Postřehy z veřejného projednávání návrhu územního plánu

13.05.2015 23:26

Ve středu 13. května 2015 od 17 hod proběhlo na radnici v Modřicích veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Kromě prezentujících a pracovníků radnice se akce zúčastnilo asi 40 občanů. Přiznám se, že vzhledem k důležitosti dokumentu, jsem očekával narvaný sál. Všichni ale pohodlně seděli a bylo ještě dost volných míst. Mnoho nového jsme se zde nedozvěděli. Kdo si pečlivě prostudoval podklady, zveřejněné na webu města:  https://www.mesto-modrice.cz/mesto-samosprava/strategicke-koncepcni-materialy/uzemni-plan/2-novy/oznameni-o-konani-verejneho-proj, neměl se skoro na co ptát. Padly dotazy i k rozšiřování Remetu, kdy starosta Šiška přiznal, že telefonicky mluvil s vedením Remetu, které mu potvrdilo probíhající jednání o koupi pozemku v lokalitě U Vlečky od firmy PASO Brno a. s., který se nachází v sousedství krajinného prvku rybníku Primál, kde též proběhly známé "terénní úpravy". Zdá se, že tato oblast přitahuje investory jako magnet... 

Diskutovalo se též o možných brněnských tangentách, kdy prezentující Ing. Košťál vysvětloval funkci územních rezerv pro tyto stavby, které vychází z dokumentu Politika územního rozvoje, což je jakýsi nejvyšší územní plán celé ČR. Zatím není rozhodnuto, které tangenty se budou opravdu stavět a kudy povedou - to stanoví až Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které se dosud nepodařilo schválit. 

Jednání se zúčastnil i zástupce Městské části Brno - Chrlice, který tlumočil zájem o propojení s Modřicemi cyklostezkou.

Hovořilo se i o návrhu změny klasifikace území za sokolovnou, kde jsou nyní zahrádky, na plochy občanské vybavenosti. V plánu jsou zde v budoucnosti sportovní hřiště od sokolovny až ke škvárovému hřišti u Fino klubu. Proti tomu ostře vystoupila předsedkyně zahrádkářského spolku Dr. Tomandlová. Náš spolek jednoznačně podporuje zahrádkáře a je proti jakékoliv redukci těchto ploch. Pokud bude město chtít, může si pro občanskou vybavenost nakoupit pozemky v jiných lokalitách.

Mluvilo se i o stávajících regulativách (=omezení) funkčních ploch i o platné legislativě (=nutnost posuzování velkých staveb na vliv na životní prostředí), např. pro výrobu a skladování, kdy prezentující tvrdili, že jsou dostatečné a že neumožní jakoukoliv stavbu s negativním vlivem na životní prostředí. Víme ale, jak to v praxi funguje, kdy prokazatelně bez problému fungují velcí znečišťovatelé ovzduší i zdroje hluku a vše je údajně v rámci norem. Proto je nutné tlačit na zpracovatele, aby zpřísnili v územním plánu podmínky pro realizace takových staveb.

Podstatné je, že KAŽDÝ občan může podat k návrhu územního plánu PÍSEMNĚ připomínky, ale pouze do 7 dnů od tohoto jednání, tedy DO STŘEDY 14. KVĚTNA 2015 na Městský úřad Modřice. Vzhledem k tomu, že podání musí splňovat požadované náležitosti, přikládám v příloze wordovský dokument, který stačí jen vyplnit, vytisknout, podepsat a odnést na podatelnu městského úřadu.

pripominky_k_UP.doc (24064)

Majitelé pozemků, přímo dotčených některou ze změn územního plánu, mohou podávat NÁMITKU, která má silnější význam. Formulář pro takové podání lze vyzvednout na radnici.

(LiPro)