Přijďte na veřejné zasedání zastupitelstva 6. 6. 2016 od 17 hod

30.05.2016 01:53

23. 5. jsem poslal starostovi žádost, aby zařadil na začátek programu jednání bod "Připomínky a dotazy občanů", aby nemuseli čekat až na konec jednání, kdy mohou diskutovat v bodu "Různé". Můžete si tipnout, jak to dopadlo :-). Nejen, že mé žádosti zastupitele nevyhověl, ale ani na můj mail neodpověděl :-(.

Návrh vyhlášky o dodržování nočního klidu sice na programu je (požadavek jsem podal na ZMM 8. 9. 2015, proto jsem to již urgoval), ale v takové podobě, že takřka nic neřeší. O tom ale zase příště...

(LiPro)

Program jednání ZMM dne 6. 6. 2016:

           Úvod

       1) Zpráva starosty o činnosti úřadu - bude doplněňo po vypracování
       2) Kontrola uložených úkolů dokument  dokument  dokument
       3) Komplexní zpráva o současné situaci v lokalitě „Primál“ dokument
       4) Projednání hospodaření města za rok 2015
            4.1 Zpráva auditorky o výsledku hospodaření města v roce 2015  dokument
            4.2 Schválení účetní závěrky roku 2015  dokument
            4.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2015  dokument
       5) Projednání majetkových transakcí  dokument
       6) Zpráva o hospodaření města v roce 2016
            6.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2016  dokument
            6.2 Rozpočtové opatření č. 3/2016  dokument
            6.3 Stanovení pololetních odměn členům výborů  dokument
       7) Zprávy z činnosti výborů\
           7.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru  dokument
            7.2 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru dokument     
       8) Obecně závazná vyhláška o dodržování nočního klidu  dokument
       9) Různé, diskuse  dokument
           Závěr

Moje žádost:

Předmět:
Požadavky na ZMM
Zobrazit podrobnosti
Od:
Libor Procházka ‌
Komu:
Josef Šiška ‌
Datum:
23.5. 2016 00:04
 

Dobrý den, pane starosto,

 

na zasedání ZMM dne 6. 6. 2016 mám dva požadavky:

  1. rád bych, aby se projednal návrh vyhlášky o dodržování nočního klidu,
  2. obrátili se na mě občané, zda by bylo možné výjimečně po zprávě starosty zařadit bod "Připomínky a dotazy občanů", aby nemuseli čekat až na závěr jednání do "Různého" a mohli tak hned na začátku projednat svoje požadavky. Viděli bychom, jak by se to osvědčilo. V kladném případě by to tak mohlo být i v budoucnu.

Děkuji.

 

S pozdravem

 

Libor Procházka

zastupitel