Blog

Vánoční a novoroční přání 2022

24.12.2022 21:13

Milí spoluobčané,

 

máme za sebou náročný rok - válečný konflikt na Ukrajině, neskutečný růst cen energií, vysokou inflaci, do toho ještě přišly komunální volby. Vše se ale podařilo nějak zvládnout. Na r. 2023 máme smluvně zajištěné energie, máme i schválený rozpočet, pokračuje se v realizaci již dříve naplánovaných akcí, připravují se akce nové. 

Děkuji vám za vaši energii a čas, které jste věnovali ve prospěch našeho města.

Užijte si vánoční svátky v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších.

Do nového roku vám přeji vše dobré, samozřejmě zdraví, štěstí a stále dobrou mysl. 

Věřím, že společně vše zvládneme.

Těším se na setkání s vámi při rozloučení se starým rokem od 17 hod. na Silvestra na náměstí Svobody v Modřicích.

 

Libor Procházka

 

Milí spoluobčané,
 
máme za sebou náročný rok - válečný konflikt na Ukrajině, neskutečný růst cen energií, vysokou inflaci, do toho ještě přišly komunální volby. Vše se ale podařilo zvládnout. Na r. 2023 máme smluvně zajištěné energie, máme i schválený rozpočet, pokračuje se v realizaci dříve naplánovaných akcí. 
Děkuji vám za vaši energii a čas, které jste věnovali ve prospěch našeho města.
Užijte si vánoční svátky v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku vám přeji vše dobré, samozřejmě zdraví, štěstí a stále dobrou mysl. 
Věřím, že společně vše zvládneme.
Těším se na setkání s vámi při rozloučení se starým rokem od 17 hod. na Silvestra na náměstí Svobody v Modřicích.
 
Libor Procházka

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Modřice 2022

25.09.2022 10:00

Je po volbách. Voliči nám podle svých preferencí rozdali hlasy. Plně jejich vůli respektujeme. Předně chci poděkovat všem občanům, kteří se k volbám dostavili a projevili své přání, jakým směrem chtějí, aby se Modřice ubíraly. Dále děkuji našim voličům, kteří nám dali důvěru a mandát k další práci. Budeme pokračovat v plnění našeho programu, který jsme před volbami prezentovali.

 

Co volby ukázaly? Na první pohled nespokojenost se stávající koalicí. Ta v této podobě již nemůže pokračovat, protože ztratila v zastupitelstvu většinu. Bude muset vzniknout nová koalice, která  by měla respektovat přání voličů na změnu. Je již na nás, zvolených členech zastupitelstva, abychom se rozumně domluvili a co nejrychleji se pustili do řešení úkolů, které nás čekají. V této nejisté době to nebude nic lehkého, ale to jsme předem věděli a s tím jsme do toho šli. 

Ještě jednou děkuji za důvěru a držte nám palce, ať vyjednávání rychle dospějí do zdárného konce.

Oficiální výsledky - Český statistický úřad, kde je i přehled, jak se volilo v jednotlivých volebních okrscích.

Graficky zpracované výsledky voleb na irozhlas.

 

Libor Procházka

 

Kdo kandiduje v Modřicích do zastupitelstva? Kdo je v koalici a kdo v opozici? Jaký je rozdíl mezi zastupitelstvem a radou města?

19.09.2022 02:29

Myslím si, že před volbami neuškodí shrnout přehledně na jednom místě základní informace o volbách do Zastupitelstva města Modřice.

 

Vysvětlení základních pojmů

 - Volební strana = každý subjekt, který se zúčastní voleb. Může to být politická strana, politické hnutí, sdružení nezávislých kandidátů, samostatný nezávislý kandidát, spojení dvou nebo více kandidujících subjektů.

Politické strany, politická hnutí a spojení více kandidujících subjektů, z nichž je alespoň jediný politickou stranou nebo hnutím, se přímo registrují k volbám. Samostatná sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti musí k registraci k volbám ze zákona doložit podepsané petiční archy od stanoveného počtu občanů města. V Modřicích bylo požadováno po sdružení nezávislých kandidátů minimálně 369 podpisů.

 

Kdo vládne v Modřicích?

Již 16 let vládne v Modřicích koalice: ODS + KDU-ČSL + Strana zelených

ODS zde vyhrává volby nepřetržitě od r. 1994.

 

Jaké je rozložení sil ve stávajícím zastupitelstvu?

Rozložení sil v 15členném zastupitelstvu v posledním volebním období 2018 – 2022:

 

Koalice:

ODS – 7 křesel

KDU-ČSL – 2 křesla

Strana zelených – 1 křeslo

Celkem 10 křesel z 15členného zastupitelstva.

 

Opozice:

NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice – 2 křesla

ANO 2011 – 2 křesla

KSČM – 1 křeslo

Koalici si mezi sebou domlouvají volební strany tak, aby měly v zastupitelstvu většinu. Opozice je tvořena těmi zbývajícími, tj. kdo není v koalici, zůstává v opozici.

 

Výsledky minulých voleb v r. 2018

 1. ODS – 7 křesel, 11 215 hlasů, 42,22 %
 2. NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice – 2 křesla, 3 913 hlasů, 14,73 %
 3. Ano 2011 – 2 křesla, 3 912 hlasů, 14,73 %
 4. KDU-ČSL – 2 křesla, 3 678 hlasů, 13, 85 %
 5. Strana zelených – 1 křeslo, 1 737 hlasů, 6,54 %
 6. KSČM – 1 křeslo, 1 505 hlasů, 5,67 %

 

Kdo kandiduje v letošních volbách?

Letos kandiduje celkem šest volebních stran – pět politických stran a hnutí a jedno sdružení nezávislých kandidátů (seřazeno dle vylosovaných volebních čísel):

 1. NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice – jediné samostatné sdružení nezávislých kandidátů v Modřicích – k registraci k volbám doložilo petiční archy s 444 podpisy občanů
 2. KDU-ČSL – politická strana – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů
 3. ANO 2011 – politické hnutí – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů
 4. ODS – politická strana – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů
 5. Strana zelených – politická strana – přímá registrace k volbám bez podpisů k občanů
 6. Společně pro Modřice – společná kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN (Starostové a nezávislí) – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů

 

Kandidátní listiny - seznamy kandidátů.

 

Zastupitelstvo a rada města

Ve volbách se volí 15 členů zastupitelstva města. To se schází dle plánu 4krát ročně na řádných zasedáních, někdy bývají navíc další 1 – 2 mimořádná zasedání. Zastupitelstvo dává vedení města pouze určité mantinely, schvaluje zejména rozpočet, odsouhlasuje nákupy a prodeje nemovitého majetku, v kompetenci má ale i změny územního plánu.

 

Město skutečně ale řídí rada – ta má pět členů, které si ze svých zastupitelů volí koalice. Vedení města u nás představuje: starosta, uvolněný místostarosta, neuvolněný místostarosta, 1. a 2. radní. Rada se schází každý měsíc, odsouhlasuje většinu dodavatelských a odběratelských smluv např. pronájmy, schvaluje faktury, organizuje výběrová řízení, připravuje program zasedání zastupitelstva apod. Starosta navíc řídí zaměstnance úřadu jako ve firmě ředitel společnosti, podléhá mu i městská policie.

 

Pokud by občané měli zájem změnit směr vývoje města, musely by výsledky voleb vytvořit podmínky pro změnu koalice, tj. změnit rozložení sil v zastupitelstvu. Zda takový zájem je nebo není, se dozvíme až podle výsledků voleb.

 

Jak volit, aby byl platný hlasovací lístek

Pokud chcete dát vybrané volební straně co nejvíce hlasů, zakřížkujte na hlasovacím lístku políčko před jejím názvem. Potom ale již u této volební strany jednotlivé kandidáty nekřížkujte – už se k nim nepřihlíží. Můžete samozřejmě křížkovat i jednotlivé kandidáty z více volebních stran, ale jejich počet musí být maximálně 15. Při zakřížkování většího počtu by byl hlasovací lístek neplatný. Lístek musí být vložen do úřední obálky a nesmí být přetržen.

 

Váš hlas může rozhodnout

V minulých volbách byl rozdíl mezi druhým a třetím místem pouze o jediný hlas! Běžte prosím k volbám, ať je výsledek voleb projevem vůle co největšího počtu občanů.

 

Děkuji.

Libor Procházka

 

 

Volební program našeho sdružení nezávislých kandidátů pro období 2022 - 2026

08.09.2022 23:40

Volební guláš a pivo od nás nedostanete :), nabízíme vám ale poctivou práci pro rozvoj našeho města. Volte číslo 1 - NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice.

letáček-volby-2022.pdf (3714968)

 

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Naše připomínky k návrhu Aktualizace ZÚR JMK 2020

23.06.2020 23:56
Na Krajský úřad Jihomoravského kraje jsme poslali k návrhu Aktualizace ZÚR JMK za náš spolek připomínky. Jsme zásadně proti budování dalších komunikací v našem katastru. Nesouhlasíme s budováním Jižní ani Jihozápadní tangenty, které by přivedly do našeho katastru zejména tranzitní nákladní dopravu....

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2
1 | 2 | 3 >>