Kdo ušetří, kdo vydělá?

30.06.2015 00:05

Vážení spoluobčané,

jistě jste uvítali nové veřejné osvětlení našeho města, tedy aspoň tam, kde bylo dosud instalováno. Překvapilo určitě také svojí intenzitou, která u některých z nás vyvolala vzpomínky, na doby, kdy se kvůli úsporám některá tělesa vypínala a část noci se nesvítilo vůbec.

Ukázalo se ale, že tato radost z nové kvality byla předčasná. Po nějaké době se ze svítidel staly bludičky a intenzita osvětlení si místy nic nezadává s dřívější ponurostí. Pohledem do svítidel se dá snadno zjistit, že tento stav není snad zapříčiněn stárnutím kvalitních halogenidových výbojek, kterými byla svítidla při budování osazena, ale jejich soustavnou výměnou za zastaralé, nehospodárné, neekologické a v EU již nepodporované výbojky rtuťové. Tuto skutečnost bylo možné ověřit i nahlédnutím do faktur, které jsou městu firmou údržby předkládány. Rtuťové výbojky mají ve srovnání s halogenidovými při stejném příkonu zhruba jen poloviční světelný tok. Pro halogenidové výbojky projektované osvětlení tak nedosahuje požadovaných kvalit.

Je tu nasnadě otázka: proč se tyto výměny dějí? Proti domněnce, že se jedná o prosté opotřebení a danou životnost, mluví skutečnost, že k těmto výměnám dochází hlavně v postranních uličkách (například Pilcova) a to v době, kdy mnohem dřív nainstalované původní výbojky na hlavních ulicích (například Benešova) stále slouží. Nelze se zbavit dojmu, že jsou tak vyměňovány výbojky, které mají ke konci životnosti ještě daleko. Nejsou tedy Modřice jen odkladištěm jinde neudatelných výrobků? Nezaslouží si obyvatelé, aby nově zbudované osvětlení bylo udržováno na takové kvalitativní úrovni, jakou mělo na počátku?

Tomáš Žák, člen spolku Za čisté a klidné Modřice

Pozn.: Tento příspěvek si budete moci přečíst v prázdninovém Zpravodaji, ale na to si ještě trochu počkáte ;-) (LiPro)