Město podporuje hazard, my se snažíme o lepší životní prostředí

09.10.2020 00:03

Jedním z bodů programu na zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se konalo 7. 9. 2020, bylo projednání „Smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci“ uzavírané mezi městem Modřice, JUNG GROUP a. s. jako investorem, ENDL + K a. s. jako provozovatelem a CTPark Modřice, spol. s r. o. jako stavebníkem. Investor má zájem provozovat prostřednictvím provozovatele hazardní hry ve stávající administrativní budově v areálu CTPark, která přiléhá ke komunikaci I/52 směrem na Rajhrad. Tento objekt se má přestavět na hotel, restauraci a kasino. Současně se má vybudovat sjezd a nájezd z komunikace I/52.
 

Nejhorší na tom celém vidím to, že po uvedení do provozu se město zavázalo zachovat zde možnost hazardu 15 let a ani nepřijme plošný zákaz provozu hazardních her na svém území. Nic na tom nemění, že za to město obdrží od investora jednorázový dar ve výši 2 mil Kč a v případě poklesu příjmu města z daní z hazardních her z důvodu rozhodnutí orgánu státní správy, by provozovatel tento výpadek odváděl formou darů do městského rozpočtu, nejvýše však do částky 7 mil. Kč ročně.
 

My, zastupitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, jsme zásadně proti jakémukoliv hazardu ve městě, a proto jsme hlasovali proti. Průběh hlasování byl též velmi zajímavý. Smlouva byla schválena společným hlasováním většiny zastupitelů ODS, hnutí ANO a KSČM, a to těsnou většinou osmi hlasů.
 

Pro hlasovali: Šiška, Ventruba, Koubková, Brabec, Hökl, Putna (všichni ODS), Skalník (ANO), Tomandl (KSČM).

Proti hlasovali: Bernátová, Procházka (Nezávislí za čisté a klidné Modřice), Chybíková, Chybík (KDU-ČSL), Slaný (ODS), Doleček (Zelení).

Z účasti na zasedání ZMM se omluvil a hlasování se nezúčastnil Mikuš (ANO).
 

Na závěr aspoň něco trochu pozitivního.

V neděli 20. 9. 2020 v 9.00 hod se sedm členů a příznivců spolku Za čisté a klidné Modřice zúčastnilo náhradního termínu za zrušený jarní úklid Ukliďme Česko. Od křižovatky Havlíčkova x Jižní obchvat jsme sbírali odpadky až k Želešicím. I když se ve vysoké trávě sbíralo hůře, odhadem se nám podařilo uklidit cca 150 kg odpadu.
 

Poděkování si zaslouží všichni účastníci: Sylva Bernátová, Tomáš Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská, Luboš Vonka, Tomáš Vykoukal. Město zajistilo pracovní rukavice, pytle a odvoz odpadu. Je škoda, že jsme se akce zúčastnili v Modřicích pouze my a firma Onio s. r. o., které tímto též děkuji za příkladný přístup k úklidu našeho města.

(LiPro)

 

Fotky z akce: