Zastupitelstvo vzdalo boj o brněnské tangenty

03.04.2018 20:17

Připadal jsem si jako ve špatném snu, když se dnes na mimořádném zasedání zastupitelstva hlasovalo o tom, zda podpořit podání Kasační stížnosti proti zamítnutí žaloby "Návrh na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JMK". Z přítomných 12 zastupitelů (omluveni Mikuš a Bernátová, chyběl Tomandl) jsem pro hlasoval pouze já! Proti byli: Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba a Brabec. Zbytek se zdržel hlasování. Pro zamítnutí Kasační stížnosti pak hlasovalo 10 zastupitelů, já jediný jsem byl proti, pí Konvalinková se zdržela hlasování.

ZÚR JMK obsahují návrhy Jihozápadní a Jižní tangenty Brna. I když je ve hře více variant, některé z nich plánují trasy blízko od centra našeho města. Jak poznamenal starosta Šiška, Jižní tangenta by měla vést 200 až 300 m od plánované oddychové zóny rybníku Primál, což je v dostatečné vzdálenosti. Nevím jak starosta, ale já bych se takový kousek od dálnice rekreovat nechtěl. Nejde ale jen o rekreaci. Město by se tak ze tří stran uzavřelo mezi dálnicemi. Právě proto jsme proti tangentám na modřickém katastru vždy bojovali a jak se dnes ukázalo, v tomto boji jsme zůstali zcela osamoceni.

(LiPro)