Blog

Děkujeme všem občanům, kteří nám dali svůj hlas ve volbách

06.10.2018 23:43

Na výsledky v komunálních volbách jsme si museli letos počkat nezvykle dlouho. Byli jsme dokonce poslední z celého okresu Brno-venkov. Nicméně jsme se nakonec dočkali. Přesvědčivě zvítězila ODS, která získala 7 mandátů, my jsme skončili druzí o pouhý jediný hlas před třetím ANO 2011 s počtem 2 mandátů, třetí ANO 2011 a čtvrtá KDU-ČSL získaly též 2 mandáty, pátá Strana zelených a šestá KSČM získaly 1 mandát. Sociální demokracie nezískala žádný mandát. Kompletní výsledky najdete na stránkách Českého statistického úřadu.

Gratulujeme vítězi a slibujeme, že v rámci získaných mandátů i nadále budeme pokračovat v naší práci pro modřické občany.

(LiPro)

 

Uteklo to jako voda, opět zde máme volby do zastupitelstva

26.09.2018 16:25

Již deset let bojujeme v Modřicích za lepší životní prostředí. Od roku 2010 i z pozice zastupitelů. Protože máme jiné představy o podobě města a jeho rozvoje, skončili jsme dosud v opozici, kam nás poslal vítěz voleb a jeho koaliční partneři. Opozici si tedy dobrovolně nevybíráme, je dána volebními výsledky a vzájemnými sympatiemi/zájmy zvolených stran. I když to nebylo lehké, i ze strany opozice se nám podařilo prosadit v uplynulém období nemálo pozitivních věcí. Jsme velmi rádi, že jsme pro naše návrhy přesvědčili i některé členy vládnoucí koalice, protože bez jejich hlasů by naše náměty nemohly být nikdy přijaty a realizovány. My jim za to zde dodatečně děkujeme.

Nyní všichni stojíme opět na pomyslné startovní čáře a pouze hlasy voličů určí, kterým směrem se bude město dále rozvíjet. Občané se budou rozhodovat, zda znovu vsadí na "osvědčené karty" a nebo si přejí změnu, možná k lepšímu, to ale záleží na individuálním posouzení každého z nás. Představy a preference máme všichni různé, většina hlasů ale rozhodne o vítězích. I my za těch deset let práce pro občany města nejsme žádní nováčci. Naše názory si můžete přečíst v zápisech ze zastupitelstva, článcích ve Zpravodaji nebo na tomto webu. Jsme v nich zcela konzistentní. Víme, co chceme i jak toho dosáhnout. Vše nyní máte v rukou vy - občané. Vaše rozhodnutí budeme s pokorou respektovat. Přejeme vám ve volbách šťastnou ruku. Hlavně k nim, prosím, přijďte. Děkujeme.

(LiPro)

Volební letáček 2018

 

 

Zahájili jsme průběžné měření kvality ovzduší v Modřicích

19.09.2018 21:51

Náš spolek zakoupil na podzim loňského roku přístroj AirVisual Pro a již od listopadu 2017 provádí soustavné měření kvality ovzduší v našem městě. I když se jedná o zařízení „pouze“ v hodnotě tisíců Kč, je vybaveno moderní laserovou technologií, která počítá mikroskopické částice PM2,5 ve vzduchu. Tyto částice prachu velikosti do 2,5 µm pronikají až do plicních sklípků dolních dýchacích cest. Na částice polétavého prachu se často vážou těkavé organické látky, které pak v organismu působí toxicky. Polétavý prach kromě chorob dýchacích cest způsobuje i kardiovaskulární onemocnění, snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. V důsledku navázaných těkavých látek může způsobovat rakovinu. Proto je tak důležité měřit koncentraci malých částic v ovzduší. Povolený imisní limit pro PM2,5 je 25 µm. m-3/rok. Kromě těchto částic, zařízení měří i teplotu, vlhkost a hladinu CO2.

Agentura pro ochranu životního prostředí v USA (EPA) používá pro měření kvality ovzduší tzv. AQI (Air Quality Index). Ten vyjadřuje, jak čistý nebo znečištěný vzduch je a jaké jsou jeho účinky na zdraví. EPA počítá AQI pro pět hlavních znečišťujících látek ovzduší – přízemní ozon, malé částice, oxid uhelnatý, oxid siřičitý a oxid dusičitý. Pro každou z těchto látek EPA stanovila národní normy kvality ovzduší na ochranu veřejného zdraví. Námi používaný přístroj měří AQI znečištění malými částicemi a podle stupně znečištění hodnotí kvalitu vzduchu v šesti kategoriích: dobrý, mírně znečištěný, nezdravý pro citlivé skupiny, nezdravý, velmi nezdravý a nebezpečný. Kategorie znečištění jsou pro názornost též vyjádřeny ve škále barev od zelené až po hnědou. Jak to vypadá, zatím, v Modřicích ukazuje následující graf. 

Jednotlivé sloupečky grafu vyjadřují průměrné měsíční hodnoty AQI od listopadu 2017 do srpna 2018. Průměrně dobrá kvalita ovzduší byla naměřena pouze v letních měsících červen až srpen, což může být i v důsledku vzrostlé zeleně, o které je známo, že je dobrým „lapačem“ prachu. Nechceme ale spekulovat a suplovat odborníky. Měření budou pokračovat dál a o naměřených hodnotách vás budeme průběžně informovat.

(LiPro)

Použité zdroje: www.airvisual.com, www.airnow.gov, www.arnika.org

 

 

To by mě zajímalo, kde udělali tvůrci "Nového rybníku" chybu

20.08.2018 23:19

Prožíváme extrémně horké a suché léto. Nějaká koupaliště, ať již přírodní nebo umělá, jsou téměř v každé vesnici a městě a v těchto dnech jsou doslova obležena. Proto se na naší radnici před časem rozhodlo, že se jedno přírodní koupaliště s krycím názvem "protipovodňová opatření" vybuduje i u nás. Vznikl tak bezejmenný "Nový rybník". Měla to být pro modřické občany oáza oddechu a rekreace. Když jsem se tam v sobotu 18. srpna jel na kole podíval, zel prázdnotou. To by mě zajímalo, kde jeho tvůrci udělali chybu...

(LiPro)

 

 

Novinky

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...
1 | 2 >>