Blog

Přijďte se podívat v pondělí 4. března od 18 hod. na veřejné zasedání zastupitelstva

28.02.2019 23:02

V pondělí 4. března 2019 se od 18 hod. koná na radnici veřejné zasedání zastupitelstva (ZMM). Nejzajímavější je až poslední bod programu č. 11 - Různé, kde se bude řešit další osud domu s podloubím na náměstí Svobody č. 171 a velké přemísťování ornice z místa stavby dalšího obchodního centra za SCONTO Nábytek na městské pozemky za Vajdlem. Podrobný program zasedání včetně části podkladů najdete na webových stránkách města. 

(LiPro)

 

Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2018 v Modřicích

17.02.2019 19:51

Jak jsme již informovali v září loňského roku, spolek Za čisté a klidné Modřice od listopadu 2017 průběžně měří v Modřicích kvalitu ovzduší přístrojem AirVisual. I když se nejedná o profesionální drahé zařízení, je vybaveno moderní laserovou technologií, která měří znečištění ovzduší mikroskopickými částicemi PM2,5. Celková kvalita ovzduší je pak hodnocena ještě podle hladiny CO2, teploty a vlhkosti. Kvalita ovzduší se vyjadřuje pomocí AQI (Air Quality Index) v šesti kategoriích: dobré, mírně znečištěné, nezdravé pro citlivé skupiny, nezdravé, velmi nezdravé a nebezpečné. Jaká byla kvalita ovzduší v jednotlivých měsících v Modřicích v roce 2018 ukazuje následující graf.

Průměrně dobré ovzduší (AQI do 50 = zelená barva) bylo v měsících červen až září, mírně znečištěné (AQI 50 až 100 = žlutá barva) bylo v dubnu a v říjnu až v prosinci, nezdravé pro citlivé skupiny (AQI 100 až 150 = oranžová barva) bylo v lednu až březnu) a nezdravé (AQI 150 až 200 = červená barva) bylo v květnu. Květnové velmi špatné výsledky byly ovlivněny několika dny extrémně vysokých hodnot prachu, možná pouštního písku. Není proto nutné se jimi znepokojovat. Nejhorší kvalita ovzduší je tedy v Modřicích v zimním období, zejména když je zataženo. V tyto dny se nedoporučuje venku zvýšená fyzická aktivita a doporučuje se omezit větrání domů a bytů na nezbytně nutnou dobu.

Měření pokračují dále a jejich výsledky zde budeme průběžně publikovat.

(LiPro)

 

Vánoční a novoroční přání

23.12.2018 00:28

Všem modřickým občanům přejeme klidné prožití vánočních svátků a příjemné chvíle strávené v rodinném kruhu i se svými přáteli. Je to čas na malé ohlédnutí za uplynulým rokem i čas plánů na rok nový. Přejeme vám, aby se všechna vaše předsevzetí v novém roce splnila a rok 2019 jste všichni prožili ve zdraví, štěstí, lásce a pohodě.

Libor Procházka a Sylva Bernátová

Vaši zastupitelé za „Nezávislí za čisté a klidné Modřice“

(LiPro)

 

Staronová koalice zahájila nové volební období zrušením zápisů ze ZMM ve Zpravodaji a snížením počtu členů v komisích při RMM

20.12.2018 00:43

Že je na škodu příliš velká moc jedné strany ukázala na prosincovém zastupitelstvu koalice pod vedením ODS. Jak je všeobecně známo, na jednání zastupitelstva moc občanů nechodí, o to víc si ale vždy se zájmem přečetli publikovaný zápis ve Zpravodaji. Od ledna je již ale s tímto konec. Snadná dostupnost kritických informací občanům byla trnem v oku zejména koaličním ODS a KDU-ČSL, a proto ji hned při první příležitosti svým hlasováním na zasedání ZMM zrušily. Zabíralo to prý mnoho místa a zvyšovalo náklady na tisk. Kdo má zájem, může si přečíst na webu města. Budou ale občané při čtení Zpravodaje přecházet na web města a vyhledávat zde podrobnější informace? Všichni určitě ne…

Druhé opatření se týká zapojení zastupitelů a občanů do řízení města. Při Radě města vždy pracovaly jako poradní orgány komise, kde měly svoje zástupce zvolené volební strany v zastupitelstvu. Obvyklý počet členů komisí byl pět. Jedná se o Komisi životního prostředí, Sociálně-zdravotní komisi a Komisi stavebně dopravní a územního plánování. Od tohoto volebního období ale dochází náhle ke změně. Počet členů komisí se snižuje z pěti na tři (u Sociálně-zdravotní komise ze 4 na 3). Že to neodpovídá počtu zastoupených stran v zastupitelstvu? Správně. V současném zastupitelstvu pracuje šest politických subjektů. Tento krok byl zdůvodněn tím, že komise mají jen formální význam, stejně o ničem nerozhodují. I když je naším hlavním bodem programu ochrana životního prostředí, paradoxně tak nemáme i přes naše naléhání svého zástupce v Komisi životního prostředí…

A do třetice všeho dobrého, spíš zlého. Když jsme podali jako kompenzaci prvního opatření návrh na rozšíření příspěvků ve Zpravodaji pro zastupitele z jedné strany na dvě – což je běžná délka mnoha jiných příspěvků, byl zamítnut…

Inu, příliš velká moc v několika málo rukou vždy byla na škodu. Tyto kroky to jen potvrzují.

(LiPro)

 

Novinky

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...
1 | 2 >>