Kdo kandiduje v Modřicích do zastupitelstva? Kdo je v koalici a kdo v opozici? Jaký je rozdíl mezi zastupitelstvem a radou města?

19.09.2022 02:29

Myslím si, že před volbami neuškodí shrnout přehledně na jednom místě základní informace o volbách do Zastupitelstva města Modřice.

 

Vysvětlení základních pojmů

 - Volební strana = každý subjekt, který se zúčastní voleb. Může to být politická strana, politické hnutí, sdružení nezávislých kandidátů, samostatný nezávislý kandidát, spojení dvou nebo více kandidujících subjektů.

Politické strany, politická hnutí a spojení více kandidujících subjektů, z nichž je alespoň jediný politickou stranou nebo hnutím, se přímo registrují k volbám. Samostatná sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti musí k registraci k volbám ze zákona doložit podepsané petiční archy od stanoveného počtu občanů města. V Modřicích bylo požadováno po sdružení nezávislých kandidátů minimálně 369 podpisů.

 

Kdo vládne v Modřicích?

Již 16 let vládne v Modřicích koalice: ODS + KDU-ČSL + Strana zelených

ODS zde vyhrává volby nepřetržitě od r. 1994.

 

Jaké je rozložení sil ve stávajícím zastupitelstvu?

Rozložení sil v 15členném zastupitelstvu v posledním volebním období 2018 – 2022:

 

Koalice:

ODS – 7 křesel

KDU-ČSL – 2 křesla

Strana zelených – 1 křeslo

Celkem 10 křesel z 15členného zastupitelstva.

 

Opozice:

NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice – 2 křesla

ANO 2011 – 2 křesla

KSČM – 1 křeslo

Koalici si mezi sebou domlouvají volební strany tak, aby měly v zastupitelstvu většinu. Opozice je tvořena těmi zbývajícími, tj. kdo není v koalici, zůstává v opozici.

 

Výsledky minulých voleb v r. 2018

 1. ODS – 7 křesel, 11 215 hlasů, 42,22 %
 2. NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice – 2 křesla, 3 913 hlasů, 14,73 %
 3. Ano 2011 – 2 křesla, 3 912 hlasů, 14,73 %
 4. KDU-ČSL – 2 křesla, 3 678 hlasů, 13, 85 %
 5. Strana zelených – 1 křeslo, 1 737 hlasů, 6,54 %
 6. KSČM – 1 křeslo, 1 505 hlasů, 5,67 %

 

Kdo kandiduje v letošních volbách?

Letos kandiduje celkem šest volebních stran – pět politických stran a hnutí a jedno sdružení nezávislých kandidátů (seřazeno dle vylosovaných volebních čísel):

 1. NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice – jediné samostatné sdružení nezávislých kandidátů v Modřicích – k registraci k volbám doložilo petiční archy s 444 podpisy občanů
 2. KDU-ČSL – politická strana – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů
 3. ANO 2011 – politické hnutí – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů
 4. ODS – politická strana – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů
 5. Strana zelených – politická strana – přímá registrace k volbám bez podpisů k občanů
 6. Společně pro Modřice – společná kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN (Starostové a nezávislí) – přímá registrace k volbám bez podpisů občanů

 

Kandidátní listiny - seznamy kandidátů.

 

Zastupitelstvo a rada města

Ve volbách se volí 15 členů zastupitelstva města. To se schází dle plánu 4krát ročně na řádných zasedáních, někdy bývají navíc další 1 – 2 mimořádná zasedání. Zastupitelstvo dává vedení města pouze určité mantinely, schvaluje zejména rozpočet, odsouhlasuje nákupy a prodeje nemovitého majetku, v kompetenci má ale i změny územního plánu.

 

Město skutečně ale řídí rada – ta má pět členů, které si ze svých zastupitelů volí koalice. Vedení města u nás představuje: starosta, uvolněný místostarosta, neuvolněný místostarosta, 1. a 2. radní. Rada se schází každý měsíc, odsouhlasuje většinu dodavatelských a odběratelských smluv např. pronájmy, schvaluje faktury, organizuje výběrová řízení, připravuje program zasedání zastupitelstva apod. Starosta navíc řídí zaměstnance úřadu jako ve firmě ředitel společnosti, podléhá mu i městská policie.

 

Pokud by občané měli zájem změnit směr vývoje města, musely by výsledky voleb vytvořit podmínky pro změnu koalice, tj. změnit rozložení sil v zastupitelstvu. Zda takový zájem je nebo není, se dozvíme až podle výsledků voleb.

 

Jak volit, aby byl platný hlasovací lístek

Pokud chcete dát vybrané volební straně co nejvíce hlasů, zakřížkujte na hlasovacím lístku políčko před jejím názvem. Potom ale již u této volební strany jednotlivé kandidáty nekřížkujte – už se k nim nepřihlíží. Můžete samozřejmě křížkovat i jednotlivé kandidáty z více volebních stran, ale jejich počet musí být maximálně 15. Při zakřížkování většího počtu by byl hlasovací lístek neplatný. Lístek musí být vložen do úřední obálky a nesmí být přetržen.

 

Váš hlas může rozhodnout

V minulých volbách byl rozdíl mezi druhým a třetím místem pouze o jediný hlas! Běžte prosím k volbám, ať je výsledek voleb projevem vůle co největšího počtu občanů.

 

Děkuji.

Libor Procházka