Proč náš příspěvek v červnovém čísle Zpravodaje nenajdete?

22.06.2015 22:34

Úprava Informačního řádu města 9. března letošního roku odstartovala publikování názorů opozice ve Zpravodaji. S našimi názory jste se tak mohli seznámit v dubnovém a květnovém čísle. V červnu ale náš článek ve Zpravodaji nenajdete, proč?

Květnový Zpravodaj byl roznesen do schránek během pondělí 25. 5. a úterý 26. 5. Závěrka pro další červnové číslo byla již ale v pátek 29. 5. do 12. hod. Že je již konec měsíce a tudíž další závěrka jsem si uvědomil až pozdě večer v neděli 31. 5. Příspěvek jsem tak poslal až v pondělí 1. června v poledne. Protože jsem v minulosti 3,5 roku pracoval v Redakční radě Zpravodaje, věděl jsem, že její zasedání k obsahu nového čísla bude nejdříve 1. 6. večer. Na tomto jednání se vždy probíral obsah aktuálního čísla. Vždy byl zájem a vstřícnost publikovat všechny příspěvky, které autoři v daném měsíci požadovali. Často termín porušovala radnice i další spolky, které si na poslední chvíli vzpomněly, že budou mít ples nebo nějakou jinou akci. Všechny příspěvky zaslané do zasedání Redakční rady tak byly bez problému publikovány, některé dodané i po zasedání, když až na zasedání některý člen Rady zjistil, že bude nějaká akce a k ní není príspěvek, tak se rychle po zasedání sháněl dodavatel příspěvku. V prvním týdnu v měsíci tak proběhlo několik korektur a druhý týden se již tisklo a roznášelo. Dříve byl dokonce na zadní obálce stanoven termín distribuce do 15. v měsíci. Dařilo se jej většinou dodržet.

Zde platí ale známé - dělají-li dva totéž, není to totéž. Rozdílný přístup původní Rady (předsedou byl Rostislav Eigner) a stávající i jejich dodavatelů (tiskárna, roznos) je patrný. Navíc Rada města na svém zasedání 12. 5. termíny uzávěrek ještě zkrátila a tak byla uzávěrka pro červnové číslo již v pátek 29. 5. ve 12 hod. Protože se žádné výjimky již nepovolují, náč článek nebyl přijat. (Přesto všechno - nyní je pondělí 22. 6. a Zpravodaj jsem ještě do schránky nedostal...) Pokud ale čtete tyto řádky, nemusí Vás to mrzet. Zaslaný text uvádím níže :-).

Tolik na vysvětlenou i jeden z důvodů, proč se mi nechtělo do publikování článků ve Zpravodaji. Informace na našem webu jsou aktuální a bez jakýchkoliv zásahů a omezení. Budeme proto rádi, když si je zde i nadále budete číst.

Zaslaný text do červnového zpravodaje v pondělí 1. 6. 2015:

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

I když jsme již v loňském roce k návrhu územního plánu připomínky podávali, po veřejném projednání jsme přidali ještě další:

1. Jsme proti územním rezervám pro brněnské tangenty, protože nejsou obsaženy v platných ZÚR Jihomoravského kraje. 

2. Požadujeme doplnit výškové regulativy v metrech pro maximální výšku budov pro plochy bydlení v bytových domech (BH) a pro plochy bydlení v rodinných domech (BI) – zde např. 8 m.

3. Požadujeme doplnit více ploch veřejné zeleně (PZ) a rekreace (R). Stávající návrhy považujeme za nedostatečné.

4. U ploch pro průmyslovou výrobu a skladování (VP) požadujeme omezit pro nové stavby pouze na výrobu neznečišťující a nezatěžující životní prostředí.

5. Zahrádky za sokolovnou ponechat jako plochu RZ = rekreační zahrádky, neměnit je na plochu občanského vybavení.

6. Plochu OK o3 u křižovatky na Chrlice určenou pro komerční občanské vybavení nechat jako rezervu pro dopravu (nájezd na D2, napojení na silnici do Chrlic apod.)

7. Snížit úbytek orné půdy z navrhovaných cca 50 ha, navrhnout alternativní řešení, zábory půdy nižší bonity.

 

Ještě bychom jen krátce okomentovali poznámku pana starosty na str. 10 květnového Zpravodaje, kde píše, že opoziční zastupitelé měli již dříve možnost publikovat ve Zpravodaji. Dovolíme si připomenout, že tomu bránil tzv. "Informační řád města Modřice", který byl aktualizován až 9. března letošního roku na zasedání RMM. Teprve tako aktualizace umožňuje již asi rok a půl zákonem dané právo publikování názorů VŠECH členů zastupitelstva v místních radničních periodikách. Chápeme, že je to pro mnohé členy vedení radnice a jejich stoupence nepříjemné, ale zákon je zákon a demokracie je demokracie. 

 

Červnové číslo Zpravodaje najdete na webu města.

(LiPro)