Blog

Prosadili jsme vypracování plánu rozvoje městské zeleně

06.08.2018 23:51

Protože jedním z našich hlavních bodů programu je zachování stávající zeleně a její další rozšiřování, na zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) dne 4. června 2018 jsme přednesli návrh usnesení, který ukládá Radě města Modřice (RMM) vypracovat plán rozvoje městské zeleně, který by nastavil jasná pravidla výsadby a údržby veškeré zeleně a jehož realizace by vedla ke zlepšení životního prostředí města. Protože každá zeleň potřebuje i vodu na zalévání, současně jsme navrhli i druhé usnesení, které RMM ukládá prověřit možnost čerpání vody z řeky Svratky nebo vybudovat novou městskou studnu a v této souvislosti vypracovat kalkulaci potřeby vody na zalévání. Oba návrhy na usnesení byly jednomyslně přijaty. I když mezitím Odbor životního prostředí ve Šlapanicích zakázal z důvodu extrémního sucha až do odvolání odběr povrchových vod, Ministerstvo životního prostředí naopak vyhlásilo pro obce a města dotace až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje, a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Celkem je obcím a městům nově k dispozici 600 milionů korun, viz. https://www.mzp.cz/cz/news_180502_sucho

Pozorně budeme sledovat, jak RMM obě usnesení bude realizovat.

Zápis ze zasedání ZMM 4. června 2018 najdete mezi jinými zajímavými články ve  Zpravodaji 7-8/2018 , který je, zatím, k dispozici pouze v elektronické verzi na webových stránkách města.

(LiPro)

 

 

Odevzdali jsme kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva

30.07.2018 23:36

V pondělí 30. 7. 2018 jsme odevzdali na registrační úřad kandidátní listinu "Nezávislých za čisté a klidné Modřice" pro volby do zastupitelstva spolu s 418 podpisy občanů Modřic. Podařilo se nám tak překročit požadovaný minimální počet 368 o 50 podpisů! Děkujeme všem občanům, kteří naši kandidaturu podpořili. Velice si toho vážíme. Přejeme vám pohodové letní dny.

(LiPro)

 

Sbíráme podpisy pro komunální volby

11.07.2018 22:02

5. a 6. října 2018 proběhnou ve všech městech a obcích ČR komunální volby. Rádi bychom v nich opět kandidovali do zastupitelstva v Modřicích. K tomu jako sdružení nezávislých kandidátů potřebujeme dle zákona minimálně 368 podpisů občanů s bydlištěm v Modřicích. V těchto dnech je již sběr podpisů v plném proudu. Společně s registrací k volbám je musíme odevzdat nejpozději do konce července. Pokud u vašich dveří zazvoní naši kandidáti, podepište jim, prosím, petici podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí za čisté a klidné Modřice". K ničemu vás to nezavazuje a u voleb pak budete mít větší možnost výběru. Děkujeme!

(LiPro)

 

Koalice odmítla referendum o sportovní hale

25.06.2018 23:15

Na dnešním mimořádném zasedání zastupitelstva se rozhodovalo o největší investici v historii města - o sportovní hale za 190 mil. Kč bez DPH. Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Kratochvíl a Skalník. Všech pět přítomných opozičních zastupitelů vyjádřilo nesouhlas s megalomanskou stavbou, jejíž konečná cena může dosáhnout ve finále až čtvrt miliardy korun a zbytečně zadluží město na dlouhá léta. Též jsou důvodné obavy, že kromě splátek úvěru bude město dotovat i její provoz. Opozice proto navrhla zrušit výběrové řízení a společně s komunálními volbami, které se letos uskuteční již 5. a 6. října, uspořádat referendum, zda si občané přejí halu za 190 mil. Kč nebo za cenu do 100 mil. Kč, která by znamenala výstavbu bez dluhů. Dle výsledků referenda pak halu za stávající nabídku zrealizovat nebo naopak vypsat nové výběrové řízení pro skromnější, ale dostatečnou halu. Pro návrh hlasovalo pouze pět opozičních zastupitelů - Tomandl, Bernátová, Procházka, Mikuš, Konvalinková, proti byli - Šiška, Chybíková, Havlátová, Doleček a Brabec. Tři se zdrželi hlasování. Následovalo hlasování o předloženém návrhu výstavby sportovní haly za 190 mil. Kč bez DPH. Pro návrh hlasovalo pouze osm přítomných koaličních zastupitelů. Návrh na realizaci největší investice města tak prošel nejmenším možným počtem hlasů (8 z celkového počtu 15 zastupitelů)!

(LiPro)

 

Novinky

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...
1 | 2 >>