Pro blaho města

26.02.2015 23:37

Někteří modřičtí občané mají pocit, že pokud se o práci opozice nedočtou ve Zpravodaji, je pasívní a nic nedělá. Jak je dobře známo, Zpravodaj byl dosud "hlásnou troubou radnice", tj. vládnoucí koalice. K jeho celkové úrovni mám velké výhrady, což vedlo v minulosti k mému odchodu z jeho redakční rady. I když novela tiskového zákona je účinná již od listopadu 2013, neměl jsem chuť své názory v tomto "plátku" publikovat. Neměl jsem potřebu se tímto způsobem podbízet voličům a raději jsem zvolil náš nezávislý web, kde si mohu svobodně publikovat co chci a kdy chci. Věřím tomu, že opravdový zájemce o dění ve městě si nás najde a tento - bezesporu modernější způsob - bude pro čtenáře zajímavější a atraktivnější. 

Z důvodu naší solidarity s kolegy z hnutí ANO 2011 jsme nakonec se Sylvou Bernátovou též zaslali společný článek do únorového čísla Zpravodaje. Pokud budou naši občané na tom trvat, že nic jiného než Zpravodaj nechtějí číst :-), budeme muset v příspěvcích pokračovat. Pevně ale věřím, že upřednostní náš web, který umožňuje mnohem pružnější a svobodnější vyjadřování našich názorů.

Nyní k vysvětlení titulku článku. Protože se někteří mylně domnívají, že chodíme pouze jednou za 3 měsíce na jednání zastupitelstva, kde hlasujeme z principu proti všem předloženým návrhům, rozhodl jsem se zde více publikovat přehled našich aktivit, které jsem nazval "pro blaho města". Dočtete se zde více o naší průběžné mravenčí práci, kdy se snažíme ve všech komisích a výborech města, kde máme svoje zástupce, prosazovat naše názory, náš program. Ono je jednoduché pouze kritizovat z "tepla obýváku", ale tím se samo o sobě nic nespraví. My víme, že změn lze dosáhnout pouze prací "v terénu", proto jsme se na ni dobrovolně dali a díky důvěře občanů se ji nyní snažíme vykonávat v rámci našich mandátů co nejlépe.

Pokud zrekapituluji pouze svoji činnost po loňských volbách od listopadu 2014 do konce února 2015, zúčastnil jsem se zasedání zastupitelstva v listopadu a v prosinci (další bude v březnu), proškolení člena inventarizační komise v listopadu, tří jednání hlavní inventarizační komise města v lednu a v únoru, dvou jednání Kontrolního výboru v lednu a v únoru, tří pohovorů s příslušníky Městské policie Modřice v únoru, jednání pracovní skupiny výstavby multifunkční haly, čtyř jednání našeho spolku a dvou jednání opozice. Celkem to bylo 18 jednání, což vychází průměrně na 4,5 jednání měsíčně :-). Svoji práci pro naše město tak mohu rozdělit do tří hlavních aktivit - práci zastupitele, člena Kontrolního výboru ZMM a předsedy spolku Za čisté a klidné Modřice. Zde vás budu i nadále informovat o nejzajímavějších projednávaných tématech.

(LiPro)