Občane, plať daně, vol nás, ale nárok máš až na konec...

06.06.2016 23:54

Zasedání zastupitelstva dnes skončilo nečekaně rychle. Přesněji, skončilo dříve, než fakticky začalo. Jednání zastupitelstva většinou trvají několik hodin a chtějí-li občané zodpovědět svoje dotazy nebo vznést nějaké připomínky, musí si počkat až na samotný závěr jednání do bodu Různé. Aby nemuseli tak dlouho čekat, v úvodu jednání jsem opětovně navrhl doplnění bodu "Připomínky a dotazy občanů" hned jako druhý bod za zprávu starosty.

Hlasovalo pro něj pouze všech pět přítomných členů opozice (Mikuš, Konvalinková, Bernátová, Procházka, Kratochvíl). Všech sedm přítomných členů koalice se zdrželo hlasování! Návrh tedy nebyl přijat. Při dalším hlasování o původním návrhu programu bez druhého bodu pro občany se na oplátku zdrželi hlasování čtyři členové opozice a jeden hlasoval proti. Pro hlasovalo pouze všech sedm členů koalice.

Tímto hlasováním jsme vyjádřili svůj nesouhlas s přístupem koalice k přání občanů. Dle našeho názoru jsme tu pro občany, ne oni pro nás. Protože pro přijetí usnesení musí hlasovat nadpoloviční počet všech zastupitelů, tj. z 15 minimálně 8, program nebyl přijat. Když nebyl schválen program zasedání, starosta musel jednání předčasně ukončit. Další zasedání ZMM se uskuteční v náhradním termínu za cca 14 dnů. Pozvánky na něj budou zveřejněny standardním způsobem.

Zajímal by nás váš názor na věc. Je správné, že občan musí čekat dlouhé hodiny, než bude vyslyšen nebo si zaslouží větší pozornost a respekt?

Napište nám. Rádi se pak podělíme s ostatními o vaše názory.

(LiPro)