Přijďte na veřejné projednání návrhu územního plánu v pondělí 8. 2. 2016 od 17 hod na radnici

07.02.2016 18:12

V pondělí 8. února 2016 se od 17 hod koná ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice opakované veřejné projednání  návrhu územního plánu  Modřice. Podstatnou úpravou návrhu je doplnění návrhu o změny v některých zastavitelných plochách města - ulice Tyršova, Prusinovského, Hřbitovní a lokality bydlení Zahrádky. Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky k částem návrhu ÚP Modřice, které byly změněny od jeho veřejného projednání konaného 13. května 2015.

(LiPro)