Jak rada města náhle prozřela...

05.11.2014 00:22

Na zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) dne 9. 6. 2014 byl Kontrolním výborem (KV) ZMM předložen zápis z kontroly provedené dne 14. 3. 2014 na Přidělování obecníc bytů v majetku města Modřice, jejich financování a hospodaření s nimi. Během kontroly bylo zjištěno, že přidělování obecních bytů se řídí podivnou "vyhláškou" z roku 1999, která sestává ze 4 obecně formulovaných bodů. KV proto navrhnul, aby byla vytvořena s objektivními kriterii vyhláška nová. Jaké ale bylo překvapení, když návrh nebyl přijat zejména hlasy členů RMM - viz hlasování:

ZMM_06_2014.png (1076315)

Ještě větší překvapení nás ale čekalo při čtení modřického Zpravodaje číslo 10/2014, kde jsme se v komentáři k vybraným bodům usnesení ze 47. schůze RMM konané dne 8. 9. 2014 dočetli, že byla vypracována pro přidělování obecních bytů nová pravidla, protože ta stará byla zastaralá...

RMM_09_2014.png (2160413)

Jaké je pro to vysvětlení? Členové rady města na zastupitelstvu hlasovali proti vytvoření nové vyhlášky, protože nechtěli přiznat podivné neprůhledné přidělování obecních bytů. Aby však nebyli nadále za to terčem oprávněné kritiky, v "tichosti" raději rychle vytvořili pravidla nová. :-) To je také důvod a náplň naší práce opozice.

 

(LiPro)