Přijďte na veřejné projednání návrhu nového územního plánu!

05.05.2015 21:53

Ve středu 13. května od 17.00 hod. se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice koná veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Podklady jsou vyvěšeny na webových stránkách města: https://www.mesto-modrice.cz/mesto-samosprava/strategicke-koncepcni-materialy/uzemni-plan/2-novy/oznameni-o-konani-verejneho-proj.

Nejpozději do sedmi dnů po veřejném projednání může každý podat písemně připomínky, nemusí k nim být ale přihlédnuto. Pouze dotčené osoby mohou podat námitky, kterými se už musí příslušný orgán zabývat. 

Náš spolek podal k návrhu již v loňském roce deset připomínek, které najdete v dokumentu "Příloha č. 1 k odůvodnění - vyhodnocení připomínek" na stránkách 24 až 37. Odbor životního prostředí Krajského úřadu jihomoravského kraje je ale všechny smetl se stolu.

(LiPro)