Co se záměrně ve Zpravodaji nedočtete

25.12.2014 21:52

S překvapením jsem si přečetl v prosincovém Zpravodaji informaci o volbě starosty, místostarostů, radních a předsedů výborů. Podaná informace občanům ve formě tzv. usnesení ze ZMM je silně zavádějící a o skutečném průběhu volby zcela nevypovídající. Jak to skutečně bylo? O průběhu 1. ustavujícího zasedání ZMM jsme vás již informovali 6. 11. 2014. Proběhla tajná volba, kdy funkcionáři radnice byli zvoleni rozdílem pouhého 1 nebo 2 hlasů. Po každé volbě následovalo hlasování o tzv. usnesení, které mělo potvrdit regulérnost a správnost volby a jednoznačně určit zvolenou osobu. O tomto usnesení hlasovali kladně samozřejmě všichni přítomni zastupitelé. Proto informovat občany o volbě funkcionářů města pouze publikováním usnesení ze ZMM, je přinejmenším neseriózní, o ničem nevypovídající a neobjektivní. Proto vznikl i tento blog, kde se dovídáte informace, o kterých se ve Zpravodaji nikdy nedočtete...

Přikládám kopii stránky Zpravodaje 12/2014 a kopie tří stran zápisu z ustavujícího zasedání ZMM ze dne 6. 11. 2014.

(LiPro)