Dotace 3. zóny IDS JMK nebude, koalice se postavila proti

06.01.2021 23:24

Rád bych nový rok začal něčím pozitivním. Závěry zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) 7. 12. 2020 mi to ale neumožnily. Jedním z bodů programu ZMM bylo projednání výsledků ankety k dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK.
 

Jak jsem vás již informoval, ankety se zúčastnilo 285 občanů, z nich 249 projevilo zájem o dotaci. Ročně by to stálo město asi 514 tis. Kč. 66 % zájemců jsou pracující, 23 % žáci a studenti a 11 % důchodci. Dotace nemá nahrazovat sociální dávky. Jejím smyslem je vyrovnat rozdíl mezi 2. a 3. zónou IDS JMK, motivovat občany cestovat MHD a tím přispívat k ochraně životního prostředí i zdraví obyvatel.
 

Když jsem poprvé na ZMM v prosinci 2019 návrh na dotaci předložil, bylo zřejmé, že stávající vládnoucí koalici se tento návrh nelíbí. Argumentovali tím, že návrh je diskriminační, protože řeší pouze cesty do Brna, a ne do Židlochovic nebo Břeclavi, že dotovat pracující je nepatřičné (?). Dle starosty se navíc jedná o nepatrné částky v řádu stokorun a tisíců (což nestojí asi ani za řeč).
 

Aby se ale návrh ihned úplně neodmítnul, bylo na ZMM rozhodnuto, že se ke zjištění zájmu uspořádá anketa. Ta ukázala, že 96 % zájemců o dotaci cestuje do Brna a že největší zájem o ni mají hlavně pracující.
 

Jak dopadlo hlasování o dotaci?

Pro (5): Libor Procházka, Sylva Bernátová (Nezávislí za čisté a klidné Modřice), Erik Mikuš, Jan Skalník (ANO 2011), Richard Tomandl (KSČM), tedy celá opozice.

Proti (7): Josef Šiška, Kateřina Koubková, Libor Hökl, Jiří Brabec, Luděk Slaný (ODS), Hana Chybíková, Josef Chybík (KDU-ČSL).

Zdrželi se (3): Jiří Ventruba, Milan Putna (ODS), Pavel Doleček (Zelení).

Návrh tedy neprošel. Koalice buď hlasovala proti nebo se zdržela hlasování.
 

Jaké tentokrát zazněly argumenty proti? „Pro mě 249 občanů není adekvátní počet obyvatel na to, abychom vypláceli statisíce na doplatky, nehledě na to, že se občanům sníží daně řádově o tisíce. Ankety k hale se zúčastnilo celkem 463 respondentů, z toho bylo modřických 367 a z těchto modřických se pro stavbu vyslovilo 340.“ (starosta). K tomu doplňuji - a tak se postavila hala bezmála za čtvrt miliardy (aktuálně je cena 244 mil. Kč). Přitom pro 249 občanů je 514 tis./rok již hodně…
 

Co dalšího se na ZMM schvalovalo? Byly schváleny dotace spolkům, jednotlivcům a nejrůznějším organizacím ve výši 2,797 mil. Kč, další dotace (295 tis. Kč) budou schváleny zřejmě v březnu. Největší dotaci dostanou nohejbalisté (852 tis. Kč) a fotbalisté (450 tis. Kč).
 

Schválený rozpočet města na r. 2021: příjmy=156,745 mil. Kč, výdaje=164,716 mil. Kč. Plánované investice=57,015 mil. Kč, v nich zaujme položka klimatizace radnice za 2,3 mil. Kč.
 

(LiPro)