Kolik město skutečně vydává na výsadbu nové zeleně?

09.07.2015 23:19

Pokud máte možnost podívat se na rozpočtové výdaje města Modřice na rok 2015, paragraf 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, budete jistě překvapeni, jakou částku naše město vydává na veřejný pořádek a zeleň. Je to 7 106 000,- Kč.

Jako Nezávislí za čisté a klidné Modřice prosazujeme, aby životní prostředí v Modřicích bylo zdravé, aby se pečovalo o stávající zeleň a především aby se vysazovala zeleň nová.

V tomto duchu jsme v roce 2013 zorganizovali akci, kdy každý člen našeho spolku prošel tu část Modřic a okolí, kde bydlí a navrhl, jaká zeleň by se v dané lokalitě mohla vysázet. Naše návrhy pak byly projednány s odborníky – zahradními architekty, kteří je upravili. Tento materiál jsme nazvali „Návrh 1. etapy výsadby zeleně v katastru města Modřice“ a předali jej tehdejšímu místostarostovi Ivanu Dolečkovi, v té době i předsedovi Komise životního prostředí při RMM.

Po téměř půldruhém roce a několika urgencích, byla novými stromy osázena ul. Brněnská, což určitě potěšilo nejen nás.

O to větší bylo naše překvapení, kdy jsme zjistili, že z výše uvedené obrovské částky je na výsadbu zeleně v tomto roce určeno pouze 250 000,- Kč, a to není vzhledem k cenám za nákup, projekt  a realizaci mnoho. Pro ilustraci uvádíme, z čeho se paragraf 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň skládá:

  • platy zaměstnanců (čety) společně s odvody na pojistném, ostatními osobními výdaji a náhradami mezd v době nemoci: 2 777 000,- Kč                  
  • potraviny, ochranné pomůcky a zdravotnický materiál, nákup materiálu, energie (voda, plyn, elektřina),  pohonné hmoty, služby telekomunikací a peněžních ústavů, školení a vzdělávání, cestovné (vše četa): 735 000,- Kč
  • drobný dlouhodobý majetek, opravy a udržování, budovy, stroje (v užívání čety): 2 649 000,- Kč
  • nákup ostatních služeb: 1 000 000,- Kč (v této položce je zahrnuta částka na výsadbu zeleně ve výši 250 000,- Kč)
 

Po posledních volbách se změnilo složení komise životního prostředí a jak bylo dále naloženo s naším návrhem, nevíme. Nevíme ani, kde popř. co se za tuto částku bude v Modřicích vysazovat. Co však víme určitě je, že uvedená komise se z 90% zabývá pouze žádostmi o kácení stromů na katastru Modřic, které ve velkém povoluje. V této komisi máme i našeho zástupce, a tak doufáme, že se mu podaří i naším prostřednictvím změnit současnou situaci k lepšímu. Tzn. méně kácet a více vysazovat.

Na březnovém zasedání ZMM jsme byli seznámeni s rozdělením kompetencí mezi starostou a oběma místostarosty. Nově se péčí o životní prostředí zabývá místostarostka Chybíková, takže apelujeme nejen na ni, ale na celé vedení města, aby do rozpočtu zařadilo vyšší částku na výsadbu zeleně než dosud. A současně, aby případné návrhy na výsadbu zeleně spolu s uvedením lokality byly více konzultovány jak se zastupiteli, tak i s veřejností.

 

(Sylva Bernátová + LiPro), článek vyjde v prázdninovém dvojčísle Zpravodaje