Blog

Město podporuje hazard, my se snažíme o lepší životní prostředí

09.10.2020 00:03

Jedním z bodů programu na zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se konalo 7. 9. 2020, bylo projednání „Smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci“ uzavírané mezi městem Modřice, JUNG GROUP a. s. jako investorem, ENDL + K a. s. jako provozovatelem a CTPark Modřice, spol. s r. o. jako stavebníkem. Investor má zájem provozovat prostřednictvím provozovatele hazardní hry ve stávající administrativní budově v areálu CTPark, která přiléhá ke komunikaci I/52 směrem na Rajhrad. Tento objekt se má přestavět na hotel, restauraci a kasino. Současně se má vybudovat sjezd a nájezd z komunikace I/52.
 

Nejhorší na tom celém vidím to, že po uvedení do provozu se město zavázalo zachovat zde možnost hazardu 15 let a ani nepřijme plošný zákaz provozu hazardních her na svém území. Nic na tom nemění, že za to město obdrží od investora jednorázový dar ve výši 2 mil Kč a v případě poklesu příjmu města z daní z hazardních her z důvodu rozhodnutí orgánu státní správy, by provozovatel tento výpadek odváděl formou darů do městského rozpočtu, nejvýše však do částky 7 mil. Kč ročně.
 

My, zastupitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, jsme zásadně proti jakémukoliv hazardu ve městě, a proto jsme hlasovali proti. Průběh hlasování byl též velmi zajímavý. Smlouva byla schválena společným hlasováním většiny zastupitelů ODS, hnutí ANO a KSČM, a to těsnou většinou osmi hlasů.
 

Pro hlasovali: Šiška, Ventruba, Koubková, Brabec, Hökl, Putna (všichni ODS), Skalník (ANO), Tomandl (KSČM).

Proti hlasovali: Bernátová, Procházka (Nezávislí za čisté a klidné Modřice), Chybíková, Chybík (KDU-ČSL), Slaný (ODS), Doleček (Zelení).

Z účasti na zasedání ZMM se omluvil a hlasování se nezúčastnil Mikuš (ANO).
 

Na závěr aspoň něco trochu pozitivního.

V neděli 20. 9. 2020 v 9.00 hod se sedm členů a příznivců spolku Za čisté a klidné Modřice zúčastnilo náhradního termínu za zrušený jarní úklid Ukliďme Česko. Od křižovatky Havlíčkova x Jižní obchvat jsme sbírali odpadky až k Želešicím. I když se ve vysoké trávě sbíralo hůře, odhadem se nám podařilo uklidit cca 150 kg odpadu.
 

Poděkování si zaslouží všichni účastníci: Sylva Bernátová, Tomáš Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská, Luboš Vonka, Tomáš Vykoukal. Město zajistilo pracovní rukavice, pytle a odvoz odpadu. Je škoda, že jsme se akce zúčastnili v Modřicích pouze my a firma Onio s. r. o., které tímto též děkuji za příkladný přístup k úklidu našeho města.

(LiPro)

 

Fotky z akce:

 

Pojďte s námi uklízet Modřice 20. 9. 2020 od 9.00 hod

14.09.2020 16:16

Jarní termín celostátní akce Ukliďme Česko byl z důvodu přijatých mimořádných opatření zrušen. Jako náhradní termín byla sice vyhlášena sobota 19. září., ale členům našeho spolku „Za čisté a klidné Modřice“ již tradičně více vyhovuje neděle.

Zveme všechny občany, kteří nám chtějí s úklidem pomoci, aby se dostavili v neděli 20. září 2020 v 9.00 na místo srazu na roh ulice Havlíčkova (viz přiložená mapka), odkud vyrazíme směrem k Želešicím. Pytle na odpadky a rukavice by měly být zajištěny. Protože se budeme pohybovat kolem rušné silnice, z důvodu větší bezpečnosti doporučujeme s sebou vzít reflexní vesty.

Čím víc nás bude, tím dříve budeme hotovi, takže ještě stihneme trochu posunutý nedělní oběd :).

Využijte této příležitosti nás blíže osobně poznat a v neformální atmosféře se seznámit s naší prací. Rádi si též vyslechneme vaše náměty a připomínky ke zlepšení nejen životního prostředí našeho města.

Místo srazu v neděli 20. 9. 2020 v 9.00 hod

 

(LiPro)

 

Zveme vás na 9. řádné zasedání ZMM dne 7. 9. 2020 od 18.00 hod na radnici

01.09.2020 23:45

Prázdniny skončily a máme tu opět zářijové zasedání zastupitelstva, na které srdečně zveme všechny občany. Již mnohokrát se potvrdilo, že pokud máte něco na srdci, je nejlepší to sdělit veřejně na zastupitelstvu. Problémy, které mají otevřenou podporu občanů, jsou řešeny s větší prioritou. Nestyďte se, přijďte a řekněte nahlas, co vás trápí nebo co si myslíte. Uvidíte, že to pomůže. Program zasedání včetně podkladů k projednání najdete na webu města.

(LiPro)

 

Vyplňte, prosím, anketu k zájmu o dotaci MHD

13.08.2020 12:17

Plný text k anketě pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK vyšel ve Zpravodaji 7-8/2020, pro jistotu jej ale celý publikuji i v tomto příspěvku.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom zjistili Váš názor, zda byste Vy sám/sama, popř. Vaše dítě* využíval/a dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK, tj. mezi tarifními zónami (100+101) a (100+101+510). Žádáme Vás proto o vyplnění přiloženého krátkého anketního lístku.

Zdůvodnění návrhu

Záměrem návrhu je podpořit cestování městskou hromadnou dopravou (MHD), protože dopravní situace v Modřicích a jejich blízkém okolí se dramaticky zhoršuje. Cestovat MHD se tak stává klidnějším a rychlejším. V Brně navíc odpadá starost s parkováním, které se zavedením modrých zón ještě ztížilo. Využívání MHD současně přispívá ke zlepšování životního prostředí nás všech. Chůze spojená s cestováním MHD prospívá i našemu zdraví.

Dosavadní jednání vedení města se zástupci společnosti KORDIS s.r.o. o prodloužení 2. zóny IDS JMK až do Modřic se ukázala jako neprůchozí, proto je zde návrh alespoň na dotaci rozdílu ceny jízdného 2. a 3. zóny IDS JMK, a to pouze u ročních a čtvrtletních předplacených jízdenek zakoupených občany Modřic. Jednotlivé jízdenky by nebylo možno dotovat, protože se neprodávají na jméno, tj. nešlo by prokázat, že na ně opravdu cestoval obyvatel Modřic.

Pokud bude o dotaci dostatečný zájem, bude návrh na její zavedení projednán na ZMM.

Jak by celý proces mohl probíhat

Podmínkou žádosti o dotaci by bylo trvalé bydliště v Modřicích a vlastnictví bankovního účtu (u dětí účet rodičů), na který by se dotace zasílala. Zájemce o dotaci by předložil na městském úřadě doklady za nákup ročních nebo čtvrtletních předplacených jízdenek úhrnně pouze jedenkrát ročně s řádně vyplněnou žádostí o dotaci, čestným prohlášením o pravdivosti uvedených údajů a kopiemi předplatných kuponů, a to v období od 1. 1. do 30. 9. daného roku. Pozdější žádosti by již nebyly přijímány. Po zpracování žádosti finančním odborem a po jejím schválení RMM by na účet žadatele byly finance zaslány nejpozději do 31.12. daného roku. 

Anketní lístek je dostupný na webu města. Společně se správcem webu jsem se podílel na jeho vytvoření. Můžete jej vyplnit až do 30. 9. 2020.

Děkujeme za Vaši účast v anketě.

(LiPro)

 

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718
1 | 2 >>