Blog

Měření kvality ovzduší v Modřicích je opět v provozu

01.12.2019 23:10

Jak jsme vás již dříve informovali, přístroj na měření kvality ovzduší v Modřicích byl 21. 11. 2019 odpoledne předán na pravidelnou roční kalibraci. Kontrola ukázala, že měří v pořádku, a proto byl dnes ve večerních hodinách opět zapojen do celosvětové sítě. Aktuální hodnoty kvality ovzduší tak opět můžete sledovat online na adrese: https://www.airvisual.com/czech-republic/south-moravian/modrice/u-hriste

Upozorňujeme, že v mapách je poloha přístroje vyznačena na nesprávném místě. Jeho skutečná poloha je v Modřicích na ulici U Hřiště.

(LiPro)

 

Chcete dotaci 3. pásma MHD? Přijďte na zasedání zastupitelstva 2. 12. 2019!

27.11.2019 12:29

Za zastupitele za Nezávislí za čisté a klidné Modřice jsme předložili návrh na dotaci 3. pásma MHD pro všechny občany města Modřice, kteří si zakoupí některou z předplacených jízdenek. Bohužel, ještě před zasedáním zastupitelstva byl návrh starostou a místostarostkou zamítnut jako diskriminační, protože nezahrnuje i cestující, kteří jezdí jiným směrem, než do Brna (například směrem na Rajhrad, Želešice, Ořechov apod…(!?). To znamená, že v zastupitelstvu tento návrh neprojde, pokud jej nepodpoří občané přímo na zasedání.

Přijďte nás proto podpořit!

Blíže k návrhu. Vzhledem k tomu, že se dosud žádnému vedení modřické radnice nepodařilo vyjednat s Dopravním podnikem města Brna výjimku, aby město Modřice spadalo ještě do druhé tarifní zóny, předložili jsme návrh dotace rozdílu mezi druhou a třetí tarifní zónou. Všichni občané Modřic, kteří by si zakoupili jakoukoliv předplatnou jízdenku třetí tarifní zóny (100+101+510) a předložili by na radnici doklad o zaplacení, obdrželi by na svůj účet rozdíl částky mezi druhou a třetí tarifní zónou.

V roce 2020 by proběhl zkušební provoz pouze na roční předplatné jízdenky, na kterých by se tento systém odladil. Zjistilo by se zejména, jak to zvládají vyřizovat naši úředníci i jaký je skutečný zájem občanů. Pokud by vše dobře dopadlo, od roku 2021 by se systém rozšířil na všechny předplatné jízdenky, tj. měsíční, čtvrtletní a roční.

Dle našich výpočtů by ve finále tento systém mohlo využívat asi 1 300 občanů – studentů, pracujících i důchodců. Např. senioři nad 70 let by tak jezdili do Brna a zpět zcela zdarma. Celková výše dotací by v roce 2020 mohla být cca 2 mil. Kč, v dalších letech cca 2,7 mil. Kč ročně. Z rozpočtu města by tato částka tvořila cca 1,3 – 1,8%. Vzhledem k plošnému dopadu – cca 1 300 obyvatel města a k jiným aktivitám, které město ze svého rozpočtu podporuje, ta částka není nijak vysoká.

Pokud vás tento návrh zaujal a měli byste o dotaci MHD zájem, přijďte to říci nahlas na zasedání zastupitelstva v pondělí 2. 12. 2019 od 18 hod na radnici!

Libor Procházka

 

 

Upozornění pro ty, kteří sledují kvalitu ovzduší v Modřicích

22.11.2019 08:45

Pozor, od čtvrtka 21. 11. 2019, cca od 15 hod byl náš měřící přístroj kvality ovzduší v Modřicích předán na pravidelnou roční kalibraci. Hodnoty, které nyní na webu vidíte, nejsou skutečnými aktuálními hodnotami v Modřicích. Na místě, kde se nyní přístroj nachází, ukazuje hodnoty výrazně lepší :). Nejblíže správné hodnoty ukazuje přístroj v Brně-Tuřanech: https://www.airvisual.com/czech-republic/south-moravian/brno/brno-turany

Kontrola přístroje by měla trvat několik dní. Po jeho opětovném zapojení vás budeme ihned informovat. Děkujeme za pochopení.

Těší nás, že stále více obyvatel města Modřice sleduje online měření kvality ovzduší. V současné době je to již 154 občanů! Měření probíhá nepřetržitě od listopadu 2017, tj. nyní 2 roky. Jedná se o jediný přístroj v Modřicích, který je navíc napojen do celosvětové sítě monitorování kvality ovzduší. Přístroj je umístěn v Modřicích na ulici U Hřiště. Jeho skutečná poloha je tedy poněkud jiná, než ukazuje mapa.

(LiPro)

 

V současné době je to již 159 obyvatel! 

Jak by mohlo být zvýšení daně z nemovitostí kompenzováno drobným podnikatelům

31.10.2019 15:47

Jak jsem napsal v předchozím příspěvku, na červnovém zasedání zastupitelstva prosadila koalice přes odpor opozice razantní zvýšení daně z nemovitostí v Modřicích. Do zářijového zastupitelstva dostali všichni zastupitelé za úkol předložit návrhy na případné kompenzace drobným podnikatelům působícím na katastrálním území Modřice. Jediný, kdo nějaký návrh předložil, jsem byl já.

Jednou z pozitivních věcí v Modřicích je, že občané mají sběr a likvidaci odpadu zdarma. Náklady na tuto službu stále rostou a některá jiná města – např. Brno, vybírají za jednu osobu a rok již 670,- Kč. Všichni podnikatelé – nejen právnické, ale i fyzické osoby, musí mít ze Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. zajištěnu smluvně likvidaci veškerého odpadu, který svým podnikáním produkují. To platí i v Modřicích. Na ně se zde ale osvobození od poplatků nevztahuje. Naše město takovou službu podnikatelům dokonce, zatím, ani nenabízí. Každý podnikatel si tedy musí zajistit likvidaci svého odpadu smluvně s některou z firem, které tyto služby nabízí. Např. ve Šlapanicích tuto službu podnikatelům nabízí město a ceny se dle velikosti sběrné nádoby pohybují od 2 750,- Kč/rok až po 27 500,- Kč/rok.

Můj návrh kompenzace spočívá v tom, aby město Modřice podobně jako Šlapanice zajistilo sběr odpadu i podnikatelům a těm drobným by poplatek za ně odpustilo stejně jako občanům. Mělo by to několik pozitivních efektů. Drobní podnikatelé by měli alespoň částečně kompenzován nárůst daně z nemovitostí. Byla by to též jedna z možností jejich podpory. Odstranilo by se přeplňování kontejnerů odpady z podnikání, které se nyní děje a je dle zákona přestupkem. Město by získalo plnou kontrolu nad veškerým sběrem a likvidací odpadu na svém katastru, což nyní nemá.

Dle vyjádření místostarostky Chybíkové by k realizaci takového systému mohlo dojít nejdříve v prvním čtvrtletí r. 2021. Pak bude ještě záležet na tom, zda se v zastupitelstvu najde většina, která by tento způsob dotací drobný podnikatelům umožnila. Já o to budu rozhodně usilovat.

(LiPro)

 

Novinky

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.
1 | 2 >>