Prosadili jsme dotaci na MHD

15.03.2023 18:20

První bod našeho volebního programu, který se nám podařilo zrealizovat, je poskytnutí dotace na využívání předplatních jízdenek IDS JMK. Od 1. 4. 2023 tak modřičtí občané mohou cestovat levněji.

Město uzavřelo smlouvu se společností Kordis JMK, a.s. o využívání slevových kuponů při nákupu čtvrtletních a ročních předplatních jízdenek. Jediná podmínka pro poskytnutí dotace je trvalé bydliště žadatele v Modřicích. Zájemci si mohou od 1. 4. 2023 požádat na radnici o vydání slevového kuponu a v e-shopu Kordis pak zakoupit zlevněnou předplatní jízdenku. Ta může být pro libovolný směr z Modřic. Nejčastěji se bude zřejmě využívat ale při cestách do Brna. Pro rok 2023 byla stanovena sleva 1000,- Kč. Po vyhodnocení celkového počtu zájemců může být v dalších letech ještě navýšena. Pravidla pro poskytování příspěvku na jízdné a formulář žádosti jsou uvedeny níže. Obojí bylo též publikováno v březnovém čísle Zpravodaje. Do konce března bude zveřejněno i na webu města, kde bude pro žadatele umístěn elektronický formulář.

Podepisování smlouvy na modřické radnici. Za společnost Kordis JMK, a.s. podepisuje ředitel Ing. Jiří Horský. Autorkou fotek je Ing. Veronika Lázničková.

 

Pravidla pro poskytování příspěvku na jízdné

Město Modřice, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, IČ: 00282103, dále jen „město“, jakožto poskytovatel příspěvku na jízdné, stanoví tato pravidla pro poskytování příspěvku svým občanům od 1. 4. 2023:

 1. Příspěvek na jízdné je poskytován prostřednictvím slevového kuponu - voucheru - v hodnotě 1.000,- Kč vydaného společností KORDIS JMK, a.s. na náklady města.
 2. Voucher lze uplatnit pouze na e-shopu IDS JMK https://eshop.idsjmk.cz/, a to na nákup předplatní nepřenosné elektronické jízdenky, jejíž hodnota se rovná nebo je vyšší než hodnota voucheru.
 3. V daném roce lze využít pouze jeden voucher. Voucher lze uplatnit pouze v kalendářním roce, ve kterém byl poskytnut městem.
 4. Voucher se poskytuje konkrétnímu žadateli a smí být uplatněn pouze na nákup předplatní jízdenky na jeho jméno. Voucher nelze uplatnit na nákup přenosných jízdenek, dárkového poukazu či jiného doplňkového sortimentu IDS JMK.
 5. Voucher může být poskytnut každému občanu Modřic, který zde má trvalé bydliště a který si o něj požádá. Za nezletilé děti do 15 let žádá zákonný zástupce. Voucher nemůže být poskytnut právnickým osobám.
 6. Na poskytnutí voucheru není právní nárok.
 7. Žádost o poskytnutí voucheru je potřeba vyplnit a zaslat elektronicky prostřednictvím webových stránek města https://mesto-modrice.cz nebo doručit na Městský úřad Modřice.
 8. Podmínka trvalého pobytu v Modřicích musí být splněna nejpozději ke dni podání žádosti.
 9. Po registraci žádosti a kontrole splnění podmínek obdrží žadatel od města jednorázový kód, který uplatní při nákupu jízdenky. Následně obdrží město od KORDIS JMK, a.s. žádost o proplacení uplatněného voucheru.
 10. Město je oprávněno ve spolupráci s KORDIS JMK, a.s. provádět kontrolu využití voucheru občany.
 11. V případě zjištění, že došlo ke zneužití voucheru, tj. zejména jeho použití třetí osobou, může město hodnotu voucheru vymáhat po tom, kdo slevu neoprávněně uplatnil nebo o ni požádal. Zároveň takové zjištění bude překážkou pro poskytnutí voucheru žadateli kdykoli v budoucnu.
 12. Město neposkytne voucher občanům, u kterých eviduje pohledávku po splatnosti.
 13. Město si vyhrazuje právo poskytování příspěvku na jízdné kdykoli ukončit nebo změnit jeho pravidla.
 14. Každý žadatel uděluje městu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR pro potřeby poskytování příspěvku, kontroly a evidence a s jejich předáním společnosti KORDIS JMK, a.s.

Tato pravidla schválila Rada města Modřice na své mimořádné schůzi konané dne 1. 3. 2023.

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na jízdné

Formular_prispevek_na_jizdne_2023.pdf (113563)