Jak dopadla anketa k multifunkční hale?

02.02.2015 00:44

Do 15. ledna trvala anketa k multifunkční hale. Přišlo celkem pouze 10 připomínek a námětů + jedna nabídka. Máte možnost se s nimi zde seznámit včetně stanovisek vedení města. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou uváděny pouze iniciály pisatelů s výjimkou zastupitelů města. Připomínky byly projednány na první schůzce pracovní skupiny dne 29.1.2015, kterou tvoří starosta, místostarostka a ostatní lídři politických subjektů, které jsou v Zastupitelstvu města Modřice. Na základě diskuze bude vytvořeno zadání pro vypsání architektonické soutěže. O všech dalších krocích vás budeme na našich stránkách informovat.

Obdržené připomínky k záměru výstavby multifunkční haly:

anketa_odpovědi.pdf (129587)

 

(LiPro)