Kdo je skutečně proti brněnským tangentám přes Modřice?

07.10.2014 00:16

Nechci poukazovat na falešná předvolební prohlášení některých politických stran. Tak dlouhý článek by nikdo asi nechtěl číst. Chci pouze zmínit zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) dne 9. 9. 2013, bod 9 - Projednání zadání Územního plánu (ÚP) města Modřice. Vystoupil jsem zde s návrhem, aby ze zadání ÚP byly územní rezervy pro jihovýchodní a jihozápadní tangenty vyjmuty, protože pokud tam budou, budeme si moci být jisti, že tudy i povedou. O mém protinávrhu se hlasovalo, kdy jsme pro něj hlasovali pouze já a Sylva Bernátová, jak je vidět na přiložené fotokopii zápisu ze zasedání ZMM. Dále je na ní vidět, že se následně hlasovalo o koalicí navrženém zadání ÚP, tj. s územními rezervami pro brněnské tangenty. Proti tomuto návrhu jsme opět hlasovali společně pouze my dva se Sylvou Bernátovou. 

Zápisy ze ZMM naleznete na webových stránkách města https://www.mesto-modrice.cz/mesto-samosprava/vedeni-mesta/zastupitelstvo-mesta

(LiPro)