Vyplňte, prosím, anketu k zájmu o dotaci MHD

13.08.2020 12:17

Plný text k anketě pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK vyšel ve Zpravodaji 7-8/2020, pro jistotu jej ale celý publikuji i v tomto příspěvku.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom zjistili Váš názor, zda byste Vy sám/sama, popř. Vaše dítě* využíval/a dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK, tj. mezi tarifními zónami (100+101) a (100+101+510). Žádáme Vás proto o vyplnění přiloženého krátkého anketního lístku.

Zdůvodnění návrhu

Záměrem návrhu je podpořit cestování městskou hromadnou dopravou (MHD), protože dopravní situace v Modřicích a jejich blízkém okolí se dramaticky zhoršuje. Cestovat MHD se tak stává klidnějším a rychlejším. V Brně navíc odpadá starost s parkováním, které se zavedením modrých zón ještě ztížilo. Využívání MHD současně přispívá ke zlepšování životního prostředí nás všech. Chůze spojená s cestováním MHD prospívá i našemu zdraví.

Dosavadní jednání vedení města se zástupci společnosti KORDIS s.r.o. o prodloužení 2. zóny IDS JMK až do Modřic se ukázala jako neprůchozí, proto je zde návrh alespoň na dotaci rozdílu ceny jízdného 2. a 3. zóny IDS JMK, a to pouze u ročních a čtvrtletních předplacených jízdenek zakoupených občany Modřic. Jednotlivé jízdenky by nebylo možno dotovat, protože se neprodávají na jméno, tj. nešlo by prokázat, že na ně opravdu cestoval obyvatel Modřic.

Pokud bude o dotaci dostatečný zájem, bude návrh na její zavedení projednán na ZMM.

Jak by celý proces mohl probíhat

Podmínkou žádosti o dotaci by bylo trvalé bydliště v Modřicích a vlastnictví bankovního účtu (u dětí účet rodičů), na který by se dotace zasílala. Zájemce o dotaci by předložil na městském úřadě doklady za nákup ročních nebo čtvrtletních předplacených jízdenek úhrnně pouze jedenkrát ročně s řádně vyplněnou žádostí o dotaci, čestným prohlášením o pravdivosti uvedených údajů a kopiemi předplatných kuponů, a to v období od 1. 1. do 30. 9. daného roku. Pozdější žádosti by již nebyly přijímány. Po zpracování žádosti finančním odborem a po jejím schválení RMM by na účet žadatele byly finance zaslány nejpozději do 31.12. daného roku. 

Anketní lístek je dostupný na webu města. Společně se správcem webu jsem se podílel na jeho vytvoření. Můžete jej vyplnit až do 30. 9. 2020.

Děkujeme za Vaši účast v anketě.

(LiPro)