Ing. Pavla Pokorná

členka spolku

členka Komise životního prostředí Rady města Modřice

E-mail: pasa.pokorna@gmail.com