Komentář k vybraný bodům prosincového zastupitelstva

08.01.2022 15:43

6. prosince 2021 se na radnici konalo již 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice. Okomentuji zde několik vybraných bodů jednání.
 

Stejný den jako zasedání ZMM byl uveden do provozu městský kamerový systém. Dlouhá léta jsme na vedení města tlačili, aby jej pořídilo. Měl by přispět k větší bezpečnosti a ochraně majetku našich občanů. Přístup k němu by měla mít pouze městská a státní policie.
Celkem mělo být umístěno 19 kamer na všech příjezdech do Modřic + na vybraných místech ve městě, jakou jsou např. náměstí, Rybníček, základní školy apod.
Vadí mi, že zvolené technické řešení neumožnilo umístit též kameru do podchodu k tramvajové zastávce. Nadále budu toto požadovat.
 

Jako reakce na kritiku moji i občanů by se nyní již měly dávat do všech opravovaných chodníků tzv. chráničky optických kabelů, které umožní v budoucnosti jejich snadné položení bez dalších výkopových prací. Na ulici Benešova je takto připravena alespoň jedna strana. Problém je prý ale v nalezení vhodného poskytovatele internetu, který by měl zájem zasíťovat i rodinné domy. U bytovek podle prezentovaných informací rozšiřování optiky postupně pokračuje. Zdá se, že takto bude ale rychlejší celostátní pokrytí 5G signálem.
 

Na rohu ulic Komenského a Husova v areálu bývalé Fruty postaví soukromý investor obytný soubor „DIOS rezidence“, který bude mít asi 270 bytů a 254 soukromých parkovacích stání. Tak rozsáhlá výstavba významným způsobem ovlivní kromě parkování v okolí i požadavky na občanskou vybavenost. Jedním z dopadů byla již avizována plánovaná přístavba ZŠ na ul. Benešova.
 

Řešení křižovatky ulic Havlíčkova a U Vlečky s Jižním obchvatem je stále v nedohlednu. Vedení města se nepodařilo na schůzce se zástupci Jihomoravského kraje a Správy a údržby silnic prosadit cokoliv, co by problém alespoň částečně řešilo. Radnice trvá na původním projektu za více než 50 mil. Kč, který ale nikdo nechce financovat a brání se hledání jiných, levnějších řešení. Řidiči se proto musí obrnit trpělivostí a nadále čekat.

V plánu investic na r. 2022 zaujme položka "Hřiště s umělým povrchem u Fina" za 15 mil. Kč. I když bylo na ně zažádáno o dotaci (není dosud jasné, zda se nějaká dostane), myslím si, že by stačil levnější přírodní povrch a ušetřené peníze se mohly investovat do potřebnějších projektů.

Jako dotace nejrůznějším spolkům a jednotlivcům bylo štědře rozdáno více než 3 mil. Kč. Bohužel rozpočet některých zájmových spolků je z větší části financovaný městem. Někteří žadatelé o dotaci se ani nenamáhají získat peníze na svoji činnost z jiných zdrojů a volí jednodušší cestu městských dotací. Existují tak „notoričtí“ žadatelé a možná stydlivější, mlčící, slušnější jedinci a spolky, kteří si svoje koníčky financují sami. Nejsem proti podpoře ze strany města, ale vše musí být v rozumné výši a s ohledem i na ostatní občany.

 

Kontrolní výbor zastupitelstva zveřejnil na ZMM zprávu z výsledků kontroly „Průběh zavážení městských pozemků v lokalitě Primál“. Zpracování obdržených podkladů trvalo několik měsíců a vzniknul tak osmnácti stránkový elaborát včetně příloh a obrazové dokumentace. Protože vedení města se nestačilo ve stanovené lhůtě sedmi dnů ke kontrole vyjádřit, nebyly výsledky kontroly a doporučená opatření na ZMM projednány. Mělo by se tak stát až na březnovém zasedání ZMM.

 

(LiPro)