Víceúčelová sportovní hala Modřice - další kontroverzní stavba na obzoru?

28.10.2015 21:42

V pondělí 26. října 2015 od 18 hod proběhlo na radnici mimořádné zasedání zastupitelstva k výsledkům architektonické soutěže na víceúčelovou sportovní halu Modřice. Současně byla zahájena v prostorách radnice výstava všech soutěžních návrhů, která potrvá do 26. listopadu 2015. Přijďte se na ni podívat!

Požadavek vedení radnice na toto zasedání zastupitelstva byl jasný - posvětit závěry hodnotící komise, která stanovila pořadí tří nejlépe hodnocených návrhů. Kdo očekával jejich podrobnou prezentaci, byl zklamán. Jejich prezentace byla nelogicky naplánována až na 19 hod - po jejich odsouhlasení ZMM :-). Proti tomu se vzbouřila část opozičních zastupitelů, kteří odmítli hlasovat o něčem, s čímž nebyli seznámeni. Po živé diskuzi bylo nakonec jednání ZMM přerušeno a pokračovalo až po plánované prezentaci. Po prezentaci tří nejlépe hodnocených návrhů ZMM pokračovalo. Nakonec byl návrh koalice schválen jejich osmi členy + panem Kratochvílem z ČSSD.

Měl jsem to štěstí (?), že jsem byl jedním z členů hodnotící komise. Komise měla 7 členů - z nich byli 4 architekti jmenovaní radou města (takzvaní nezávislí) a starosta, místostarostka a já, který jsem se dobrovolně do komise přihlásil (takzvaní závislí). I když jsem vázán mlčenlivostí, velká část informací o jednání komise je veřejná, takže mohu s nimi s klidným svědomím seznámit čtenáře :-). Soutěž totiž probíhala pod hlavičkou České komory architektů, která na svých webových stránkách zveřejnila Protokol o průběhu soutěže a náhledy návrhů (viz níže), který si všichni mohou přečíst a návrhy prohlédnout buď zde nebo na výstavě na radnici.

K vlastnímu průběhu soutěže. Rada města (!) stanovila požadavky, které by stavba měla splňovat. Doporučila např. zachovat stávající budovu Sokola, kde je nyní restaurace a parkování řešit zejména podél cesty směrem k fotbalovému hřišti kolem zahrádek. Už k tomuto zadání jsem měl výhrady. Jako člen kontrolního výboru jsem měl totiž možnost prolézt budovu Sokola od sklepa až po střechu. Je to dost zchátralá budova, která nemá fakticky žádnou historickou hodnotu, její rekonstrukce bude nákladná a nikdy z ní nebude moderní nová budova. Doporučení pro soutěžící zachovat budovu bylo tak silné, že pouze jeden návrh z celkových 32 si "dovolil" navrhnout tuto budovu zbourat a postavit kompletně celou novou halu.

Pokud jde o parkování aut, prosazoval jsem dnes již běžné podzemní garáže. Ulice Benešova je nyní již tak plná, že další místa pro parkování jsou prakticky vyloučena. Jsou možná pouze na úkor zeleně - ať již před budovou, vedle budovy nebo za budovou podél zahrádek. Díky převýšení terénu ulice Benešova a parčíku vedle školy o cca 1,6 m se nabízelo za poměrně rozumných finančních podmínek vybudovat na části pozemku podzemní garáže, které by pokryly běžné potřeby provozu. Starostův argument byl, že na mistrovství ČR nohejbalu parkovalo pouze 7 aut, takže budování garáží je zbytečné. Na můj dotaz, zda si myslí, že stejná situace bude i za 20 let, odpověděl, že jeho favorit soutěže (který samozřejmě vyhrál) navrhuje více než 70 parkovacích míst místo zeleně, což je dostatečný počet. Pro informaci - jeden z návrhů soutěže obsahoval 28 parkovacích míst v podzemní garáži a nijak se cenově nevymykal od těch ostatních.

I když v průběhu hodnocení členové poroty vyjadřovali svobodně svoje názory, které rozhodně nebyly jednotné, ve finálním hlasování se překvapivě všichni kromě mne postavili za starostův názor a vybrali návrh, který třikrát "kopíruje pěknou budovu restaurace Sokolovny". Chápu, že představa o kráse je dosti subjektivní, ale nevím, zda stávající "hospoda" je tak úžasná, že si ji ještě třikrát vizuálně zkopírujeme pro novou sportovní halu. Názor ať si udělá každý z občanů sám. Já osobně jsem zklamán a rozčarován a ke kontroverzním stavbám jako jsou most přes železnici (rozhodně žádná krása) a pasivní bytový dům pro seniory (pro změnu sice pěkný, zde zase ale pokulhává funkčnost) přibude další stavba víceúčelové sportovní haly. Možná bude plnit svoji funkci, ale rozhodně neposune naši obec k modernímu městu, bohužel :-(.

Ještě malá poznámka k Protokolu o průběhu soutěže. Všimněte si na str. 19, že se znovu hlasovalo o již odsouhlaseném pořadí návrhů tak, až nakonec zvítězil favorit pana starosty. A co na to "nezávislá" odborná část poroty? Přece nepůjdeme proti vedení radnice, které nám platí 900,- Kč/hod...

Nutno podotknout, že členka komise Ing. arch. Eva Mattušová podporovala hned od začátku druhého kola vítězný návrh. Jí se tedy výtka o změně názoru netýká. Já jsem se naopak snažil prosadit, aby vítězný návrh skončil až na třetím místě.

Víceúčelová_hala_Modrice_protokol.pdf (3877967)

1. místo v soutěži:

 

2. místo v soutěži (můj favorit po vyřazení návrhu s podzemními garážemi):

 

3. místo v soutěži:

(LiPro)