešení křižovatky, pověřilo zastupitelstvo zast. Procházku předložením technického řešení dotčené křižovatky.“

Před 10 lety byla k řešení křižovatky vypracována dokumentace k územnímu rozhodnutí s rozpočtem stavby cca 56 mil. Kč. Tehdy byla představa, že třetinu uhradí město, třetinu Správa a údržba silnic (SÚS) JMK a třetinu firmy z průmyslové zóny U Vlečky. Na to tehdy nepřistoupila ani SÚS ani dostatečný počet firem. Dokumentace proto ležela v šuplíku dlouhých deset let.

Mým cílem bylo nyní nalézt co nejjednodušší řešení, které by se dalo i rychle realizovat díky výrazně nižší ceně. Našel jsem si projekční kancelář - specialistu na okružní křižovatky a požádal je o cenovou nabídku studie řešení křižovatky. Jejich cenová nabídka pak byla schválena na ZMM 6. 6. 2022.

K prvnímu návrhu studie se 20. 7. 2022 sešel na radnici pracovní výbor, kterého se zúčastnili zástupci KŘ Policie JMK, SÚS JMK, MÚ Šlapanice odboru dopravy, projektant, starosta a já. K návrhu bylo vzneseno jen několik připomínek, které řešitel slíbil zapracovat. Příznivé bylo též ujištění zástupců SÚS JMK, že se budou podílet na nákladech spojených s realizací.

Jak dopadlo nové řešení? Celková cena vychází asi na 9,9 mil. Kč bez DPH, z ní by SÚS mohla uhradit přes 4 mil. Kč. Na zbytku by se mohlo podílet město a firmy z průmyslové zóny. Po deseti letech tak existuje další varianta řešení zhruba za šestinu původní ceny!

Protože studie nedorazila na město v dostatečném předstihu (termín byl 31. 8. 2022) před ZMM, které bylo 5. 9. 2022, byla koaličními zastupiteli odmítnuta z důvodu nedostatečné možnosti jejího prostudování. Nic jiného se také čekat nedalo... Musíme si počkat po volbách na nové složení ZMM a studii opět položit na stůl k projednání. Současné vedení města se k tomu staví tak, že je přece zbytečné platit úpravu křižovatky, když ji CTP shodou okolností zrovna nyní nabídlo provést na své náklady. Už se neřeší, že CTP za to požaduje změnu územního plánu a další rozšíření průmyslové zóny. Navíc nabídli projekt na zřízení světelné křižovatky, která byla Policií ČR odmítnuta již před 10 lety a projekt též ignoruje plánovanou dostavbu protihlukové stěny.

Nad rámec úkolu jsem z vlastní iniciativy ještě požádal projektanta o předložení nabídky na řešení studie i druhé křižovatky silnice vedoucí z náměstí Svobody (15278) na II/152.

Nabídka byla projednána na stejném ZMM s tím, že se nejedná o komunikace ve vlastnictví města, proto bude postoupena na SÚS JMK. Po nějaké době si to samozřejmě ověřím, zda se tak skutečně stalo a jak se k tomu na SÚS JMK vyjádřili.

Případné úpravy obou křižovatek pak budou záležet na prioritách nového zastupitelstva.

 

Libor Procházka