Modřice rozhýbal návrh změny územního plánu

08.06.2022 00:44

25. května jsem se zúčastnil poměrně bouřlivého veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Modřic. Nabízím pohled opozičního zastupitele, který rozhodně nehájí vedení radnice.

 

Bylo fajn, že se po dlouhé době na radnici dostavil větší počet občanů (odhadem 80?), kteří chtěli veřejně vyjádřit svůj názor na připravované změny ve městě, v kterém žijí. Diskuze v sále i následně na sociálních sítích se nesla v duchu, že zastupitelstvo nedávno schválilo zásadní změny územního plánu a občanům se dal pouhý týden na možnost podat námitky a připomínky. Protože proces tvorby územně plánovací dokumentace nebyl na místě dostatečně vysvětlen, i jako opoziční zastupitel cítím povinnost některé věci objasnit a uvést na pravou míru.

 

Stávající územní plán města Modřice nabyl účinnosti 19. 7. 2016. Po čtyřech letech byla v souladu s platnou legislativou vypracována Zpráva o uplatňování územního plánu Modřic za období 2016-2020 a vypracovaly se pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu. Ještě v r. 2020 tak vznikl jeden dokument, který obsahoval obě tyto části. Tento dokument byl zveřejněn a bylo možné jej připomínkovat stejně jako již stávající návrh Změny č. 1. Kdo a co k tomuto dokumentu připomínkoval, najdete přehledně na webu:

https://www.slapanice.cz/platna-upd-modrice.

 

Zde najdete též kompletní dokumentaci k dosud platnému ÚP i návrhy změny č. 1:

https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-modrice.


Žádná jiná platná dokumentace v oblasti ÚP Modřice neexistuje. Reaguji tak na některé publikované detaily plánovaných staveb, které rozhodně nejsou součástí ÚP a ani se na žádném ZMM nikdy neprojednávaly.

 

Připomínky k zadání změny č. 1 ÚP Modřice za „Nezávislí za čisté a klidné Modřice“ jsme zasílali již 6. 1. 2021. Jsou obsaženy v dokumentu Zpráva o uplatňování ÚP Modřice včetně pokynů pro změnu č. 1 a jsou též uvedeny pod tímto článkem.
Zprávu schvalovalo ZMM dne 8. 3. 2021. Protože tehdy nebyla přítomna kolegyně Bernátová, hlasoval jsem jediný proti.

 

Jak je vidět, nešlo o žádnou hurá akci, kterou narychlo někdo schválil. Proces trval od roku 2020 a (ne)schvalovalo se jen to, co je obsaženo ve zveřejněné dokumentaci.

 

Námitky a připomínky k aktuálnímu návrhu Změny č. 1 ÚP Modřice zaslané za naše dva zastupitele najdete níže.

 

Řádná zasedání zastupitelstva jsou čtyřikrát do roka. Bývají vždy v březnu, červnu, září a prosinci. Začínají v 18 hod a jsou veřejná. Pokud chcete aktivně ovlivnit vývoj našeho města, choďte, prosím, na ně. Jedině tak můžete zavčas reagovat na zamýšlené změny a v požadovaném směru je i ovlivnit. Že to funguje, zeptejte se např. občanů z ulice Hřbitovní…

 

Libor Procházka

 

P. S. Po vypořádání námitek a připomínek bude finální text Změny č. 1 ÚP Modřice schvalován na zasedání ZMM. Předpokládám, že by to mohlo být 5. září 2022.

 

Naše připomínky k zadání změny č. 1 ÚP Modřice:

Pripominky_zmena_1_UP_Modrice_Za_ciste_a_klidne_Modrice.pdf (131040)

 

Naše námitky a připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Modřice:

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Sylva_Bernatova_1w.pdf (119129)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_1w.pdf (122728)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_2w.pdf (118420)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_3w.pdf (118110)

namitka_k_navrhu_zmeny_c._1_up_modrice_Libor_Prochazka_4w.pdf (118500)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_1w.pdf (103167)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_2w.pdf (103205)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_3w.pdf (101804)

pripominka_k_navrhu_zmeny_c._1up_modrice_Libor_Prochazka_4w.pdf (102601)