Blog

Výběr projednávaných bodů na březnovém zasedání ZMM

05.04.2021 14:57

Na zasedání Zastupitelstva města Modřice 8. března 2021 jsme se zajímali mimo jiné o řešení následujících problémů. Je zde uveden výrazně rozšířený text oproti Zpravodaji, kde je rozsah příspěvků omezen počtem znaků.

 

V rozpočtovém opatření č. 2/2021 je částka 350 000,- Kč na opravu dřevěných lavic a stolů zahrádky Sokolovna. Není to po roce moc?
Starosta Šiška (dále jen Šiška) - projektanti navrhli konstrukce velmi tenké, tenké desky a do nich vruty. 70% desek je odskákaných, neví se, jestli mrazem nebo zatečením. Takto se to nedá užívat. Bylo reklamováno u dodavatele, ale ten odpověděl, že to bylo provedeno podle projektové dokumentace. Bude se psát i projektantům, ale musí se to opravit.
Pozn. - zatím to vypadá, že to bude muset zaplatit město.

 

Bude po rekonstrukci školní jídelny výběr z více jídel?
Ředitelka Koubková - priorita je, aby se dalo vařit i dietně pro děti, které toto potřebují – bezlepkově, bezmléčně. Uvidí se, v jakém rozsahu bude vybavení, které by toto eventuelně umožňovalo. Školní stravování je svázáno velmi přísnými předpisy. Někteří rodiče jídelnu považují za druh restauračního zařízení, což není. Je přesně stanoveno, kolik čeho za měsíc by měly děti sníst. Největší problém jsou luštěniny a ryby. Takže pokud by se nabízel dvojnásobný počet jídel, budou muset i tato jídla být 2x více.

 

Bude zpevněna příjezdová cesta k rybníku při ul. Masarykova?
Místostarostka Chybíková (dále jen Chybíková) – bude, je to již objednáno.

 

Reakce na námět občana – daly by se kolem tohoto rybníku udělat zpevněné cestičky a osvětlení, aby tam mohli občané bezpečně chodit i ve večerních hodinách?
Chybíková - lidé chtějí chodit do přírody a chtějí tam mít cestičky a osvětlení? Chápe příjezdovou cestu, protože tam lidé chodí i s kočárky. Bere to jako podnět.

 

V roce 2020 hospodařil PBDS se ztrátou 2,275 mil. Kč, v roce 2019 byla ztráta 1,727 mil. Kč. Jde o nárůst cca 548 tis. Kč. Abychom za rok neměli ztrátu přes tři miliony. Bude se to nějak řešit nebo se to tak nechá?
Chybíková - ztráta je větší, protože zvýšení nájmu jsme odložili kvůli Covidu, bylo zvýšeno až od července, ze zákona se zvedly platy a zvýšily se náklady na údržbu. Pokud bude servis, jaký je, tak ztráta bude pořád. Je to náš sociální program pro seniory, ale pokud má někdo nějaký návrh na řešení, tak ať ho přednese.
Pozn. - snížit počet zaměstnanců, zvýšit nájemné.

 

Jak pomáhá město občanům v době Covidu?
Chybíková - ve Zpravodaji bylo uvedeno, kdo potřebuje nakoupit, město je schopné to zajistit; do PBDS jsme dodali roušky a respirátory; také proběhla výzva pro seniory, kdo není schopný se přihlásit na očkování, ať se obrátí na mě. Zatím toho využily 2 paní.

 

V některých obcích probíhají on-line zasedání ZMM. Přemýšlelo město o této variantě? Kdyby se třeba ještě situace zhoršila?
Šiška - zákon toto neumožňuje. Máme rozbor Ministerstva vnitra ČR, kde je napsáno, že zastupitelé musí být osobně přítomni zasedání.
Pozn. - na stránkách ministerstva je právě uvedeno, že to za určitých podmínek možné je. Pošlu vám odkazy. Jediná podmínka je, že musí být umožněno, aby se toho občané mohli zúčastnit osobně.
Chybíková - zatím situace není tak hrozná, abychom se nemohli sejít. Navíc zastupitelstvo se má scházet jednou za 3 měsíce a nouzový stav se do toho nezapočítává. Samozřejmě kdyby bylo ještě hůř, mohli bychom k této variantě přistoupit, ale nemáme potřebou techniku, takže by se muselo vše koupit.

 

Existuje nějaký návod pro žadatele o dotaci, jak správně žádost vyplnit a podat? Pokud ne, bylo by vhodné něco takového vypracovat a dát to těm žadatelům.
Ved. FO MěÚ MM Mulíček - na stránkách města, v sekci Životní situace je podrobný návod.
Šiška - a nově je opatření, že referentka FO sl. Košínová má všechny žádosti nejprve zkontrolovat a upozornit žadatele na případné nedostatky.

 

Jak to vypadá s požadavkem na snížení rychlosti na silnici I/52 na 80 km/h při průjezdem katastrem Modřic? Vedlo by to k částečnému snížení hluku. Dával se dotaz na nějakou instituci, která řekla, že se jich to netýká. Nemělo by se to tedy řešit s někým dalším?
Chybíková - to se řešilo s více institucemi, vyjadřovala se k tomu policie. Je to průjezdní profil rychlostní komunikace.
Šiška - v rámci úkolů už jsme toto měli, dostali jsme vyjádření od policie.

 

Z nám. Svobody na ulici Za Humny, křižovatka. Je to tam celkem nepřehledné a nebezpečné. Neuvažuje se o přechodu pro chodce?
Chybíková - myslím, že tam přechod nejde zřídit, protože když jsme řešily přechod na Nádražní, tak PČR nám to neodsouhlasila a je tam jen místo pro přecházení. Přechod není o tom, že si ho dáme, kde mi chceme. Podle vyjádření policie, kde není podle jejich šetření dopravy tolik, nesouhlasí se zřizováním přechodu.

 

Budou zapojeni malí živnostníci do nového systému třídění odpadu (měli by svoz odpadu zdarma) jako kompenzace za zvýšení daně z nemovitostí? Kdy systém naběhne?
Chybíková - možná by to nějakým způsobem šlo, ale ne v rámci této dotace. Z dotace se nakoupí nádoby, které se rozdají občanům a díky tomu bude větší pořádek kolem kontejnerů na separačních místech. Pár separačních míst asi ubude. Časem se uvidí. Proběhne výběrové řízení a koncem srpna nebo začátkem září by to mohlo začít nabíhat.

 

Dům s podloubím na náměstí se neopravuje, trvá to dlouho. Je nějak zajištěno, aby dům nechátral?
Chybíková - temperuje se tam, chodí na kontroly, údržba tam má uskladněnou část techniky. S architekty jsme domluveni, že nám navrhnou nějaké zabezpečovací práce, aby dům nechátral.

 

Pod mostem přes železniční trať je velký nepořádek. Nemělo by to město uklidit?
Šiška - je to drážní těleso, muselo by se napsat na České dráhy.
Pozn. - dal jsem tedy požadavek, aby se České dráhy oslovily a toto místo uklízely.

 

Nepořádek je neustále též v podchodu na tramvaj.
Chybíková - uklízí se pondělí a pátek, nechá se to tam vždy vystříkat.

 

Ulice Brněnská, vjezd na ulici od motokár – silnice je dost rozbitá. Je nějaký záměr ji opravit?
Šiška - podnět je na kraj dán. Kdy ji opraví, nevíme.

 

Při svozu odpadu se nevrací popelnice na původní místo. Nechávají se uprostřed chodníků a na silnicích, což je nebezpečné.
Chybíková - ano, upozorníme.
Pozn. - stále se tak děje. Buď se jim to dostatečně důrazně nesdělilo nebo firma nemá zájem na zlepšení stavu.

 

Šel by vyřazený majetek města nabízet občanům k odkupu? Nelze ani odnášet odložené věci ze sběrného dvora.
Chybíková - nyní na to nejsou prostory ani zaměstnanci. Do budoucna by to třeba mohlo fungovat, ale musí se to nějak nastavit.
Pozn. - je to celosvětový trend zbytečně nelikvidovat starší nebo poškozené věci, které může ještě někdo jiný upotřebit. Jinde to jde. Proč by to nemělo jít i u nás? Musíme pouze chtít.

 

Zajímá vás něco dalšího? Napište nám. Zjistíme odpověď a zde uveřejníme.

(LiPro)

 

Naše bilance práce v r. 2020

06.02.2021 20:45

Uvádím zde stručný přehled našich vybraných aktivit, které jsme v roce 2020 prosazovali a nadále je i budeme prosazovat.

 • Nesouhlasili jsme se stavbou casina v areálu CTP – bohužel realizace v ZMM těsně prošla.
 • Prosazovali jsme pro občany dotaci rozdílu mezi 2. a 3. zónou IDS JMK. Kompletně jsme připravili a vyhodnotili anketu ke zjištění zájmu. Návrh byl, bohužel, vládnoucí koalicí odmítnut.
 • Pro větší bezpečnost chodců jsme požadovali vyznačení míst pro přecházení na ul. Husova a Chrlická – bylo zamítnuto Policií ČR.
 • Urgujeme vyřešení křižovatky Havlíčkova, U Vlečky s tzv. Jižním obchvatem.
 • Snažíme se o převod vodovodu, kanalizace a ČOV v části Bobrava na město.
 • Chceme zkulturnit podchod na ul. Tyršova k tramvajové zastávce.
 • Požadujeme urychlení dostavby chodníku při ulici Chrlická k Olympii.
 • Chceme snížit rychlost na 80 km/hod na silnici I/52 při průjezdu městem – mělo by to snížit hluk, který se z této silnice šíří do města.
 • Při ulici Sokolská na pozemku bývalé MŠ by na návrh Sylvy Bernátové mělo vzniknout workoutové hřiště, realizace se stále odsouvá.
 • Požadovali jsme vypracovat studii pokrytí města rychlým internetem – RMM bylo zamítnuto.
 • Stále urgujeme Městský kamerový systém, který by měl přispět k větší bezpečnosti občanů – je v plánu na r. 2021.
 • Navrhovali jsme prodloužit sobotní provozní dobu Sběrného dvora a převést jej pod město – nebylo schváleno.
 • Zatím neúspěšně jsme požadovali kompenzaci razantního zvýšení daně z nemovitostí pro drobné podnikatele. Chtěli jsme ji spojit s novým tříděním a svozem odpadu. Podnikatelé ze zákona musí zajistit likvidaci svého odpadu. Těm drobným jsme chtěli odvoz zajistit zdarma, stejně jako to mají občané.
 • Vystupovali jsme proti další dálnici tzv. Jižní tangentě Brna, která má vést poměrně blízko za rybníkem Primál (bude po ní jezdit zejména tranzitní kamionová doprava) a proti trase Severního obchvatu města, který má vést mezi zástavbou bytových a rodinných domů při ul. Masarykova a oddechovou zónou při novém rybníku.

 

Pracovali jsme aktivně v Kontrolním výboru zastupitelstva města Modřice. Osobně jsme se zúčastnili kontrol:

 • Plnění usnesení Rady města Modřice,
 • Provoz Pasivního bytového domu pro seniory.

 

Byl jsem jedním ze tří řádných porotců z řad zastupitelů v architektonické soutěži na další využití domu s podloubím na náměstí.

Sylva Bernátová navíc pracovala v Komisi sociálně-zdravotní. Pokračovala též ve sledování kauzy nepovoleného závozu zeminou v lokalitě Primál.

Zúčastnili jsme se podzimního náhradního termínu úklidu města v rámci akce Ukliďme Česko.

Pokud máte další náměty na zlepšení našeho města, napište nám.

(LiPro)

 

 

Dotace 3. zóny IDS JMK nebude, koalice se postavila proti

06.01.2021 23:24

Rád bych nový rok začal něčím pozitivním. Závěry zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) 7. 12. 2020 mi to ale neumožnily. Jedním z bodů programu ZMM bylo projednání výsledků ankety k dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK.
 

Jak jsem vás již informoval, ankety se zúčastnilo 285 občanů, z nich 249 projevilo zájem o dotaci. Ročně by to stálo město asi 514 tis. Kč. 66 % zájemců jsou pracující, 23 % žáci a studenti a 11 % důchodci. Dotace nemá nahrazovat sociální dávky. Jejím smyslem je vyrovnat rozdíl mezi 2. a 3. zónou IDS JMK, motivovat občany cestovat MHD a tím přispívat k ochraně životního prostředí i zdraví obyvatel.
 

Když jsem poprvé na ZMM v prosinci 2019 návrh na dotaci předložil, bylo zřejmé, že stávající vládnoucí koalici se tento návrh nelíbí. Argumentovali tím, že návrh je diskriminační, protože řeší pouze cesty do Brna, a ne do Židlochovic nebo Břeclavi, že dotovat pracující je nepatřičné (?). Dle starosty se navíc jedná o nepatrné částky v řádu stokorun a tisíců (což nestojí asi ani za řeč).
 

Aby se ale návrh ihned úplně neodmítnul, bylo na ZMM rozhodnuto, že se ke zjištění zájmu uspořádá anketa. Ta ukázala, že 96 % zájemců o dotaci cestuje do Brna a že největší zájem o ni mají hlavně pracující.
 

Jak dopadlo hlasování o dotaci?

Pro (5): Libor Procházka, Sylva Bernátová (Nezávislí za čisté a klidné Modřice), Erik Mikuš, Jan Skalník (ANO 2011), Richard Tomandl (KSČM), tedy celá opozice.

Proti (7): Josef Šiška, Kateřina Koubková, Libor Hökl, Jiří Brabec, Luděk Slaný (ODS), Hana Chybíková, Josef Chybík (KDU-ČSL).

Zdrželi se (3): Jiří Ventruba, Milan Putna (ODS), Pavel Doleček (Zelení).

Návrh tedy neprošel. Koalice buď hlasovala proti nebo se zdržela hlasování.
 

Jaké tentokrát zazněly argumenty proti? „Pro mě 249 občanů není adekvátní počet obyvatel na to, abychom vypláceli statisíce na doplatky, nehledě na to, že se občanům sníží daně řádově o tisíce. Ankety k hale se zúčastnilo celkem 463 respondentů, z toho bylo modřických 367 a z těchto modřických se pro stavbu vyslovilo 340.“ (starosta). K tomu doplňuji - a tak se postavila hala bezmála za čtvrt miliardy (aktuálně je cena 244 mil. Kč). Přitom pro 249 občanů je 514 tis./rok již hodně…
 

Co dalšího se na ZMM schvalovalo? Byly schváleny dotace spolkům, jednotlivcům a nejrůznějším organizacím ve výši 2,797 mil. Kč, další dotace (295 tis. Kč) budou schváleny zřejmě v březnu. Největší dotaci dostanou nohejbalisté (852 tis. Kč) a fotbalisté (450 tis. Kč).
 

Schválený rozpočet města na r. 2021: příjmy=156,745 mil. Kč, výdaje=164,716 mil. Kč. Plánované investice=57,015 mil. Kč, v nich zaujme položka klimatizace radnice za 2,3 mil. Kč.
 

(LiPro)

 

Vánoční a novoroční přání

22.12.2020 23:22

Milí spoluobčané,

obzvláště v této mimořádné době vám přejeme klidné prožití vánočních svátků.

Užijte si je se svými nejbližšími, dětmi nebo vnoučaty.

I když příští rok ještě nebude zcela normální a neobejde se bez určitých omezení,

je už alespoň vidět pověstné světlo na konci tunelu.

Do nového roku pak přejeme hlavně zdraví, štěstí a pohodu.

Ať se vám rok 2021 vydaří a je lepší než ten letošní.

(LiPro)

 

 

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718
1 | 2 >>