Co chceme

Volební program sdružení nezávislých kandidátů kandidujících do Zastupitelstva města Modřice pod názvem NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice

"Myslíme na všechny generace"
 
 

Co chceme prosadit 

 • ·         vybudovat moderní město, aby se zde cítily dobře všechny generace
 • ·         finančně podpořit větší využívání MHD - dotace rozdílu mezi 2. a 3. zónou předplatných jízdenek pro všechny
 • ·         více komunikovat s občany, akceptovat jejich názory - pravidelná setkání vedení radnice s občany
 • ·         komplexně řešit dopravu - přechody, značení křižovatek, parkování, výjezdy z Modřic na Jižní obchvat (II/152), protihlukové stěny
 • ·         lepší údržbu veřejných prostranství
 • ·         parkovou výsadbu - zóny oddychu
 • ·         zachovat stávající plochy zahrádek a ještě je dále rozšířit
 • ·         chodník až k OC Olympia
 • ·         historicko-kulturní a společenský areál v centru města
 • ·         zamezení dalšího rozšiřování průmyslových a obchodních center
 • ·         propojení cyklostezek s Želešicemi, Chrlicemi a Popovicemi
 • ·         plnou integraci lokality Bobrava do našeho města
 • ·         zrušení nelegálních ubytoven

 

 Co jsme prosazovali v uplynulém volebním období

 • ·         odmítnutí Severního obchvatu a Jižní tangenty přes modřický katastr
 • ·         stanovení výškových hladin zástavby v metrech 
 • ·         zahrnutí podnikatelů do třídění a svozu odpadu
 • ·         opravy chodníků a silnic
 • ·         městský kamerový systém
 • ·         ukončení závozu zeminy v lokalitě Primál
 • ·         parkovací místa pro návštěvníky pošty na ul. Masarykova
 • ·         online ankety na webu města
 • ·         vybudování vícegeneračního hřiště

 

Co se nám nelíbí

 • ·         ne vždy smysluplné zaměstnávání pracovníků placených z rozpočtu města
 • ·         neúměrně ztrátové hospodaření PBDS a Městské haly
 • ·         rozpočty s vysokým schodkem
 • ·         dotační politika
 • ·         nedostatečná údržba veřejných prostranství
 • ·         špatný stav chodníků, silnic a jejich způsob oprav
 • ·         práce městské policie - pohyb pouze v automobilu, nevšímavost k nedostatkům ve městě
 • ·         území u Primálu - přímé ohrožení VKP - rybníku Primál

 
 •  
 •