Naše připomínky k návrhu Aktualizace ZÚR JMK 2020

23.06.2020 23:56

Na Krajský úřad Jihomoravského kraje jsme poslali k návrhu Aktualizace ZÚR JMK za náš spolek připomínky. Jsme zásadně proti budování dalších komunikací v našem katastru. Nesouhlasíme s budováním Jižní ani Jihozápadní tangenty, které by přivedly do našeho katastru zejména tranzitní nákladní dopravu. Nesouhlasíme ani s budováním tzv. Severního obchvatu Modřic. Stávající těžkou dopravu lze již nyní vyloučit z centra města příslušným dopravním značením.

Text našich připomínek:

Pripominky_AZUR_Za_ciste_a_klidne_Modrice.pdf (159625)

(LiPro)