Co chceme

Volební program sdružení nezávislých kandidátů kandidujících do Zastupitelstva města Modřice pod názvem Nezávislí za čisté a klidné Modřice

"Nechceme vesnici na periferii Brna, ale moderní a upravené město"
 
Co jsme prosazovali v uplynulém volebním období
odmítnutí dalších dálnic přes modřický katastr
opravy chodníků a silnic
plošný zákaz hracích automatů 
ukončení závozu zeminy v lokalitě Primál
vypracování plánu rozvoje zeleně ve městě
lepší podmínky pro cestující v železniční stanici
odkoupení domu s podloubím na náměstí a jeho opravu
vybudování vícegeneračního hřiště
výstavbu multifunkční haly za výrazně méně než 200 mil. Kč
 • odmítnutí dalších dálnic přes modřický katastr
 • opravy chodníků a silnic
 • plošný zákaz hracích automatů 
 • ukončení závozu zeminy v lokalitě Primál
 • vypracování plánu rozvoje zeleně ve městě
 • lepší podmínky pro cestující v železniční stanici
 • odkoupení domu s podloubím na náměstí a jeho opravu
 • vybudování vícegeneračního hřiště
 • výstavbu multifunkční haly za výrazně méně než 200 mil. Kč

 

Co se nám nelíbí
 • neustálý nárůst počtu pracovníků placených z městského rozpočtu
 • nedostatečná údržba veřejných prostranství
 • špatný stav chodníků, silnic a jejich způsob oprav
 • herny, které byly v zastupitelstvu schváleny přes náš nesouhlas
 • práce městské policie - pohyb pouze v automobilu, nevšímavost k nedostatkům ve městě
 • území u Primálu:

        - od roku 2009 trvající závoz z výkopových prací brněnských staveb

        - devastace přilehlého okolí významného krajinného prvku Primál

        - přístup vedení města k řešení nedovoleného zavezení městského pozemku a jeho dodatečná legalizace

        - nedostatečná finanční kompenzace do rozpočtu města        

-----------------------------------------------

Co chceme prosadit

 • dotaci občanům rozdílu cen mezi 2. a 3. zónou předplatných jízdenek MHD v Brně
 • lepší údržbu veřejných prostranství a založení květinové výsadby
 • snížení vysoké prašnosti další zelení, omezením tranzitní dopravy a kropením chodníků a silnic
 • zřízení městského parku
 • vybudování koupaliště
 • měření kvality ovzduší ve městě
 • rozšíření ploch pro zahrádky
 • bezpečný chodník až k OC Olympia
 • bezpečnost pro občany - městský kamerový systém
 • historicko-kulturní a společenský areál v centru města se zónou oddychu především pro seniory
 • zamezení dalšího rozšiřování průmyslových a obchodních center
 • omezení zápachu a hluku zejména z dopravy
 • propojení cyklostezek s Želešicemi, Chrlicemi a Popovicemi
 • plnou integraci lokality Bobrava do našeho města
 • realizaci rozhledny na kopci Vajdl