Sylva Bernátová

členka spolku

zastupitelka, členka Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice a členka Sociálně zdravotní komise Rady města Modřice

E-mail: SylvaBernatova@seznam.cz