Přijďte na veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice dne 9. září 2013

12.06.2013 00:14

Bude se projednávat zadání nového územního plánu. Dostavte se v hojném počtu!