Kumulaci funkcí by neměl určovat jen zákon

11.05.2021 00:31

Mimořádné zasedání ZMM 22. března 2021 bylo volební. Hlavními body programu bylo uvedení do funkce nové zastupitelky a volba místostarosty za zesnulého MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc. Do funkce neuvolněné místostarostky byla k mému překvapení navržena a v tajné volbě i deseti hlasy zvolena, ředitelka ZŠ Mgr. Kateřina Koubková.

 

Již dříve jsme kritizovali souběh funkce ředitelky ZŠ, kdy zřizovatelem ZŠ je město, s funkcí předsedkyně Finančního výboru ZMM. Jak se ukázalo, nebylo ještě všem dnům konec. Paní ředitelka je nově neuvolněnou místostarostkou, tím i členkou Rady města Modřice a předsedkyní Kulturně školské komise při RMM. K platu ředitelky ZŠ se jí tak připočítává i plat neuvolněné místostarostky.

 

Mgr. Koubková dle zákona již nemohla být členkou finančního výboru, protože jeho člen nemůže být současně starostou nebo místostarostou. Místo ní byl předsedou finančního výboru zvolen radní MVDr. Luděk Slaný.

 

Rada města plní úkoly zřizovatele a tedy jmenuje ředitele ZŠ do funkce. Pracovní poměr ředitele je na dobu neurčitou s tím, že po šesti letech se opakují období, kdy může být vypsán konkurs na místo ředitele a ředitel z funkce odvolán a v případě, že se tak nestane, ředitel ve funkci pokračuje dalších šest let. Rada města též řediteli ZŠ určuje plat a schvaluje mu odměny.

 

Nově se tak paní ředitelka může ještě snadněji dostávat do střetu zájmů. I když naše legislativa takové případy kupodivu připouští, respektive neřeší, neměl by se vytrácet zdravý rozum a rozhodovat dle hesla „co není zakázáno, je povoleno“.

 

(Pozn.: Tento příspěvek též vyšel ve Zpravodaji města Modřice č. 5/2021)

(LiPro)