Jak jsme prováděli kontrolu možných zdrojů zápachu

16.09.2014 00:01

Že o problémech jen nemluvíme, ale snažíme se je i řešit, dokládá zápis z kontroly možných zdrojů zápachu v Modřicích, kterou provedli iniciativně naši členové v rámci Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice. Od provedené kontroly sice již uběhly téměř tři roky, ale věříme, že při ní zjištěné informace pomohou občanům alespoň částečně objasnit tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že zápisy z kontrol jsou zveřejněny i na oficiálním webu města, rozhodli jsme se je též uveřejnit, pouze se začerněnými telefonními kontakty. Na základě osobních návštěv podezřelých znečišťovatelů ovzduší zápachem tak můžeme s téměř jistotou říci, že tolik podezíraná čistírna odpadních vod není tím hlavním viníkem zápachu u Olympie. Tím je s vysokou pravděpodobností úplně jiná firma sídlící v blízkém okolí... 

Proč jsme podobné kontroly neopakovali? Protože nám zastupitelé vládnoucí koalice takovou činnost již nedovolili...

Zápis z kontroly životního prostředí - možné zdroje zápachu.pdf (84223)

 

(LiPro)