Znečištění ovzduší

17.03.2014 23:09

Týká se sice Brna, ale u nás to není o nic lepší. Přečtěte si na www.dejchejbrno.cz.