Dříve než ve Zpravodaji - varianty Jižní tangenty

08.10.2015 00:04

V říjnové čísle Zpravodaje opět najdete náš společný článek se Sylvou Bernátovou k problematice plánované stavby tzv. Jižní tangenty Brna, která by měla propojit silnice R52 a D2. Publikuji zde ve stejném rozsahu, v jakém vyjde ve Zpravodaji.

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

 
Asi před půl rokem se NĚKTEŘÍ zastupitelé, včetně nás dvou, zúčastnili informativní schůzky se zástupci projekční kanceláře Ossendorf týkající se zpracování technické studie propojení rychlostní silnice R52 s dálnicí D2 v prostoru Rajhrad – Modřice – Chrlice. To bylo poprvé, kdy jsme se o plánu tzv. Jižní tangenty oficiálně dozvěděli.
Ten spočívá v propojení R52 s D2 ve 3 alternativách - buď A, B nebo C.
Všechny, až snad na variantu C, jsou pro Modřice katastrofou, neboť zasahují do polí mezi stávajícím „jižním obchvatem“ a řekou Bobravou resp. Popovicemi, jedněch z posledních zbytků přírody v Modřicích. Varianta C míjí relativně natěsno severně Popovice i Rebešovice, a ty se pochopitelně bránily. Pro Modřice by to však byla z těch nejhorších možností ta nejlepší. A protože vedení obcí Popovice a Rebešovice zřejmě na životním prostředí a občanech opravdu záleží, byla varianta C nakonec definitivně vyřazena. Takže ve hře zůstaly alternativy A a B.
Varianta A je nejblíž obytné zástavbě Modřic a je zapracována v připravovaném územním plánu, což vzniklo v době, kdy se uvažovalo s možností napojení na tzv. Jihozápadní tangentu. Varianta B de facto rozdělí území mezi řekou Bobravou a „jižním obchvatem“ na 2 části, čímž bude tato plocha definitivně znehodnocena.
Průběh zmíněného jednání byl bouřlivý, ale nevzešel z něj ani zápis ani žádné resumé. Zastupitelé nebyli už dále o ničem informováni. Až na posledním jednání zastupitelstva reagoval starosta na naše dotazy odpovědí, že město Modřice upřednostňuje variantu B. A v posledním čísle Zpravodaje pak bylo v komentáři k usnesení rady města ze dne 4. 8. 2015 uvedeno, že: …... RMM projednala a ve vyjádření preferuje a požaduje vedení Jižní tangenty ve variantě B.“
Pokud bude tato stavba realizována, zasáhne do života nejen současných obyvatel Modřic, ale i dalších generací a negativně ovlivní už tak špatné životní prostředí v našem městě. Je tristní, že tak důležitá věc nebyla projednaná v zastupitelstvu a nebyli s ní seznámeni a neměli možnost se vyjádřit ti, kterých se nejvíc týká, a to občané Modřic. Jsme přesvědčeni, že naše město žádnou Jižní tangentu nepotřebuje.
Na našem katastru se nachází „jižní obchvat“, který už tak způsobuje znečištění ovzduší a nadměrný hluk a k němu by přibyla další komunikace.
Apelujeme na vedení města, aby o takto závažných záležitostech, ke kterým určitě Jižní tangenta patří, nerozhodovalo bez vědomí zastupitelů a především občanů.
 
Zastupitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice: Sylva Bernátová, Libor Procházka
                                                                        osmodrice@seznam.cz
 
Zdroj: PK Ossendorf, s.r.o.