Projev na Silvestra 2022 na náměstí Svobody - celé znění

18.02.2023 11:56

V lednovém čísle Zpravodaje vyšla moje zkrácená verze silvestrovského projevu na náměstí Svobody. Je to proto, protože jsem si dal za cíl publikovat ve Zpravodaji každý měsíc pouze jednu stranu. Toto omezení pochází z doby, kdy jako opoziční zastupitel jsem neměl možnost delší články ve Zpravodaji publikovat. Rád bych v tomto "omezení" pokračoval i nadále a dokázal tak, že se s tím vypořádám i jako starosta a oproti jiným zastupitelům větší prostor ve Zpravodaji ani nevyžaduji, ani nepotřebuji.

Vzhledem k tomu, že text silvestrovského projevu se na jednu stranu Zpravodaje nevešel, celé znění s mírným časovým odstupem publikuji zde.

Dobrý den, milí spoluobčané,

vítám vás na již tradičním loučení se starým rokem na Silvestra, zde na náměstí Svobody v Modřicích.

Máme za sebou období adventu a svátků vánočních. Věřím, že jste je strávili v poklidu a se svými nejbližšími. Bohužel to pěkné období už opět skončilo a máme tu poslední den v roce 2022.

Přelom roku bývá tradičně příležitostí k ohlédnutí se. Přemýšlíme o tom, co se nám podařilo a co bychom naopak chtěli v budoucnu změnit.

Přelom roku je též vhodnou příležitostí k poděkování, a proto děkuji Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce zapojili do dění v našem městě a pomohli k jeho dalšímu rozvoji.

Víte jak vznikla tato odpolední silvestrovská oslava? Pátral jsem v kronice města a připomněl si, že v roce 2010 to navrhnul tehdejší radní a pozdější místostarosta MUDr. Jiří Ventruba. To proto, aby každý stihnul oslavit Silvestra dvakrát – nejprve se svými sousedy a spoluobčany a potom ještě i v rodinném kruhu – což se ujalo a každým rokem sem chodí stále víc a víc lidí.  Ze všech akcí pořádaných městem – je tato nejvíce navštěvovaná.

Uplynulý rok nebyl jednoduchý – válečný konflikt na Ukrajině, energetická krize, vysoká inflace. Nechci jej dále podrobněji hodnotit z pohledu vedení města, protože nové vedení je ve funkci teprve od 20. října. Podstatné pro vás je to, že změna vedení města proběhla bez dopadů na poskytování služeb pro občany. I když jsme byli jak se říká „hozeni do vody“ naučili jsme se v ní rychle plavat a vše funguje dál.

Pozitivní je i to, že město má na příští rok nasmlouvané energie, má schválený rozpočet, zachovalo podporu všem místním spolkům a sportovním klubům. Nejen, že zachovalo podporu, ale vyhovělo i zvýšeným požadavkům na dotace. Naší snahou bylo finančně podržet v této těžké době všechny modřické spolky a sportovní kluby, které sdružují děti a mládež.

Kdo chce sportovat, může se stát členem Sokola, nebo Městského fotbalového klubu, Městského nohejbalového klubu, může hrát florbal nebo futsal. – Všechny sportovní kluby, které jsem jmenoval, a ještě další, jsou více nebo méně podporovány městem.

V Modřicích pracuje i poměrně dost zájmových spolků – jsou to např. zahrádkáři, myslivci, dobrovolní hasiči, ale i Dětský folklórní kroužek, taneční skupina Xside dancers, skauti, pionýři, Dubové lístky a další. Jsme rádi, že se ve městě spolková činnost tak rozšiřuje a město bude hledat prostory, jak spolkovou činnost dále podporovat a rozvíjet. Je to jedna z našich priorit.

Ve spolcích se sdružují lidé stejných a podobných zájmů, ale není moc příležitostí se takto potkat napříč spolky i se svými vzdálenějšími sousedy jiných zájmů. Využijte proto této chvíle a poznávejte se navzájem. Získáte tak možná nové přátele, určitě vás to obohatí o nové poznatky a myšlenky.

A co nám přinese nový rok?

Hned prvního ledna si připomeneme 30. výročí vzniku samostatné České republiky, která vznikla rozdělením Československa na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku. Svět nám záviděl, jak klidně toto rozdělení proběhlo.

V lednu nás též čekají prezidentské volby. Věřím, že se jich v hojném počtu zúčastníte. Je určitě důležité mít důstojného reprezentanta našeho státu, i když si nemyslím, že naši životní spokojenost až tolik ovlivňuje to, kdo je aktuálně prezidentem. Naše životní štěstí naopak ovlivňuje to, jak se cítíme ve své rodině, ve svém domě, ve své ulici a ve svém městě.

Z akcí, které pořádá město, vás zvu 18. ledna od 17 hod. na radnici na první setkání vedení města s občany a v sobotu 28. ledna se poprvé uskuteční v Městské hale tradiční Městský ples.

V novém roce by měly též pokračovat rozpracované investiční akce – jako je dostavba workoutového hřiště, rekonstrukce sběrného dvora, rozběhnout by se konečně měla rekonstrukce kanalizace v lokalitě Za Humny, zahájena by snad měla být i rekonstrukce ulice Masarykova, věřím, že bude schválena změna č. 1 Územního plánu. Nově chceme aktivně řešit dopravu, květinovou výsadbu veřejných prostranství a zahájíme přípravné práce na přístavbu ZŠ.

Nebudu vás již déle zdržovat, určitě se již netrpělivě těšíte na ohňostroj a na něco dobrého na pití. Všem vám ze srdce přeji v novém roce hlavně zdraví, štěstí, mír, ať se vám daří plnit vaše sny a cíle, které jste si sami vytýčili, ať máte kolem sebe své blízké a kamarády, o které se můžete vždy opřít, ať máte stále důvod k dobré náladě, ať se vám daří při studiu, v práci, a senioři ať si užívají svoji zaslouženou penzi.

Důležité je nevzdávat se, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu čelit i méně příjemným věcem v našem životě.

Važme si jeden druhého, vzájemně se respektujme, berme se takoví, jací jsme, nesnažme se jeden druhého měnit. Každý z nás je jedinečný.

Pokud máte sekt nebo svařené víno, které nám připravili Kulturně školská komise a naši dobrovolní hasiči, pozvedněme sklenice a připijme všichni na to, aby nový rok 2023 byl úspěšný a nebyl alespoň horší než tento končící, samozřejmě, pokud možno, ať je ještě lepší! Věřím, že společně vše zvládneme.

Děkuji za pozornost a na zdraví!