Jaký bude další osud domu s podloubím?

24.11.2016 22:14

Zdá se, že využití "domu s podloubím" na nám. Svobody č. 171 občany moc nezajímá. Ve středu 23.11. proběhla na radnici diskuze s vedením města o možném využití objektu, které se zúčastnili pouze čtyři občané. Na veřejnou prohlídku domu přitom 4. a 5. 11. přišlo celkem téměř 140 lidí. Ankety k dalšímu možnému využití tohoto historického objektu se zúčastnilo asi jen 20 obyvatel města (25.11. opraveno dle informací z radnice na celkem 8 námětů od 10 osob).

Objekt již dlouhou domu hyzdí modřické náměstí. Město se na náš popud rozhodlo objekt odkoupit, opravit a vytvořit z něj další dominantu města. Všichni se shodnou na tom, že by se sem mělo přemístit muzeum, na další využití jsou již ale rozdílné názory. Radnice by sem chtěla přestěhovat i knihovnu a zřídit zde informační centrum. Pro knihovnu by se zřejmě musely ale částečně dobudovat ve dvoře nové prostory.

V příštím roce by se měla posoudit statika budovy a pořídit stavební dokumentace současného stavu. Teprve na základě těchto podkladů bude možné navrhnout reálné využití objektu formou soutěže nebo spolupráce se studenty architektury.

Náš spolek zde navrhuje zřídit společenské a kulturní centrum. Kromě muzea a galerie zde vytvořit i kavárnu, obchod s čaji, bylinami a dárkovými předměty, vybudovat zde přednáškovou místnost, klubovny a ve sklepě vinárnu nebo vinotéku. Dvůr využít v létě na koncerty a různá představení pod širým nebem. Komerční prostory řešit formou pronájmu. Náš návrh dále spočívá i v propojení dvora s kostelní zahradou a vybudování odpočinkového prostoru v centru města. Propojením s cyklostezkou by si zde turisté mohli podívat na památkově chráněný objekt, občerstvit se, prohlédnout si výstavu v galerii nebo muzeu, poslechnout si koncert nebo se jen tak projít a posedět v zahradě u kostela.

(LiPro)

Neopravený dům kazí celkový dojem i slavnostnímu průvodu Svatováclavských hodů, 25. 9. 2016

foto: LiPro