Naše bilance práce v r. 2020

06.02.2021 20:45

Uvádím zde stručný přehled našich vybraných aktivit, které jsme v roce 2020 prosazovali a nadále je i budeme prosazovat.

 • Nesouhlasili jsme se stavbou casina v areálu CTP – bohužel realizace v ZMM těsně prošla.
 • Prosazovali jsme pro občany dotaci rozdílu mezi 2. a 3. zónou IDS JMK. Kompletně jsme připravili a vyhodnotili anketu ke zjištění zájmu. Návrh byl, bohužel, vládnoucí koalicí odmítnut.
 • Pro větší bezpečnost chodců jsme požadovali vyznačení míst pro přecházení na ul. Husova a Chrlická – bylo zamítnuto Policií ČR.
 • Urgujeme vyřešení křižovatky Havlíčkova, U Vlečky s tzv. Jižním obchvatem.
 • Snažíme se o převod vodovodu, kanalizace a ČOV v části Bobrava na město.
 • Chceme zkulturnit podchod na ul. Tyršova k tramvajové zastávce.
 • Požadujeme urychlení dostavby chodníku při ulici Chrlická k Olympii.
 • Chceme snížit rychlost na 80 km/hod na silnici I/52 při průjezdu městem – mělo by to snížit hluk, který se z této silnice šíří do města.
 • Při ulici Sokolská na pozemku bývalé MŠ by na návrh Sylvy Bernátové mělo vzniknout workoutové hřiště, realizace se stále odsouvá.
 • Požadovali jsme vypracovat studii pokrytí města rychlým internetem – RMM bylo zamítnuto.
 • Stále urgujeme Městský kamerový systém, který by měl přispět k větší bezpečnosti občanů – je v plánu na r. 2021.
 • Navrhovali jsme prodloužit sobotní provozní dobu Sběrného dvora a převést jej pod město – nebylo schváleno.
 • Zatím neúspěšně jsme požadovali kompenzaci razantního zvýšení daně z nemovitostí pro drobné podnikatele. Chtěli jsme ji spojit s novým tříděním a svozem odpadu. Podnikatelé ze zákona musí zajistit likvidaci svého odpadu. Těm drobným jsme chtěli odvoz zajistit zdarma, stejně jako to mají občané.
 • Vystupovali jsme proti další dálnici tzv. Jižní tangentě Brna, která má vést poměrně blízko za rybníkem Primál (bude po ní jezdit zejména tranzitní kamionová doprava) a proti trase Severního obchvatu města, který má vést mezi zástavbou bytových a rodinných domů při ul. Masarykova a oddechovou zónou při novém rybníku.

 

Pracovali jsme aktivně v Kontrolním výboru zastupitelstva města Modřice. Osobně jsme se zúčastnili kontrol:

 • Plnění usnesení Rady města Modřice,
 • Provoz Pasivního bytového domu pro seniory.

 

Byl jsem jedním ze tří řádných porotců z řad zastupitelů v architektonické soutěži na další využití domu s podloubím na náměstí.

Sylva Bernátová navíc pracovala v Komisi sociálně-zdravotní. Pokračovala též ve sledování kauzy nepovoleného závozu zeminou v lokalitě Primál.

Zúčastnili jsme se podzimního náhradního termínu úklidu města v rámci akce Ukliďme Česko.

Pokud máte další náměty na zlepšení našeho města, napište nám.

(LiPro)