Již známe všechny kandidáty pro volby do Zastupitelstva města Modřice

10.08.2022 22:45

Český statistický úřad dnes zveřejnil kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obcí a do třetiny senátu. Volby do zastupitelstva budou probíhat ve dnech 23. a 24. září 2022.

Zde jsou kandidátní listiny pro volby v Modřicích.

Zde je tisková zpráva Českého statistického úřadu.

 

Ještě není uzavřeno složení okrskových volebních komisí. Každý subjekt, který se zúčastní voleb, může nominovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé komise. Ty budou nově v Modřicích čtyři (dosud byly vždy dvě). Pokud máte o členství ve volební komisi za nás zájem, napište nám email na osmodrice@seznam.cz. 

 

Odměny členů okrskových volebních komisí v případě dvoukolových voleb (současně jsou volby do senátu, tj. s největší pravděpodobností dva víkendy):
Předseda: 3.600 Kč
Místopředseda a zapisovatel: 3.500 Kč
Člen: 2.900 Kč

 

Předseda, místopředseda a zapisovatel se volí na první schůzce komise losováním.

 

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

- který v den složení slibu člena komise dosáhl věku nejméně 18 let,

- u něhož nenastala překážka ve výkonu volebního práva,

- který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Modřice,

- nemusí mít bydliště v Modřicích.

 

Každý člen volební komise, který je zároveň zaměstnancem, má nárok na pracovní volno i náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, takže kromě odměny pro člena komise dostane i svou mzdu. Zaměstnavatel se pak může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci.

Na náhradu ušlého výdělku mají nárok i osoby samostatně výdělečně činné. Nárok na částku maximálně ve výši 340 Kč za den uplatní OSVČ u obecního úřadu, kde ale také musí svou výdělečnou činnost prokázat (například výpisem z živnostenského rejstříku).

 

Odměna, kterou členové komise obdrží, se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti. Fakt, zda bude podléhat zálohové či srážkové dani, záleží na výši příjmu a na tom, zda zaměstnanec učiní daňové prohlášení.

Odměny členů volební komise  však nepodléhají odvodu zdravotního pojištění.

Z odměn členů volební komise se pojistné na sociální zabezpečení odvádí za podmínky, že v jednom měsíci dosáhne alespoň rozhodného příjmu tři tisíce korun anebo tohoto rozhodného příjmu dosáhne součet příjmů, pokud člen u zaměstnavatele vykonává více činností malého rozsahu.

 

Odměny členů okrskových volebních komisí v případě dvoukolových voleb (současně jsou volby do senátu, tj. dva víkendy):
Předseda: 3.600 Kč
Místopředseda a zapisovatel: 3.500 Kč
Člen: 2.900 Kč

(LiPro)