Opět multifunkční hala

19.03.2016 17:51

Zdá se, že toto téma z našich webových stránek a Zpravodaje hned tak nezmizí. Provázet nás bude nejen po celou dobu její výstavby, ale zřejmě i dlouho po ní. Bude to podobné jako s pasivním bytovým domem pro seniory. Radnice si přes velké připomínky a varování opozice prosadila svou a výsledek ukázal, že kritika a obavy opozice byly oprávněné. Za náklady blížící se 100 mil Kč v něm bydlí pouze 18 modřických občanů a stovky tisíc korun bude město ještě každoročně jeho provoz dotovat. Proč to tak bude? No hlavně proto, že radnice se nechce ze svých chyb poučit a svoje viny se snaží svalovat na někoho jiného, nejlépe na opozici.

V březnovém čísle Zpravodaje vyjde následující příspěvek viz

https://www.mesto-modrice.cz/urad/zpravodaj/zpravodaj-032016

Reakce starosty k článku Co nového v přípravě výstavby multifunkční haly

Pouze krátké objasnění sledu událostí při průběhu jednacího řízení bez uveřejnění na PD sportovní haly. Dříve než byly zadávací a hodnotící podmínky a kritéria zaslány uchazečům, měli je možnost připomínkovat všichni členové hodnotící komise, včetně náhradníků, tedy i zastupitelé za Nezávislé za čisté a klidné Modřice. Bohužel nikdo z oslovených členů komise nepodal žádné protinávrhy ani připomínky. Proto RMM schválila to, co bylo jako JEDINÉ navrženo. Neustálé napadání a kritizování za této situace, kdy oslovení členové komise nepodali ani protinávrhy, ani námitky, je sice velmi jednoduché, ale nekorektní.

Ing. Josef Šiška, starosta města

Moje vyjádření k tomuto vyjádření...:

25.11.2015 ve 14.59 poslal starosta členům a náhradníkům hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek deset dokumentů v celkovém rozsahu 50 stránek s tím, že mohou svoje připomínky uplatnit do 1.12.2015 do 10.00 hod. Na prostudování tedy bylo včetně víkendu necelých 6 dnů. Jeden z dokumentů obsahoval i hodnotící kritéria. Tuto část dokumentu přikládám k posouzení, jak rychle čtenář zjistí, že jsou kritéria nastavena tak, aby soutěž vyhrál požadovaný "vítěz" architektonické soutěže. Jak "dobře" byly vzorečky nastaveny, se totiž ukázalo až následně při vlastním provedení hodnocení obdržených nabídek.

ZD_VZ_viceucelova_sportovni_hala_Modrice.pdf (151225)

Závěrem. Pane starosto, povinností opozice není přijít na všechny chyby vládnoucí koalice - bylo by to moc prima, protože máme pocit, že se nám daří přicházet jen na vrchol ledovce ponořeného pod hladinou - ale povinností vládnoucí koalice je takové zásadní chyby nedělat! Neférové podmínky pro účastníky výběrového řízení počítáme mezi ně.

(LiPro)