Blog

Výběr informací ze zasedání ZMM dne 8. 6. 2020

15.07.2020 18:22

I když od 8. 6. uběhlo více než měsíc, před vydáním městského Zpravodaje máme i tak ještě slušný náskok :). 

Přináším zde výběr informací, které se z mého pohledu dotýkají více občanů, proto by měli být o nich přehledně informováni.

Byl schválen text ankety pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu mezi 2. a 3. zónou IDS JMK. Anketa bude zveřejněna ve Zpravodaji, na Facebooku a na webu města.

ZMM zamítlo kompenzaci rozdílu razantního zvýšení daně z nemovitostí mezi roky 2019 a 2020 malým podnikatelům. S kolegyní Bernátovou jsme byli jediní proti tomuto rozhodnutí. Návrh na kompenzaci jsem předložil již 2. 12. 2019. Chtěl jsem, aby se svoz odpadů, který mají občané města zdarma, rozšířil i na drobné podnikatele. Tím by se pro ně kompenzovalo zvýšení daně a současně by se posílil i odvoz odpadů. Někteří podnikatelé totiž nemají zajištěnu likvidaci svého odpadu a odpad dávají do kontejnerů, které jsou určeny pro občany. Navrhovaná kompenzace by tak pomohla s řešením obou problémů.

Rozbitá komunikace podél garáží v lokalitě u fotbalového hřiště byla na návrh občana Pavla Havlíka zařazena alespoň do rozpočtového výhledu města. Nyní je problematické tam jezdit i chodit.

Upozornil jsem na nutnost úpravy nebezpečných křižovatek příjezdů z I52, které se napojují na Jižní obchvat. Jedním směrem jsou Želešice, druhým Modřice. Nedávno zde byl smrtelný úraz motocyklisty. Bylo řečeno, že je již v řešení Policií ČR. Měla by zde být snížena maximální povolená rychlost. Já bych si přes křižovatky představoval z důvodu špatné viditelnosti max. rychlost 50 km/hod.

Apeloval jsem na řešení křižovatky Jižní obchvat x Havlíčkova. Před lety již byla vypracována studie, která se ale z důvodu předpokládaných vysokých nákladů nerealizovala. Nyní požaduji najít úspornější řešení.

Křižovatka Havlíčkova x Hybešova, na které se nedodržuje dej přednost jízdy zprava. Na RMM dne 19. 5. jsem požadoval alespoň prořezání stromů a keřů. Bylo provedeno 8. 6. 2020. Došlo tak ke zlepšení viditelnosti dopravního značení.

Z důvodu snadnější dostupnosti textů hlášení místního rozhlasu na webu města, jsem navrhnul je umístit do tzv. rychlých odkazů, aby byly přístupné přímo z úvodní stránky webu. Přínos tohoto vylepšení byl zpochybněn a nebylo tedy provedeno.

Dal jsem podnět ke zlepšení služeb sběrného dvora. Byla zkrácena otvírací doba v sobotu, bývá častěji zcela zavřeno, obsluha by mohla být více vstřícnější. Nebylo by lepší dvůr převést pod správu města? Nyní je zajištěno externě.

Část území města Modřice není pokryta rychlým internetem. Požadoval jsem, aby město podniklo kroky ke zlepšení situace. V opačném případě nám nezbude nic jiného, než si počkat na pokrytí signálem mobilních operátorů s technologií 5G.

(LiPro)

 

Zveme vás na 8. řádné zasedání ZMM dne 8. 6. 2020 od 18.00 hod na radnici

05.06.2020 20:21

Život ve městě se již skoro vrátil do normálních kolejí, proto se přijďte bez obav podívat na předprázdninové veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná v pondělí 8. června 2020 od 18.00 hod ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice. Jedním z bodů je i projednání návrhu ankety o dotaci rozdílu ceny jízdného 2. a 3. zóny IDS JMK. K dalším zajímavým bodům bude patřit např. projednání kompenzace drobným živnostníkům za razantní zvýšení daně z nemovitostí a omezení investic z důvodů očekávaného propadu příjmu města v souvislosti s koronavirovou krizí a možných změn legislativy. Celý program zasedání včetně podkladů je umístěn na webu města.

Srdečně zveme všechny občany!

(LiPro)

 

Ještě to, prosím, chvíli vydržme

23.04.2020 12:16

Venku je pěkně, ale mimořádná opatření kvůli koronaviru ještě pokračují. Začíná ale již jejich pozvolné rozvolňování. Zdá se, že vše je na dobré cestě, ale nákaza je zákeřná a nesmíme ji podceňovat. Vydržme je proto, prosím, ještě. Dbejme pokynů odborníků. Nosme na veřejných místech roušky, dodržujme bezpečné odstupy od ostatních. Čím více budeme ukázněnější a trpělivější, tím dříve vše určitě skončí. Věřím tomu, děkuji.

Libor Procházka

 

Všem modřickým občanům přejeme poklidné Velikonoce, letos pouze se svými nejbližšími

11.04.2020 12:06

I když letošní velikonoční svátky úplně nebudou podle představ a tradic, přejeme vám, ať je strávíte v klidu a pohodě se svými blízkými v nejužším rodinném kruhu. Musíme, bohužel, vynechat milá setkání s širší rodinnou a se svými známými, o to se možná více budeme těšit na ty příští rok. Spojme se tedy s naší rodinou alespoň telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Všechny to potěší a přece i zmírní naši izolaci.

Pěkné Velikonoce!

Libor Procházka

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718
1 | 2 >>