Co chceme

Volební program sdružení nezávislých kandidátů kandidujících do Zastupitelstva města Modřice pod názvem Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Co se nám nelíbí?
 • území u rybníku Primál:

        - skládka materiálu z výkopových prací z Dobrovského tunelu v Brně

        - devastace přilehlého okolí chráněného krajinného prvku Primál

        - přístup vedení města k řešení nedovoleného zavezení městského pozemku a jeho dodatečná legalizace

        - nedostatečná finanční kompenzace do rozpočtu města (za 1/10 ceny proti uložení na nejlevnější skládce)

 • zaměstnávání rodinných příslušníků a kamarádů vedení města v organizacích města a na radnici
 • nárůst počtu úředníků a s tím spojených mzdových a dalších nákladů
 • nedostatečná údržba veřejných prostranství
 • špatný stav chodníků, jejich způsob opravy i opravy propadlých silnic
 • návrh nového územního plánu:

         - likvidace zahrádkářské kolonie U Hřiště

         - zábor cca 50 ha zemědělské půdy nejvyšších bonit

         - další rozšiřování průmyslu

         - počítá se s dálničními obchvaty Brna

 • hrací automaty
-----------------------------------------------

Co chceme prosadit?

životní prostředí

 • zachování a péči o stávající plochy zeleně a výsadbu nové
 • omezit tranzitní nákladní dopravu v centru města pomocí dopravního značení a důslednou kontrolou ze strany městské i státní policie
 • pravidelná měření hladiny hluku
 • řešení přetrvávajících problémů se zápachem

rekreace, oddych, sport

 • vybudovat veřejná sportoviště zejména pro dospívající mládež na tzv. škvárovém hřišti včetně místa pro venčení a výcvik psů
 • vyvolat veřejnou diskuzi o podobě a využití multifunkční haly

doprava

 • zamezit budování dvou dalších dálnic přes území našeho města
 • na vybraná místa umístit panely pro orientační měření rychlosti, pořídit vlastní radar
 • na nebezpečných křižovatkách uvnitř města umístit a zvýraznit dopravní značení
 • zajistit levným způsobem vyšší bezpečnost křižovatek při vjezdech do města z „jižního obchvatu“ vodorovným dopravním značením a umístěním reflexních pásků na svodidla

průmysl a obchod

 • vzhledem k vysokému zatížení města dopravou již dále nerozšiřovat plochy pro průmysl a nákupní centra
 • neschválit rozšiřování těchto ploch v novém územním plánu

hospodaření s finančními prostředky města

 • smysluplnější rozdělování finančních dotací
 • zprůhlednit průběh a výsledky výběrových řízení
 • zavést elektronické aukce, zveřejňování smluv, všech výběrových řízení, transparentní účet
 • přijmout morální kodex zastupitele, který by neumožňoval přidělování veřejných zakázek firmám, ve kterých se zastupitelé města angažují (mají k nim jakýkoliv vztah)

co jsme prosazovali v uplynulém volebním období

 • zřízení linky 156 pro městskou policii
 • zlepšení podmínek pro cestující na nádraží v Modřicích
 • konkrétní návrhy na výsadbu další zeleně 
 • vybudování přechodu pro chodce u pošty
 • řešení zdrojů zápachu v Modřicích