Naše připomínky k záměru výstavby multifunkční haly

17.01.2015 21:46

Do 15. ledna 2015 bylo možné zasílat na radnici připomínky k záměru výstavby multifunkční haly. Vzhledem k tomu, že zde hrozí reálné nebezpečí zbytečného záboru ploch zeleně, zaslali jsme za náš spolek tyto připomínky:

  • pro parkování požadujeme podzemní garáže, které zajistí dostatečný počet parkovacích míst a zamezí pro tento účel dodatečný zábor zahrádek u hřiště, či jiné zeleně
  • pro financování výstavby využít v maximální míře všechny dostupné dotace
  • všem modřickým spolkům by město mělo na vlastní náklady zajistit pro jejich činnost vlastní klubovnu se skladem, kterou požaduje i náš spolek, vzhledem k jejich počtu zvážit řešení i mimo multifunkční halu v jiných objektech města
  • součástí multifunkční haly nebudovat kuželnu a saunu – jejich řešení ponechat pro podnikatelské aktivity
  • přivítali bychom zvětšení délky bazénu z 15 m na 25 m za předpokladu rozumného navýšení nákladů na výstavbu a únosných provozních nákladů
  • budování ubytovacích kapacit v majetku města považujeme za zbytečné, stávající nabídka ubytování je v Modřicích dostatečná, případně další potřebu řešit v privátní sféře, prostory nad Sokolovnou využít pro klubovny nebo pro kanceláře sloužící multifunkční hale
  • jsme proti budování dalšího venkovního hřiště pro útěchovské nohejbalistky
  • před vlastní realizací stavby požadujeme ekonomický rozbor předpokládaných provozních příjmů a nákladů
  • požadujeme veřejné projednání připraveného návrhu zadání
 
Stručný popis záměru výstavby haly: multifunkcni_hala_anketa.pdf (113451)
 
(LiPro)