Blog

Městská hala dělí občany Modřic do dvou kategorií

10.04.2022 21:59

Na březnovém zasedání zastupitelstva se mimo jiné projednávala zpráva o provozu, hospodaření a využívání Městské haly Modřice v roce 2021. Z ní vyplývá, že naši občané platí za využívání haly dvě různé ceny. Nižší ceny platí spolky, které dlouhodobě vyvíjí tuto svou činnost nebo mají vysoký počet modřických dětí. Toto vždy schvaluje rada města.

Podle předloženého seznamu se jedná současně o ty kluby, které též pobírají od města na svoji činnost dotaci. Na můj dotaz, zda se nižší ceny týkají jen dotovaných spolků, starosta odpověděl, že zájemci o cvičení v hale nemusí mít podporu v rámci dotace, ale musí v Modřicích dlouhodobě působit a musí si požádat město tj. radu města o nižší cenu. Toto je dobré vědět. 

Vyzývám proto všechny cvičenky a cvičence, kteří chodí do haly a nejsou nikde organizováni (např. cvičit jógu), aby si požádali radu města o zvýhodněnou cenu. Je s podivem, že zvýhodněná cena neplatí automaticky pro všechny naše občany a že si musí o ni podávat žádost.

Věřím, že modřická hala bude sloužit i nadále všem našim občanům bez rozdílu a že se dočkáme i toho, že nebude nutné o zvýhodněnou cenu speciálně žádat.

(LiPro)

 

Jak jsme o dubnovém víkendu uklízeli Modřice

06.04.2022 22:14

I v letošním roce jsme v rámci akce Ukliďme Česko sbírali odpadky v Modřicích. Náš spolek byl jedním z organizátorů akce. Osm členů a příznivců našeho spolku nasbíralo v neděli 3. dubna 2022 za čtyři hodiny 22 pytlů odpadu, z přírody jsme dále odstranili tři pneumatiky a nákupní vozík. Celkem bylo všeho odhadem 350 kg. 

Dík patří všem účastníkům:

Sylva Bernátová, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Libor Procházka, Alena Sedlinská, Jitka Vorlíčková, Tomáš Žák, Eva Žáková.

Na fotkách jsou účastníci akce a mapka, kde jsme uklízeli s vyznačením míst pro svoz odpadu a objevených černých skládek.

Více fotek najdete na našem FB profilu: https://www.facebook.com/zacisteaklidnemodrice

(LiPro)

Místo srazu - obrázek z mapy.cz.

Pojďte s námi usilovat o čisté Modřice

27.03.2022 23:24

Každoročně se v rámci akce "Ukliďme Česko" snažíme o čistší Modřice. Jsme jedním z organizátorů této akce v Modřicích.


Žádáme všechny občany, kteří nám chtějí s úklidem pomoci, aby se dostavili v neděli 3. dubna 2022 v 9.00 na místo srazu na roh ulice Havlíčkova (viz přiložená mapka), odkud vyrazíme směrem k zahradám na Želešice. Pytle na odpadky a rukavice by měly být zajištěny. 

 

Využijte této příležitosti nás blíže osobně poznat a v neformální atmosféře se seznámit s naší prací. Rádi si též vyslechneme vaše náměty a připomínky ke zlepšení nejen životního prostředí našeho města.
Využijte této příležitosti se s námi osobně seznámit. Rádi si též vyslechneme vaše náměty a připomínky ke zlepšení prostředí našeho města.
 
Těšíme se na setkání s vámi.
 

V případě velmi nepříznivého počasí (zejména déšť) se akce nekoná. Bylo by oznámeno zde na webu.

 

(LiPro)

Místo srazu 3. dubna 2022 v 9.00 hod

Raději chodník než pomník

31.01.2022 22:22

Křížení ulic U Hřiště, Hybešovy a Havlíčkovy je nepřehledné. Tvoří je dvě křižovatky položené blízko sebe, spojující 5 směrů, z nichž jeden je výpadovkou z města. Chybí zde chodníky a rozhledové možnosti jsou vzhledem k oplocením pozemků a vzrostlé vegetaci nedostatečné.

V bezprostředním okolí bydlí nejméně 6 rodin s dětmi. Přejít tuto křižovatku bezpečně je oříškem pro dospělého, ne tak pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Občan bydlící poblíž, otec 2 dětí, se v březnu 2021 obrátil na radnici se žádostí o zlepšení situace. A netušil, jaký příběh tím začal psát …

Radnice reaguje: v oblasti platí snížená rychlost 30 km/h; radnice neodpovídá za neukázněné řidiče a chodce; situaci přesto nechá posoudit dopravním inženýrem.

září 2021 (po 6 měsících!) se občan dotazuje, jak záležitost pokračuje.

Radnice: Posouzení inženýrem dosud nebylo zadáno, stane se tak na podzim. Komunikace zde bez problému fungují mnoho let.

Začátkem ledna 2022 (tj. po dalších 4 měsících!) se občan znovu táže na pokrok.

Radnice: chodníky vybudovat nelze; hledá možnosti zklidnění provozu.

Občan pochopil, že musí být neodbytnější a v polovině ledna 2022 žádá výsledek práce inženýra.

Radnice zasílá mapku s návrhem rozmístění dopravních opatření. Jedná se o plastové zpomalovací polštáře připevněné k vozovce pomocí hmoždinek.

Občane, který chodíš ulicemi Modřic po svých, posíláš děti do školy, na kroužky či si jen hrát ven, jak hodnotíš přístup svých volených zástupců? Nejsi-li zdravě neodbytný a důsledný, jsi odpinknut lacinými argumenty. Ty lehce vyvrátíš:

  • Radnice skutečně neodpovídá za chování jednotlivých účastníků provozu, ale jednoznačně odpovídá za vytváření bezpečných podmínek na městských komunikacích. Radnice mimoto zřizuje Městskou policii, kterou tam může poslat a řidiče se ztěžklou nohou na plynu nechat solit. Zlepšení zaručeno!
  • Argument, že se dosud nic nestalo, není důstojný zdravého rozumu občana ani pisatelky z radnice. Leta se nic nestalo, ale už zítra se stát může …
  • Chodník v oblasti lze. Je k dispozici průběžný pruh v šířce 2 m ve vlastnictví města.

Mimoto s Tebou hraje o čas. Doufá, že zapomeneš, unavíš se, budeš mít jiné starosti, nebudeš mít houževnatost dotáhnout věc do konce, děti vyrostou, odstěhuješ se, umřeš … příp. se zalekneš cejchu potížisty, který je Ti mezi řádky podsouván.

Ne, náš občan se odradit nenechá, nálepek se nebojí. Cení si nabízeného okamžitého řešení, ale má pochybnosti o jeho účinnosti a především trvalosti (hmoždinky ve vozovce …). Náš občan a s ním nejméně 5 dalších rodin žádá chodníky, přechody, řádné svislé i vodorovné značení, robustní zpomalovací prahy a také funkční policii pokutující časté závodníky. Nechce, aby nastala situace, kdy bude vedle silnice místo chodníku pomníček …

Tomáš Vykoukal
Roman Blumaier

 

Obrázek: www.mapy.cz

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718
1 | 2 >>