Jak by mohlo být zvýšení daně z nemovitostí kompenzováno drobným podnikatelům

31.10.2019 15:47

Jak jsem napsal v předchozím příspěvku, na červnovém zasedání zastupitelstva prosadila koalice přes odpor opozice razantní zvýšení daně z nemovitostí v Modřicích. Do zářijového zastupitelstva dostali všichni zastupitelé za úkol předložit návrhy na případné kompenzace drobným podnikatelům působícím na katastrálním území Modřice. Jediný, kdo nějaký návrh předložil, jsem byl já.

Jednou z pozitivních věcí v Modřicích je, že občané mají sběr a likvidaci odpadu zdarma. Náklady na tuto službu stále rostou a některá jiná města – např. Brno, vybírají za jednu osobu a rok již 670,- Kč. Všichni podnikatelé – nejen právnické, ale i fyzické osoby, musí mít ze Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. zajištěnu smluvně likvidaci veškerého odpadu, který svým podnikáním produkují. To platí i v Modřicích. Na ně se zde ale osvobození od poplatků nevztahuje. Naše město takovou službu podnikatelům dokonce, zatím, ani nenabízí. Každý podnikatel si tedy musí zajistit likvidaci svého odpadu smluvně s některou z firem, které tyto služby nabízí. Např. ve Šlapanicích tuto službu podnikatelům nabízí město a ceny se dle velikosti sběrné nádoby pohybují od 2 750,- Kč/rok až po 27 500,- Kč/rok.

Můj návrh kompenzace spočívá v tom, aby město Modřice podobně jako Šlapanice zajistilo sběr odpadu i podnikatelům a těm drobným by poplatek za ně odpustilo stejně jako občanům. Mělo by to několik pozitivních efektů. Drobní podnikatelé by měli alespoň částečně kompenzován nárůst daně z nemovitostí. Byla by to též jedna z možností jejich podpory. Odstranilo by se přeplňování kontejnerů odpady z podnikání, které se nyní děje a je dle zákona přestupkem. Město by získalo plnou kontrolu nad veškerým sběrem a likvidací odpadu na svém katastru, což nyní nemá.

Dle vyjádření místostarostky Chybíkové by k realizaci takového systému mohlo dojít nejdříve v prvním čtvrtletí r. 2021. Pak bude ještě záležet na tom, zda se v zastupitelstvu najde většina, která by tento způsob dotací drobný podnikatelům umožnila. Já o to budu rozhodně usilovat.

(LiPro)